Energi, reservoar og geovitenskap – master 2 år

Vil du være med på å lede morgendagens energiskifte? Da er dette studiet for deg.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

10 for nasjonale søkere og 2 for internasjonale søkere

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere Søk på Master of Science in Energy, Reservoir and Earth Sciences i Søknadsweb:

Obligatoriske ekskursjoner er en del av utdanningen. Studentene kan ikke lære alt i klasserommet, vi trenger å komme ut i felt.

Om studiet

Dette Master of Science-programmet vil forberede deg på en karriere i energibransjen, der du vil bruke ny teknologi og kunnskap til å endre framtidens energiproduksjon.  

Energisektoren trenger fagfolk som forstår kompleksiteten i, og nødvendigheten av, en overgang til en bærekraftig energimiks. En kombinert utdanning i geovitenskap og reservoarteknologi vil gi deg muligheten til å spille en nøkkelrolle i framtidens lavutslippssamfunn. 

Her vil vi gå i dybden på temaer innen geologi og geofysikk, reservoarfysikk og -kjemi, produksjon av olje og gass,  CO2- og H2-lagring, reservoarevaluering og -simulering, energiomstilling og beslutningstaking.  

Etter endt studie vil du være i stand til å få deg en interessant jobb eksempelvis innen energisektoren, som olje- og gassleting, karbonfangst, -utnyttelse og -lagring, vei- og tunnelbygging, gruveindustri, samt forskning og utvikling.   

Masterprogrammet er tett knyttet til Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser (NCS2030). Senteret skal blant annet bidra til at Norge imøtekommer FNs bærekraftsmål om å oppnå null-utslipp innen 2030.  Et hovedfokus for NCS2030 er utdanning. Gjennom dette masterprogrammet får du mulighet til å jobbe med aktuelle problemstillinger sammen med senterets forskere og prosjektpartnere, i form av utplassering og/eller forskning i forbindelse med masteroppgaver.  

Hva kan du bli?

Etter å ha fullført dette programmet er kandidaten kvalifisert til å jobbe både i offentlig og privat energisektor, spesielt der det kreves undergrunnskompetanse for både energiproduksjon og -lagring. Dagens og fremtidens energimiksscenarioer og klimautfordringer krever fagfolk med en helhetlig forståelse av jordens undergrunn for å oppnå bærekraft i de kommende tiårene. Fagpersonene fra dette programmet har en integrert utdanning som gir den kompetansen som er nødvendig for å møte disse utfordringene.

Avhengig av de valgte valgemnene, kan kandidaten velge en karriere i en rekke forskjellige yrkesroller inkludert geolog, geofysiker, petrofysiker, ingeniørgeolog, undergrunnsdataforsker og reservoaringeniør.

Mens mange av kandidatene fra dette fagområdet ved UiS tradisjonelt er ansatt i olje- og gassindustrien, jobber et økende antall geoforskere i andre sektorer med fornybar energi, gruvedrift, konstruksjon, avfall og vannhåndtering. I tillegg kan kandidater fra dette programmet jobbe i akademiske og forskningsinstitusjoner eller ta et PhD-program knyttet til forsknings- og utviklingsteknologi for jordens undergrunn og andre relaterte fagområder.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i energi, reservoar og geovitenskap skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

K1: Kandidaten har avansert kunnskap om undergrunnen, bergarter og fluider i jordskorpen, og deres struktur og egenskaper.

K2: Kandidaten har avansert kunnskap om de fysiske og kjemiske prosessene som finner sted i jordens undergrunn i et geovitenskapelig og menneskelig tidsperspektiv, og om hvordan disse prosessene former undergrunnen som vi forstår den i dag.

K3: Kandidaten har avansert kunnskap om undergrunnsreservoarer, naturressurser (som hydrokarboner, vann, geotermi) eller kjemiske forbindelser (som CO2, hydrogen) som de kan lagre.

K4: Kandidaten har kunnskap for å kunne utvikle, implementere og styre optimale løsninger for produksjon eller lagring av naturressurser og energi på en miljøvennlig måte.

K5: Kandidaten kan evaluere anvendeligheten av innovative prosesser for bruk av undergrunnen.

Ferdigheter
F1: Kandidaten kan tolke og integrere statisk og dynamisk undergrunnsdata for å konstruere geologisk realistiske modeller av jordens undergrunn.

