Elektroteknologi - Y-veien

Visste du at elektroingeniører er blant de mest etterspurte ingeniørene i norsk arbeidsliv? Ved å ta dette studiet får du en ettertraktet kompetanse!

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

25

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Søknadsfrist

15. april via lokalt opptak.

I løpet av studiet kan du som data- og elektronikkstudent engasjere deg i forskjellige studentprosjekter.

Om studiet

Y-veisløpet er tilpasset deg med fagbrev i elektro (elektriker, automatiker m.fl.).

For å finne framtidens nye, smarte løsninger, trengs kunnskap og innovasjon. Bachelorstudiet i elektroteknologi utdanner deg til elektroingeniør. I løpet av første semester velger du mellom to studieretninger:

 • Automatisering og elektronikk
 • Elkraft og elektrifisering

Velger du automatisering og elektronikk vil du blant annet få kompetanse til å forstå hvordan industrielle automasjonssystemer fungerer. Om du velger elkraft og elektrifisering får du blant annet kompetanse innen elektriske anlegg og installasjoner. Du tar også flere valgfag.

I løpet av studiet får du et solid grunnlag av realfaglige emner som matematikk, fysikk og statistikk. Disse emnene gir deg de nødvendige redskapene for å mestre de mer tekniske elektronikkemnene som kommer senere i studiet.   

Videre lærer du grunnleggende kunnskap om elektronikkomponenter og hva som trengs for å lage små datamaskiner ved bruk av mikrokontrollere. Du vil også lære forskjellige typer programmeringsspråk.

Mye av undervisningen foregår på laboratorium. Her møter du en blanding av praktisk og teoretisk oppgaveløsning i grupper.

Tilpasset studium

To av de realfaglige emnene i Y-veistudiet er tilpasset yrkesfaglig bakgrunn og er lagt til det første semesteret. I disse emnene vil du få tett oppfølging. Du lærer gode arbeidsvaner som universitetsstudent. Videre i studiet blir det etter hvert større innslag av elektronikk- og datatekniske emner, her vil du studere sammen med de som har tatt studiespesialiserende på videregående. 

Oppdatert informasjon om studieplasser, "Hva kan du bli", "Læringsutbytte", "Studieplan og emner" kommer 1. februar 2024.

Hva kan du bli?

Automatisering brer om seg i industrien og spisskompetansen du tilegner deg på studiet er etterspurt i mange bransjer. Dette strekker seg fra klassiske instrumenterings- og automatiseringsselskaper, energi-, tele- og kommunikasjonsselskaper, til små teknologiselskaper som driver med utvikling og produksjon av elektronikk og kretskort. Som utdannet elektroingeniør kan du også jobbe i andre industrivirksomheter som olje- og prosessindustri, med fornybar energi eller i ulike konsulentselskaper.

Fullført studium kvalifiserer for opptak til toårig master i robotteknologi og signalbehandling.  

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i ingeniørfag - automatisering og elektronikkdesign, y-vei, skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen elektrofaget. Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, analog og digital elektronikk, datamaskinarkitektur, instrumenteringssystemer, reguleringsteknikk, signalbehandling og robotteknologi.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskap innen matematikk, fysikk, statistikk, kjemi, programmering og relevante samfunns- og økonomifag, og om hvordan disse kan integreres i elektrofaglig problemløsning.

K3: Kandidaten har kunnskap om ingeniørens rolle i samfunnet, samt hvordan den teknologiske utviklingen som har vært innen elektrofaget preger dagens samfunn.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ingeniørfaget, og da spesielt med tanke på anvendelse av elektronikk og metoder innen automatisering, instrumentering, signalbehandling og robotteknologi.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor elektrofaget, både gjennom informasjonsinnhenting og ved å ha kjennskap til fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse elektrorelaterte problemstillinger som inkluderer modellering, simulering og analyse, samt å gjøre begrunnede valg der det trengs.

F2: Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse innen programmering (Python, Matlab, Simulink, LabView, PLS, C).

F3: Kandidaten har praktisk kompetanse innen bruk av oscilloskop, multimeter, signalgenerator og oppkopling av utstyr, samt behersker forskjellige måletekniske prinsipper.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre elektrorelaterte prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten kan videre dokumentere dette i rapportform.

F5: Kandidaten kan identifisere og bruke elektrofaglig informasjon og fagstoff til å belyse en elektrorelatert problemstilling.

F6: Kandidaten kan gjennom innovasjon og entreprenørskap bidra til å finne løsninger på elektrorelaterte problemstillinger med mål om å lage bærekraftige og samfunnsnyttige produkter eller systemer.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor elektrofaget og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle til ulike målgrupper teknologiens betydning og konsekvenser.

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, og kan arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre om ingeniørfaglige problemstillinger.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • Realfag 1

   Første år, semester 1

   Realfag 1 (YMF100)

   Studiepoeng: 10

  • Realfag 2

   Første år, semester 1

   Realfag 2 (YMF110)

   Studiepoeng: 10

  • Elektroteknikk 1

   Første år, semester 2

   Elektroteknikk 1 (ELE100)

   Studiepoeng: 10

  • Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

   Første år, semester 2

   Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Første år, semester 2

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • Elektroteknikk 2

   Andre år, semester 3

   Elektroteknikk 2 (ELE200)

   Studiepoeng: 10

  • Datamaskinarkitektur

   Andre år, semester 3

   Datamaskinarkitektur (ELE210)

   Studiepoeng: 10

  • Matematiske metoder 1

   Andre år, semester 3

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • Signaler og systemer

   Andre år, semester 4

   Signaler og systemer (ELE300)

   Studiepoeng: 10

  • Reguleringsteknikk

   Andre år, semester 4

   Reguleringsteknikk (ELE320)

   Studiepoeng: 10

  • Matematiske metoder 2

   Andre år, semester 4

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign (ELEBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Fysikk for data/elektro

   Tredje år, semester 5

   Fysikk for data/elektro (FYS102)

   Studiepoeng: 5

  • Grunnleggende kjemi

   Tredje år, semester 5

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester ved UiS eller utveksling

  • 5. semester ved UiS

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • Styringsteknikk

     Tredje år, semester 5

     Styringsteknikk (ELE310)

     Studiepoeng: 10

    • Elektronikkutvikling og systemkonstruksjon

     Tredje år, semester 5

     Elektronikkutvikling og systemkonstruksjon (ELE340)

     Studiepoeng: 10

    • Praksis i automatisering og elektronikkdesign

     Tredje år, semester 5

     Praksis i automatisering og elektronikkdesign (ELE390)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. semester

  • 5. semester utveksling

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlands-opphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon, som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet. 

5. semester på bachelorprogrammet i automatisering og elektronikkdesign, y-vei, er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 20 studiepoeng valgemner og 10 studiepoeng obligatoriske emner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet tilsvarer de obligatoriske emnene ved UiS, samtidig som andre emner du velger ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.  

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer

Kontaktperson  
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Patricia Retamal 

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 
 

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

Opptakskrav

Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve eller relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april

NB! fom. høsten 2024 vil det være et karakterkrav på minimum 3 i 1T-Y eller 4 i 1P-Y. Dersom en har annen matematikk på et høyere nivå i tillegg, er det ingen karaktergrense på disse.

Slik er det å studere ved UiS

UiS Subsea

Studentorganisasjonen designer og produserer undervannsteknologi

UiS Aerospace

Studentorganisasjonen designer, bygger og skyter opp studentraketter

ION Racing

Studentorganisasjonen designer og produserer elektriske racerbiler

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Rådgiver
51831726
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i informasjonsteknologi
51832025
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Seniorkonsulent
51831704
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester