Skip to main content
2309 persons

Mari Rege

Professor

Bjarte Ravndal

Førsteamanuensis

Alexander Rashkovskii

Professor

Brita Strand Rangnes

Førstelektor

Troels Gyde Jacobsen

Innovasjonsdirektør

Per Ramvi

Spesialrådgiver

Ellen Ramvi

Professor

Joachim Kolnes Andersen

Kontorsjef

Ellen Rafos

Rådgiver

Andrianifaliana Herimonja Rabenjafimanantsoa

Senioringeniør

Tina Puntervold

Førsteamanuensis

Margareth Pollestad

Universitetslektor

Kenneth Arne Pettersen Gould

Førsteamanuensis

Unni Puntervold Pereira

Amanuensis

Sigbjørn Barlaup Pedersen

Universitetslektor

Erik Paulsen

Førsteamanuensis

Jorunn Helen Barka

Kontorsjef

Ragnhild Anne Ottesen

Universitetslektor

Evelyn Sandøy Ottesen

Universitetslektor

Petter Osmundsen

Professor

Dag Osmundsen

Universitetslektor

Åse Liseth Ormøy

Prosjektøkonomisjef / seksjonsleder

Tove Opsahl

Førstekonsulent

Liv Opdal

Førsteamanuensis

Unn Cecilie Omre

Dosent

Alf Strand

Kontorsjef

Helen Ommundsen

Seniorkonsulent

Kristine Marie Olsen

Førsteamanuensis