Regnskap og revisjon - master 2 år

Master i regnskap og revisjon er valget for deg som ønsker deg en faglig utfordrende og interessant utdannelse som gjør deg ettertraktet i arbeidsmarkedet. Utdannelsen gir deg dybdekunnskap om selskapsrapportering, revisjon og finansiell analyse, noe som åpner opp for en rekke mulige karriereveier både i privat og offentlig sektor.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år/4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

25

Studiestart

August hvert år.

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april.

Bli statsautorisert revisor på Handelshøgskolen ved UiS!

Master i regnskap og revisjon er et toårig profesjonsstudium som gir det teoretiske grunnlaget for å bli statsautorisert revisor. Studiet gir deg avansert kompetanse innenfor selskapsrapportering, revisjon og finans, samt at du får inngående kunnskap om relevante deler av selskapsrett og skatte- og avgiftsrett. Dette gjør deg til en svært ettertraktet person i arbeidsmarkedet, og mange av våre studenter har sikret seg jobb lenge før fullført studie.

Studiet gir deg en unik innsikt i de sentrale delene av økonomistyringen av selskaper. Du lærer blant annet å løse avanserte bedriftsøkonomiske problemer, analyse av finansiell informasjon, og om utarbeidelsen av selskapsrapportering på bærekraft og finansielle tall. Den høye og unike fagkompetansen studentene tilegner seg, gjør Master i regnskap og revisjon til et attraktivt studium. En slik kompetanse åpner også for en karrierevei innenfor ledelse, da du gjennom utdannelsen og praksis innenfor fagfeltet opparbeider deg en mer helhetlig forståelse av hvordan et selskap må styres.

De to første semestrene på studiet består av obligatoriske emner (60 studiepoeng). Disse emnene dekker blant annet finansiell analyse, finansregnskap, revisjon og juridiske emner. Det tredje semesteret består av valgfrie emner (30 studiepoeng), hvorav minst ett av emnene må være i metode. Da kan du for eksempel velge emner innenfor finans, ledelse eller samfunnsøkonomi, eller fordype deg i finansregnskap i offentlig sektor. Alternativt kan du dette semesteret reise på utveksling til for eksempel Danmark, Spania eller Australia. I fjerde semester skriver du masteroppgaven (30 studiepoeng) innenfor et relevant tema.

Hva kan du bli?

Med mastergrad i regnskap og revisjon er du etterspurt i arbeidsmarkedet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen er etterspurt i alle bransjer: i revisjonsbransjen, i det private næringslivet og i offentlig sektor. Eksempler på arbeidsoppgaver du kan ha som uteksaminert med en mastergrad i regnskap og revisjon er økonomisk- og juridisk rådgivning, risikovurdering, revisjon, økonomistyring og ledelse. Ettersom som man under utdannelsen i stor grad lærer om internasjonale teorier, reguleringer og lover, vil kompetansen også være ettertraktet i arbeidsmarkedet utenfor Norge.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for opptak til doktorgradsprogrammer.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for opptak til doktorgradsstudier.

Møt nåværende studenter

Motiverende å velge en ettertraktet utdanning

Karen studerer regnskap og revisjon for å få inngangsbillett til de fleste firmaer

Møt tidligere studenter

Gunstig videreutdanning for karriereutvikling

Marte ønsket mer faglig påfyll

Revisoren som ble gründer

Å kunne regnskap er en undervurdert kunnskap, mener Ole Martin

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Master i regnskap og revisjon oppfyller kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor. En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kandidaten skal:

Kunnskap

• Ha inngående teoretisk og praktisk kunnskap i fagområdene finansregnskap, verdsettelse, revisjon og rettsvitenskap.

Ferdigheter

• Kunne forstå og anvende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

• Kunne integrere tilegnet kunnskap fra de ulike fagområdene og anvende denne på aktuelle problemstillinger og prosjekter.

• Kunne anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagområdene samt analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

• Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

• Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Generell kompetanse

• Kunne forstå, strukturere og løse generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.

• Kunne presentere og diskutere selvstendige analyser av generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.

• Kunne forstå, analysere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger.

• Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere resonnementer.

• Kunne gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

• Kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Spørsmål og svar

Få svar på ofte stilte spørsmål om masterprogrammet i regnskap og revisjon

En master i regnskap og revisjon (MRR) er et krevende og faglig interessant studieprogram, som inneholder en spennende fagkombinasjon og gir deg en unik faglig tyngde. Graden vil gjøre deg til en ettertraktet person i arbeidsmarkedet, og våre næringslivskontakter melder tilbake til oss at de har behov for mange flere med denne kompetansen.

Kanskje står valget mellom å ta en master i økonomi og administrasjon eller en master i regnskap og revisjon? Vi ser at mange av de som fullfører en master i økonomi og administrasjon får jobb hos arbeidsgivere som trenger kompetanse innenfor regnskap og revisjon. Etter noen år i arbeid vender de tilbake til studiene for å supplere utdannelsen sin med en master i regnskap og revisjon. Vi oppfordrer derfor alle som tenker på å ta en mastergrad innenfor økonomiske fag om å vurdere Master i regnskap og revisjon direkte etter bachelorstudiet.

Mange av våre uteksaminerte studenter begynner gjerne arbeidskarrieren sin i et revisjonsselskap, enten som rådgiver eller revisor. Det er en myte at arbeidsdagen da består av rutinearbeid. Arbeidet dreier seg heller om å lære seg å kjenne revisjonsselskapets kunder, noe som innebærer å prate med ansatte og ledelsen i de ulike selskapene. I tillegg jobber du ofte i team, hvor samarbeid med kollegaer om faglig utfordrende problemstillinger nok er vanligere enn rutinearbeid. Dette gjør arbeidshverdagen givende, innholdsrik og variert.

