Hopp til hovedinnhold

Religion, kultur og samfunn bachelor

Religioner og livssyn er viktig for enkeltmennesker, men også sentralt i organisasjons- og samfunnsliv. I dag ser vi at det religiøse landskapet er i rask endring. Det er et økende religionsmangfold, samtidig som stadig flere ikke lenger tilhører etablerte religiøse tradisjoner.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år, 6 semestre

Antall studieplasser

10

Studiepoeng

180

Poenggrense

2021: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 via Samordna opptak

Studiet gir grunnleggende kunnskap om samtidsreligion i et globalt perspektiv ut fra religionsvitenskapelig fagtradisjon.

Bachelorgraden i religion, kultur og samfunn gir deg mulighet til å undersøke religiøse endringsprosesser i samtiden med et religionsvitenskapelig perspektiv. Studiet fokuserer på hva slags innhold og funksjon religion og livssyn har i samtiden, både på kultur- og samfunnsplan, i forskningen og for det enkelte menneske. 

Bachelorstudiet tar opp både globale, nasjonale og lokale perspektiver, og gir kompetanse til å håndtere spørsmål og utfordringer som oppstår i det mangfoldige og flerkulturelle samfunnet.

Studiet gir grunnleggende kunnskap om samtidsreligion i et globalt perspektiv ut fra religionsvitenskapelig fagtradisjon. Innholdet er organisert slik at ulike religioner og livssyn blir belyst. Det legges vekt på at religion og livssyn er kulturelle og menneskelige fenomen. Forståelse av den sosiale og kulturelle konteksten som religioner og livssyn inngår i er dermed viktig for å forstå hvordan religioner og livssyn er utformet, hvordan de forhandles og endres.

Studiet er relevant for lærerutdanning og undervisning om religioner og livssyn i skolen. Videre gir det grundig innsikt i religions- og livssynsmangfold som er relevant i en rekke jobber i offentlig og privat sektor blant annet knyttet til samfunnskontakt, personalspørsmål, internasjonalisering, informasjon.

Fag 1 og fag 2

En bachelor i religion, kultur og samfunn innebærer at du tar fordypningen i religion (fag 1). Det andre faget du velger, fag 2, tilsvarer et årsstudium. Vi tilbyr nordisk, engelsk og historie som fag 2.

Praksis

Språk-, historie- og religionstudenter kan ha praksis mens de studerer ved UiS. Praksisemnet gir 15 studiepoeng, og det er Institutt for kultur- og språkvitskap (IKS) som står for emnet. Gjennom valgemnet Praksis i humanistiske fag (BPRA30) vil studentene få et praksisopphold i en offentlig eller privat virksomhet utenfor utdanningssektoren med tilknytning til disiplinfagene ved IKS. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene blir bevisstgjort studienes faglige relevans for arbeidslivet. Praksisemnet er opptaksbegrenset og tilbys som et valgemne siste semester i bachelorprogrammet ved IKS.

Hva kan du bli?

En bachelor i religion kvalifiserer til ulike former for arbeid i offentlig og privat sektor. Du får kompetanse som er relevant for offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner, bistandsorganisasjoner, forlag- og mediebedrifter og privat næringsliv.

Når du har en bachelorgrad i religion, har du muligheter til videre fordypning i faget ditt ved å ta en master. Med en mastergrad i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kan du også undervise i KRLE i grunnskolen eller Religion og etikk i videregående skole.

Du kan også fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i religion, kultur og samfunn.

Back to Blood: Frå vikingar til berekraft

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god kunnskap om globale religioner med vekt på samtiden
 • ha god oversikt over sekulære livssyn
 • ha god oversikt over samtidsspiritualitet og hybride religionsformer
 • ha innsikt i religionsvitenskapelig teori og metode
 • ha kjennskap til etisk teori og etiske problemstillinger i vår tid
 • ha god kjennskap til fortolkningsmåter i ulike religiøse tradisjoner
 • ha god kjennskap til samvirket mellom digitale og sosiale media og religion

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne drøfte fremstillinger av verdensreligioner
 • kunne drøfte problemstillinger knyttet til samspillet mellom religion, kultur og samfunn
 • kunne kritisk analysere, vurdere og presentere kilder og framstillinger knyttet til religion og livssyn, herunder media- og internettressurser
 • kunne, under veiledning, bruke religionsvitenskapelig teori og metode i en selvstendig oppgave

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbar til andre felt
 • kunne videreutvikle sin fagkunnskap på egen hånd
 • gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
 • kunne gjøre bruk av sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet
Vårt fagmiljø

Religionsvitenskap

Fagmiljøet religionsvitenskap har forsknings- og undervisningskompetanse som dekker mangfold og indre variasjoner i de største verdensreligionene, samt nyreligiøsitet og samtidsreligion.

Illustrasjonsfoto med lykter, til religion bachelor

I tillegg inngår samfunnsnyttig forskning om religion knyttet til skole, kjønn, menneskerettigheter, politikk, populærkultur og grønt medborgerskap.

