Hopp til hovedinnhold

Ny bok om språk i barnehagen

Boka Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen gir barnehagepersonalet kunnskap om hvordan hverdagssamtaler kan være gode språkutviklende aktiviteter.

Publisert: Endret:

Det er gjennom hverdagssamtaler at barn utvikler språkferdighetene sine. Foto: Getty Images

Barn lærer språk ved å bruke språk. For mange er barnehagen den fremste arenaen for språkutvikling. Nå har FILIORUM-forsker Gunn Helen Ofstad skrevet bok om de uformelle samtalene som ikke er planlagt, men som oppstår mellom barn og mellom barn og voksne i løpet av barnehagedagen – alt fra ordutveksling ved matbordet til barns samtale i lek. 

- Hverdagssamtalene følger barnet i alle aktiviteter og er mulighetsrom for å oppdage nye ting, sette ord på verden rundt seg og undre seg sammen med både store og små.  Å utnytte disse mulighetene til å støtte barnet i sin utforskning og språktilegnelse er en viktig oppgave i barnehagen, sier Ofstad.

For alle barnehageansatte

Barnehager med gode språkmiljø kjennetegnes av voksne som har kunnskap om språk og som støtter barns språkutvikling gjennom gode samtaler. Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen tar utgangspunkt i praksisfortellinger fra ulike situasjoner i barnehagen og ser nærmere på samtalene som finner sted. Teori og refleksjoner knyttes sammen for å belyse hva språk og samtaler er, og hvordan voksne kan støtte barns språklige deltakelse og språkutvikling.

- Boka er skrevet for alle ansatte i barnehagen, og målet er å gi en felles forståelse av hva språk er og hvordan man kan legge til rette for gode språklige situasjoner i barnehagehverdagen. Praksisfortellingene og temaene er ment å inspirere barnehageansatte til å sette søkelys på egen praksis og være et utgangspunkt for faglig påfyll for hele personalet, sier Ofstad.

Fem ledige stipendiatstillinger tilknyttet FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Vi har hele fire ledige stipendiatstillinger knyttet til tre store forskningsprosjekter innen barnehage, samt en stipend...

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet, og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna i disse barnehagene?...

Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, ha...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hvordan digitale verkt...

Nytt prosjekt gir studenter muligheten til å forske på hverdagspraksiser i norske barnehager

For å få mer kunnskap om hvordan hverdagen ser ut i norske barnehager har FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved U...

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Medvirkning i fellesskap

Barns medvirkning er sentralt i den norske barnehagen. Barn får tidlig en følelse og erfaring av seg selv i møte med and...

Skrev bacheloroppgave om barnehagepraksiser under korona

Korona har blitt en del av alles hverdag det siste året, også for barnehageansatte og barna i barnehagen. Men forskning ...

Ledig stilling som professor i pedagogikk

Stillingen er ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning og fagområde er p...

FILIORUM-forsker med ny bok om etikk i barnehagen

Hvilke dilemmaer står barnehageansatte i som omsorgspersoner? Det er det sentrale temaet i en ny bok av Gunnar Magnus Ei...

WEBINAR: Metodiske problemstillinger i studier om barns matematiske utvikling

14. april inviterer EMELI (Early Mathematics Education studies of Longitudinal Interventions) til webinar om problemstil...

Bredt samarbeid på UiS for å kartlegge skandinavisk barnehageforskning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) fikk høsten 2020 ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Norsk barnehageforskningskonferanse arrangeres 26.-28. oktober. Også i år vil konferansen avvikles digitalt. Registrer d...

Relanserer tidsskriftet Nordisk barnehageforskning

Etter en liten dvale relanseres nå tidsskriftet Nordisk barnehageforskning. FILIORUM– Senter for barnehageforskning ved ...

Ledig toårig stilling som postdoktor i barnehagepedagogikk

Stillingen inngår i prosjektet Koding og Inkludering (KodIn) og har tema Lek og samspill i barnehagen knyttet til teknol...

Ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap

Forskningsområdet for stillingen er profesjonsutvikling i barnehagen, knyttet til forskergruppen Profesjon og Ledelse, I...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

Eventyr i barnehagen: Modige menn i blått og søte prinsesser i rosa

Barnehagelærarar støttar tradisjonelle kjønnsroller, viser ein studie av eventyrforteljing i barnehagen.

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Barnehagebarn stortrives når de får lage digitale fortellinger

Å dele historiene med de andre barna er like gøy.

Tilhørighet i barnehagen

For barn og unge er det viktig å høre til, og kjenne på en tilhørighet i en gruppe av jevnaldrende der man har venner og...

De voksne dominerer samlingsstunden i barnehagen

Samlingsstundene og andre aktiviteter i barnehagen er oftest styrt av de voksne. Det kan gjøre det vanskeligere for barn...

Slik kan humler lære barn om berekraft

Ved barnehagelærarutdanninga på UiS skal studentane lære om korleis dei kan formidle berekraftig utvikling til barnehage...

Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?

En nylig publisert kvalitativ dybdestudie innen GoBaN-prosjektet viser at den pedagogiske virksomheten i barnehager med ...