Om du har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra før, kan du søke om godkjenning og innpass av emner, og ha mulighet til å ta mastergraden i regnskap og revisjon på ett år.

Vi krever at du tar minimum 60 «nye» studiepoeng for å få utstedt graden Master i regnskap og revisjon. Det betyr at du kan få inntil ett års innpass fra dine tidligere studier. Les mer om dette her.

Det betyr at det er mulig å fullføre MRR-graden på ett år dersom du har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra før av. Alle de obligatoriske emnene er lagt til første og andre semester, slik at det er mulig å fullføre på ett år.

Ja, det kan du. Alle emnene som leveres av studieprogrammet til MRR (det vil si emner med en emnekode som starter med MRR) er åpne som enkeltemner. Det betyr at du ikke trenger å være tatt opp til studieprogrammet for å melde deg opp til enkeltemner.

Vi ønsker at flest mulig av studieplassene våre skal gå til studenter som kommer direkte fra bachelorgraden, og som da skal gjennomføre MRR-graden over 2 år. De som allerede har en mastergrad fra før av bør da heller søke seg inn på enkeltemner, og deretter søke om å få graden når alle de nødvendige emnene er bestått.

MRR på Handelshøgskolen ved UiS er et campusbasert studieprogram. Det innebærer at det i utgangspunktet er fysiske forelesninger, og at det ikke blir tilrettelagt for fjernstudier. Det vil variere fra emne til emne hvorvidt det er obligatorisk oppmøte og/eller obligatoriske oppgave, se den enkelte emnebeskrivelsen for nærmere informasjon. Det er ikke anbefalt å begynne på studiet om du er i 100% jobb utenom studiene.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emne

  • Social, Emotional and Professional Skill BootCamp

   Første år, semester 1

   Social, Emotional and Professional Skill BootCamp (MRR001)

   Studiepoeng: 0

  • Finansregnskap

   Første år, semester 1

   Finansregnskap (MRR100)

   Studiepoeng: 10

  • Skatt og avgift

   Første år, semester 1

   Skatt og avgift (MRR110)

   Studiepoeng: 10

  • Selskapsrett

   Første år, semester 1

   Selskapsrett (MRR130)

   Studiepoeng: 10

  • Avanserte tema i finansregnskap og revisjon

   Første år, semester 2

   Avanserte tema i finansregnskap og revisjon (MRR210)

   Studiepoeng: 10

  • Revisjon

   Første år, semester 2

   Revisjon (MRR220)

   Studiepoeng: 10

  • Financial statement analysis and security valuation

   Første år, semester 2

   Financial statement analysis and security valuation (MRR230)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode og dataanalyse

   Andre år, semester 3

   Forskningsmetode og dataanalyse (MRR250)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave (MRRMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Semester 3 ved UiS eller utveksling

  • Semester 3 utveksling

  • Anbefalte valgemner eller fritt emnevalg 3. semester

   • Finansregnskap og offentlig sektor

    Andre år, semester 3

    Finansregnskap og offentlig sektor (MRR140)

    Studiepoeng: 10

   • Corporate Finance

    Andre år, semester 3

    Corporate Finance (MSB309)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester
I tredje semester kan du studere ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Våre internasjonale samarbeidspartnere tilbyr andre emner enn UiS, slik at du kan sette sammen en unik kombinasjon av emner i graden din. Gjennom å dra på utveksling vil du få mulighet til å utvide nettverket ditt. Den internasjonale erfaringen du får, vil også gjøre deg til en mer attraktiv jobbkandidat, spesielt for internasjonalt orienterte firmaer.

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler at studenter som søker studieopphold i utlandet har bestått de første 60 studiepoengene i programmet (normal studieprogresjon).

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil studere i utlandet. Det eneste kravet er at du gjennomfører et emne i metode, som en forberedelse til å skrive masteroppgaven i 4. semester. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du kan for eksempel sette sammen en spesialisering eller ta utgangspunkt i et interessefelt du har.

Emnene du velger må være på riktig nivå for din progresjon i studiet, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet, innen 15. februar.

Utvekslingssemester
3. Semester

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Anne Lin Brobakke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Østerrike

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon kvalifiserer til å søke opptak. Master i rettsvitenskap og andre typer bachelorgrader kan kvalifisere.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.
2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:

a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- finansregnskap
- økonomistyring
- investering og finansiering

b) 30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:
- markedsføring
- organisasjon og ledelse
- foretaksstrategi

c) 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- makroøkonomi
- mikroøkonomi

d) 20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:
- matematikk for økonomer
- statistikk for økonomer
- samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen kan kvalifisere, sett at søkeren har en av følgende:
- 30 studiepoeng i bedriftsøkonomiske emner. Følgende emner må være dekket: finansregnskap, økonomistyring og investering og finansiering.
- en spesialisering (minimum 30 studiepoeng) eller masteroppgave i regnskap, skatt eller revisjon.

Det kreves et gjennomsnitt på minst 3,0 (C i ECTS-skalaen) av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

Utfyllende regler for opptak.

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Søk om å få tildelt mastergrad i regnskap og revisjon

Har du fullført en mastergrad i økonomi og administrasjon og i tillegg bestått 60 studiepoeng i enkeltemner på masternivå i regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved UiS? Da kan du søke om tildeling av graden Master i regnskap og revisjon.

Bilde av en mann og en dame som jobber sammen.

Les mer her

Kontakt oss

Seniorrådgiver
51833717
Handelshøgskolen ved UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Livet som student i Stavanger

Liknende utdanninger

Økonomi og administrasjon

Master 2 år (siviløkonom)

Rettsvitenskap

Master 2 år

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad

Om Handelshøgskolen