Fagmiljøet kan også skilte med UNESCO-professor Geir Skeie innenfor temaet religiøst mangfold. Professor Anne Kalvig leder et tverrfaglig forskningsprosjekt om nåtidens vikinginteresse, kalt «Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past».  

Forskningsbidrag i senere tid innbefatter dessuten så forskjellige tema som feminisme i islam, katolsk ungdomskultur og hinduismen og klimaendringer. Faggruppen av stipendiater- og postdok forskere deltar aktivt i et internasjonalt og spennende fagfellesskap. 

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om bachelor i religion, kultur og samfunn

Hvor mye undervisning er det i uka? Hvor finner jeg pensumlista?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisningen obligatorisk?

Det varierer fra emne til emne, men obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Hvor mye undervisning er det i uka?

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Hvordan er timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år. Søknad om permisjon finner du i Digital Studentekspedisjon.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen, som du finner under «Studieplan og emner».

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Kristendom og jødedom

   Første år, semester 1

   Kristendom og jødedom

   Studiepoeng: 15

  • Hinduisme, buddhisme og islam

   Første år, semester 1

   Hinduisme, buddhisme og islam

   Studiepoeng: 15

  • Religion, kunst og populærkultur

   Første år, semester 2

   Religion, kunst og populærkultur

   Studiepoeng: 15

  • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

   Første år, semester 2

   Religionsvitenskap, etikk og livssyn

   Studiepoeng: 15

  • Fordypning i religion: Religion og kjønn

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i religion: Religion og kjønn

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i religion

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i religion

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Engelsk - fag 2

   • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Andre år, semester 3

    En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i engelsk språk

    Andre år, semester 3

    Innføring i engelsk språk

    Studiepoeng: 15

   • Amerikansk litteratur og kultur

    Andre år, semester 4

    Amerikansk litteratur og kultur

    Studiepoeng: 15

   • Engelsk fonetikk og fonologi

    Andre år, semester 4

    Engelsk fonetikk og fonologi

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Andre år, semester 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Studiepoeng: 15

   • Språkstruktur og språkvariasjon

    Andre år, semester 3

    Språkstruktur og språkvariasjon

    Studiepoeng: 15

   • Nordisk språk og språkhistorie

    Andre år, semester 4

    Nordisk språk og språkhistorie

    Studiepoeng: 15

   • Tekst i kontekst

    Andre år, semester 4

    Tekst i kontekst

    Studiepoeng: 15

  • Historie - fag 2

   • Europeisk historie fra antikken til nytid

    Andre år, semester 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i historiske emner

    Andre år, semester 3

    Innføring i historiske emner

    Studiepoeng: 15

   • Moderne historie

    Andre år, semester 4

    Moderne historie

    Studiepoeng: 15

   • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Andre år, semester 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

Se presentasjon om Religion og historie bachelor fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semesterHovedvindu for utveksling i et helt semester med opt-out (må velges bort av studenten selv). Velg fritt innenfor humanistiske fag ved et annet universitet. Emner innenfor fag 1 anbefales.Alternativt semester for utenlandsopphold

4. semester: Ta del av ditt fag 2 i utlandet.Opplegg for utvekslingen

Utveksling i 5. semester gir deg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av utdanningen din. Du står da helt fritt til å velge emner innenfor humanistiske fag, men det anbefales at du velger emner som kan relateres til ditt fag 1. Dette vil gi den beste kontinuiteten i studiet ditt.Utveksling i 4. semester gir deg mulighet til å ta emner ved en annen institusjon som kan erstatte de emnene som tilbys ved UiS (engelsk, nordisk, historie). Emnene må forhåndsgodkjennes for at de skal kunne telle som del av fag 2. For studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er det viktig at del av fag 2 tatt i utlandet er godkjent som grunnlag for undervisningskompetanse.Aktuelle utvekslingsavtaler

På de universitetene i utlandet som er anbefalt, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator Margrethe Melin, Hulda Garborgs husGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • USA

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

KRLE-podden

En podkast om KRLE_faget og religion i skolen.

Mennesker, meninger, makter

En podkast om religionsvitenskap og studiet av religion i vår tid

Ritualer kjemper seg tilbake

Berøringsangsten med det rituelle avtar, og Halloween tar natta tilbake

Kontakt oss

HR-konsulent
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap

Du er kanskje også interessert i:

Studentliv i Stavanger

Aktuelt om religion-, kultur- og samfunnstudier

Fikk oppleve stedene de leser om i pensum

Religionstudenter ved UiS og Misjonshøgskolen har ved flere anledninger reist til Israel og Vestbredden. – Turen har git...

– Skoler bør bruke religiøse høytider i undervisningen

– Markering av ulike religiøse og kulturelle høytider kan bidra til å gjøre elevene til gode samfunnsborgere, mener reli...

Humaniorastudentane får praksis

For første gang kan humaniorastudentar no gå ut i praksis medan dei studerer ved UiS.

Praksis for humaniorastudentar

Våren 2019 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang praksis som del av studiet for bachelorstudentar i humaniora...