F2: Kandidaten kan bruke eksperimenter og modeller for å kunne forstå fysiske og kjemiske prosesser som skjer i undergrunnen og forutse utfallet av disse prosessene.

F3: Kandidaten kan integrere ferdighetene i F1 og F2 som støtte i beslutninger for en mest mulig optimal og miljøvennlig styring av reservoarer i energiløsnings-sektorer.

F4: Kandidaten kan anvende relevante metoder og foreta et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor fagområdet under veiledning, og i tråd med aktuelle forskningsetiske normer.

F5: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger i fagfeltet og arbeide individuelt med praktiske og teoretiske problemstillinger.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan samarbeide og drøfte relevansen av reservoarstyring av energi og avfall med sine medstudenter.

G2: Kandidaten kan kommunisere relevansen av jordens undergrunn og reservoarstyring for energiforsyning og dekarbonisering på en vitenskapelig måte til offentligheten.

G3 – Kandidaten kan samarbeide med industrien og offentlig sektor for å utforme optimal og miljøvennlige løsninger for anvendelse av reservoarer i undergrunnen. 

G4: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å løse undergrunns-baserte problemstillinger i både akademiske og industrielle settinger.

G5: Kandidaten kan overføre kunnskaper og ferdigheter for problemstillinger knyttet til jordens undergrunn i nye, innovative eller andre relevante områder enn energi- eller energilagringsfeltet.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Subsurface Geology

   Første år, semester 1

   Subsurface Geology (GEO501)

   Studiepoeng: 10

  • Reservoir Physics and Chemistry

   Første år, semester 1

   Reservoir Physics and Chemistry (GEO502)

   Studiepoeng: 10

  • Reservoir Geophysics

   Første år, semester 1

   Reservoir Geophysics (GEO503)

   Studiepoeng: 5

  • Reservoir Evaluation Technology

   Første år, semester 1

   Reservoir Evaluation Technology (GEO504)

   Studiepoeng: 5

  • Subsurface Interpretation and Modelling

   Første år, semester 2

   Subsurface Interpretation and Modelling (GEO505)

   Studiepoeng: 10

  • Reservoir Modelling and Simulation 

   Første år, semester 2

   Reservoir Modelling and Simulation  (GEO506)

   Studiepoeng: 10

  • Reservoir Storage and Production  

   Første år, semester 2

   Reservoir Storage and Production   (GEO507)

   Studiepoeng: 5

  • Energy Transition and Sustainability

   Første år, semester 2

   Energy Transition and Sustainability (GEO508)

   Studiepoeng: 5

  • Masteroppgave i energi, reservoar og geovitenskap

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i energi, reservoar og geovitenskap (GEOMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger

     Andre år, semester 3

     Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger (GEO608)

     Studiepoeng: 10

    • Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

     Andre år, semester 3

     Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

     Studiepoeng: 10

    • Decision Analysis with Artificial Intelligence Support

     Andre år, semester 3

     Decision Analysis with Artificial Intelligence Support (MOD500)

     Studiepoeng: 10

    • Modeling and Computational Engineering

     Andre år, semester 3

     Modeling and Computational Engineering (MOD510)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Geovitenskapelig temaemne

     Andre år, semester 3

     Geovitenskapelig temaemne (GEO560)

     Studiepoeng: 5

    • Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences

     Andre år, semester 3

     Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences (GEO680)

     Studiepoeng: 10

    • Sustainable Entrepreneurship

     Andre år, semester 3

     Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

     Studiepoeng: 10

    • Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

     Andre år, semester 3

     Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i energi, reservoar og geovitenskap er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer

Svalbard
Studenter på dette programmet kan søke om å ta emner ved UNIS som del av studiet. Mer informasjon om dette her.

Kontakt studiekoordinator om du har spørsmål eller ønsker veiledning om forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Karina Sanni

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Catania

  Bli Erasmus+ student og studer ved det eldste universitetet på Sicilia!

  University of Coimbra

  University of Coimbra i Portugal er blant verdens eldste universiteter med røtter tilbake til 1290. Universitetet er et høyt rangert breddeuniversitet med åtte fakulteter. Faculty of Science and Technology tilbyr en unik utvekslingsmulighet for masterstudenter på petroleumsgeologi.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of Milan-Bicocca

  Do you want to enjoy a city life style in Northern Italy and receive education abroad from the second highest ranked Italian University? Apply for a exchange semester in the Lombard region!

