Regnskap og revisjon – master 2 år

Master i regnskap og revisjon er valget for deg som ønsker deg en faglig utfordrende og interessant utdannelse som gjør deg ettertraktet i arbeidsmarkedet. Utdannelsen gir deg dybdekunnskap om selskapsrapportering, revisjon og finansiell analyse, noe som åpner opp for en rekke mulige karriereveier både i privat og offentlig sektor.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

40

Omfang

Heltid

Studiestart

August 2023

Søknadsfrist

15. april via Søknadsweb

Om studiet

Jeg tror mange ikke er klar over mulighetene man har med master i rekneskap og revisjon. Det er en super inngangsbillett til flere store og små firma. Det er ei kjekk masterutdanning kor ein sjølv kan bestemme korleis ein vil legge opp kvardagen. De som er glad i de typiske finansregnskapsfagene bør virkelig vurdere denne masteren.

Karen Høyland Ollestad , student master regnskap og revisjon

Hva kan du bli?

Med mastergrad i regnskap og revisjon er du etterspurt i arbeidsmarkedet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen er etterspurt i alle bransjer: i revisjonsbransjen, i det private næringslivet og i offentlig sektor. Eksempler på arbeidsoppgaver du kan ha som uteksaminert med en mastergrad i regnskap og revisjon er økonomisk- og juridisk rådgivning, risikovurdering, revisjon, økonomistyring og ledelse. Ettersom som man under utdannelsen i stor grad lærer om internasjonale teorier, reguleringer og lover, vil kompetansen også være ettertraktet i arbeidsmarkedet utenfor Norge.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for opptak til doktorgradsprogrammer.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for opptak til doktorgradsstudier.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emne

  • Social, Emotional and Professional Skill BootCamp

   Første år, semester 1

   Social, Emotional and Professional Skill BootCamp (MRR001)

   Studiepoeng: 0

  • Finansregnskap

   Første år, semester 1

   Finansregnskap (MRR100)

   Studiepoeng: 10

  • Skatt og avgift

   Første år, semester 1

   Skatt og avgift (MRR110)

   Studiepoeng: 10

  • Selskapsrett

   Første år, semester 1

   Selskapsrett (MRR130)

   Studiepoeng: 10

  • Avanserte tema i finansregnskap og revisjon

   Første år, semester 2

   Avanserte tema i finansregnskap og revisjon (MRR210)

   Studiepoeng: 10

  • Revisjon

   Første år, semester 2

   Revisjon (MRR220)

   Studiepoeng: 10

  • Financial statement analysis and security valuation

   Første år, semester 2

   Financial statement analysis and security valuation (MRR230)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode og dataanalyse

   Andre år, semester 3

   Forskningsmetode og dataanalyse (MRR250)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave (MRRMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Semester 3 ved UiS eller utveksling

  • Semester 3 utveksling

  • Anbefalt valgemne og fritt emnevalg 3. semester

Møt en student

Motiverende å velge en ettertraktet utdanning

Karen studerer regnskap og revisjon for å få inngangsbillett til de fleste firmaer

Møt tidligere studenter

Gunstig videreutdanning for karriereutvikling

Marte ønsket mer faglig påfyll

Revisoren som ble gründer

Å kunne regnskap er en undervurdert kunnskap, mener Ole Martin

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Master i regnskap og revisjon oppfyller kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor. En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kandidaten skal:

Kunnskap

• Ha inngående teoretisk og praktisk kunnskap i fagområdene finansregnskap, verdsettelse, revisjon og rettsvitenskap.

Ferdigheter

• Kunne forstå og anvende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

• Kunne integrere tilegnet kunnskap fra de ulike fagområdene og anvende denne på aktuelle problemstillinger og prosjekter.

• Kunne anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagområdene samt analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

• Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

• Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Generell kompetanse

• Kunne forstå, strukturere og løse generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.

• Kunne presentere og diskutere selvstendige analyser av generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.

• Kunne forstå, analysere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger.

• Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere resonnementer.

• Kunne gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

• Kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester
I tredje semester kan du studere ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Våre internasjonale samarbeidspartnere tilbyr andre emner enn UiS, slik at du kan sette sammen en unik kombinasjon av emner i graden din. Gjennom å dra på utveksling vil du få mulighet til å utvide nettverket ditt. Den internasjonale erfaringen du får, vil også gjøre deg til en mer attraktiv jobbkandidat, spesielt for internasjonalt orienterte firmaer.

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler at studenter som søker studieopphold i utlandet har bestått de første 60 studiepoengene i programmet (normal studieprogresjon).

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil studere i utlandet. Det eneste kravet er at du gjennomfører et emne i metode, som en forberedelse til å skrive masteroppgaven i 4. semester. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du kan for eksempel sette sammen en spesialisering eller ta utgangspunkt i et interessefelt du har.

Emnene du velger må være på riktig nivå for din progresjon i studiet, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet, innen 15. februar.

Utvekslingssemester
3. Semester

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Anne Lin Brobakke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

  University Jean Monnet Saint-Etienne

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Frankrike

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Spania

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

 • Tyskland

  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

  University Jean Monnet Saint-Etienne

 • Tyskland

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Østerrike

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon kvalifiserer til å søke opptak. Master i rettsvitenskap og andre typer bachelorgrader kan kvalifisere.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.
2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:

a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- finansregnskap
- økonomistyring
- investering og finansiering

b) 30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:
- markedsføring
- organisasjon og ledelse
- foretaksstrategi

c) 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- makroøkonomi
- mikroøkonomi

d) 20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:
- matematikk for økonomer
- statistikk for økonomer
- samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen kan kvalifisere, sett at søkeren har en av følgende:
- 30 studiepoeng i bedriftsøkonomiske emner. Følgende emner må være dekket: finansregnskap, økonomistyring og investering og finansiering.
- en spesialisering (minimum 30 studiepoeng) eller masteroppgave i regnskap, skatt eller revisjon.

Det kreves et gjennomsnitt på minst 3,0 (C i ECTS-skalaen) av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

Utfyllende regler for opptak.

Søknad og opptak

Søk om å få tildelt mastergrad i regnskap og revisjon

Har du fullført en mastergrad i økonomi og administrasjon og i tillegg bestått 60 studiepoeng i enkeltemner på masternivå i regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved UiS? Da kan du søke om tildeling av graden Master i regnskap og revisjon.

Bilde av en mann og en dame som jobber sammen.

Søknad om vurdering av tildeling av graden Master i regnskap og revisjon

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Seniorrådgiver
51833717
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Førsteamanuensis i regnskap
51833714
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap