Hopp til hovedinnhold

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium (B-BARNEV)

Fakta
Studieprogramkode

B-BARNEV

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelorstudium i barnevern

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Barnevernspedagogutdanningen i Norge er en sosialarbeiderutdanning som retter seg særskilt mot arbeid med barn og unge som befinner seg i utsatte livssituasjoner. Barnevernspedagogen skal kunne identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid. Barnevernspedagogen har særlig kompetanse til å løse oppgaver innen barnevernet og på andre arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg.

Barnevernspedagogens yrkesutøvelse kan beskrives som både barnevernfaglig- og sosialpedagogisk arbeid. Barnevernfaglig arbeid tar utgangspunkt i barn og unges livssituasjon og rettigheter, og anerkjenner barn og unges behov for trygghet, omsorg, forståelse og kjærlighet. I barnevernspedagogens kompetanse ligger også kompetanse til å forebygge og avdekke omsorgssvikt og bidra til at barn og unge får forsvarlige tjenester. For å kunne bidra til å sikre barn og unges deltakelse i endringsarbeid i eget liv, er også det sosialpedagogiske fokus på sosial læring, mestring, inkludering og relasjonsarbeid sentralt.

Med utgangspunkt i fokus på barnets beste skal barnevernspedagogen kunne arbeide forebyggende på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, samt sørge for at barn, unge og deres familier fra ulike grupper i samfunnet får likeverdige tjenestetilbud. For å kunne møte barn, unge og deres familier med forståelse, empati og anerkjennelse må barnevernspedagogen som profesjonsutøver være etisk bevisst, reflektert og samarbeidsorientert. Barnevernspedagogen skal også bidra til fag- og tjenesteutvikling til beste for utsatte barn, unge og deres familier.

Barnevernspedagogstudiet er et heltidsstudium.

Fjerde semester er satt av til praksis i relevante yrkessituasjoner. Det er mulighet for utveksling i løpet av studietiden.

Fagplan

Programbeskrivelsen bygger på Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 6. september 2017, og Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. mars 2019.

De to forskriftene definerer de nasjonale rammene for barnevernspedagogutdanningen, og med formål om å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr en praksisnær og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet og relevans.

Hva kan du bli?

Graden bachelor i barnevern gir yrkestittel barnevernspedagog. Barnevernspedagoger arbeider i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i barne- og ungdomspsykiatri, i forebyggende og oppsøkende arbeid, innen skole, barnehage, på barn og unges fritidsarena og i frivillige organisasjoner.

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   YEAR 3 SEMESTER 5

   Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   Studiepoeng: 30

  • Bacheloroppgave med forskningsmetode

   YEAR 3 SEMESTER 6

   Bacheloroppgave med forskningsmetode

   Studiepoeng: 30

 • Obligatoriske emner

  • Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet

   YEAR 2 SEMESTER 3

   Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet

   Studiepoeng: 30

  • Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   YEAR 3 SEMESTER 5

   Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   Studiepoeng: 30

  • Bacheloroppgave med forskningsmetode

   YEAR 3 SEMESTER 6

   Bacheloroppgave med forskningsmetode

   Studiepoeng: 30

 • 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

  • 4. semester praksis gjennom UiS

  • 4. semester praksis gjennom utveksling

   • YEAR SEMESTER

 • Obligatoriske emner

  • Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

   Studiepoeng: 15

  • Utsatte barn og unge

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Utsatte barn og unge

   Studiepoeng: 15

  • Velferdspolitikk og velferdsorganisering

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Velferdspolitikk og velferdsorganisering

   Studiepoeng: 15

  • Velferdsrett

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Velferdsrett

   Studiepoeng: 15

  • Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   YEAR 2 SEMESTER 3

   Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   Studiepoeng: 15

  • Saksbehandling i barnevernstjenesten

   YEAR 2 SEMESTER 3

   Saksbehandling i barnevernstjenesten

   Studiepoeng: 15

  • Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge

   YEAR 3 SEMESTER 5

   Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge

   Studiepoeng: 15

  • Samarbeid og mestring av yrkesrollen

   YEAR 3 SEMESTER 5

   Samarbeid og mestring av yrkesrollen

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave

   YEAR 3 SEMESTER 6

   Bacheloroppgave

   Studiepoeng: 15

  • Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold

   YEAR 3 SEMESTER 6

   Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold

   Studiepoeng: 15

 • Velg 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

  • 4. semester praksis gjennom utveksling

   • YEAR SEMESTER

  • 4. semester praksis gjennom UiS