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Italia

  University of Catania

  Bli Erasmus+ student og studer ved det eldste universitetet på Sicilia!

  University of Milan-Bicocca

  Do you want to enjoy a city life style in Northern Italy and receive education abroad from the second highest ranked Italian University? Apply for a exchange semester in the Lombard region!

 • Portugal

  University of Coimbra

  University of Coimbra i Portugal er blant verdens eldste universiteter med røtter tilbake til 1290. Universitetet er et høyt rangert breddeuniversitet med åtte fakulteter. Faculty of Science and Technology tilbyr en unik utvekslingsmulighet for masterstudenter på petroleumsgeologi.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tyskland

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i geovitenskap, reservoarteknologi eller tilsvarende, som inkluderer minst 20 sp matematikk (minimum 10 sp matematikk og 10 sp matematikk/statistikk) og 30 sp i geovitenskap, reservoarteknologi og/eller emner innen undergrunnsressurser.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C

Utfyllende regler for opptak (PDF)

Det som er så unikt med dette studiet, er at du faktisk får jobbe med det ute i felt.

Ann Michelle van Achterberg , student.

Slik er det å studere ved UiS

Andre utdanninger

Spørsmål og svar

Svar på de vanligste spørsmålene om dette studieprogrammet.

Hvilke karrieremuligheter har jeg etter studiet?

Avhengig av hvilke emner du velger, kan du få en karriere som enten geolog, geofysiker, petrofysiker, undergrunnsdataforsker eller reservoaringeniør. Mens de fleste som har tatt lignende mastergrader ved UiS tradisjonelt er ansatt i olje- og gassindustrien, jobber stadig flere geoforskere i andre sektorer, for eksempel innen fornybar energi eller gruvedrift. I tillegg har du muligheten til å jobbe med undervisning og forskning, eller ta en doktorgrad knyttet til energi, reservoar eller geovitenskap.

Hvilket språk undervises det på?

Engelsk.

Kan jeg jobbe mens jeg studerer?

Dette er et fulltidsstudium, men studentene kan finne tid til å jobbe deltid i løpet av studiet. Det anbefales ikke å opprettholde heltidsarbeid under dette studieprogrammet.

Jeg har ikke en ingeniørbachelorgrad. Kan jeg fortsatt ta denne graden?

Ja, denne mastergraden er ikke en ingeniørgrad. For mer informasjon, se opptakskravene.

Siden geologi er en del av studiet, er det feltekskursjoner?

Ja, det er obligatoriske ekskursjoner som en del av kursene. Studentene kan ikke lære alt i klasserommet, vi trenger å komme ut i felt.

Finnes det studentorganisasjoner eller linjeforeninger?

Ja, det er et aktivt studentliv på instituttet med linjeforeninger for alle bachelor- og masterstudenter.

Er det mulig å ta studiet som fjernstudent?

Noen av emnene som inngår i studiet kan tas digitalt som fjernstudent. Flere av fagene på programmet har imidlertid obligatorisk laboratorievirksomhet, noe som krever at man er tilstede. Du kan alltid rådføre deg med studiekoordinator eller forelesere dersom du lurer på om et bestemt emne kan gjennomføres digitalt.

Kan jeg ta kurs på Svalbard som en del av graden?

Ja, som student hos oss anbefaler vi at du tar kurs ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av graden din. UNIS har ledige kurs både i vårsemesteret, høstsemesteret og sommerkurset. Ta gjerne kontakt med UNIS-kontakt Karina Sanni: karina.sanni@uis.no eller sjekk UNIS sin hjemmeside for mer informasjon.

Når og hvor kan jeg reise på utveksling?

Vi anbefaler tredje semester som utvekslingssemester, men det er også mulig å reise på utveksling i andre semester. Vi har flere avtaler i og utenfor Europa.

Kan jeg ta enkeltemner ved UiS?

Ja, vi tilbyr en rekke ulike enkeltemner som du kan søke på. Søknadsfristen for høstsemester er 1. juli - 1. august, og for vårsemesteret er søknadsfristen 1. november - 1. desember.

Kontakt oss

Rådgiver
51831145
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i geoteknikk
51832284
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser