Skip to main content
2464 persons

Tone Knutsen Brandeggen

Universitetslektor

Muk Chen Ong

Professor

Malene Søiland

Universitetslektor

Elin Espeland

Universitetslektor

Gro-Tove Sandsmark

Stipendiat

Kristin Grøsvik

Førsteamanuensis

Ingunn Eikeland

Førsteamanuensis

Kristin Alstveit Laugaland

Førsteamanuensis

Wiktor Waldemar Weibull

Førsteamanuensis

Miriam Emilie Choi-Natvik

Stipendiat

Ann Kristin Vatland

Forsker

Morten Bergsten Njå

Førsteamanuensis

Christian Henrik Alexander Kuran

Universitetslektor

Gaute Hovtun

Universitetslektor

Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi

Førsteamanuensis

Jörn Schulz

Førsteamanuensis

Gunnar Thesen

Professor

Ann Kristin Kolstø-Johansen

Seniorrådgiver

Volker Demuth

Forsker

Grethe Moéll Pedersen

Prosjektleder arkeologi

Sigrid Alræk Dugstad

Forsker

Jon Tømmerås Selvik

Professor

Inga Kjerstin Birkedal

Universitetslektor

Benedicte Pentz

Kommunikasjonsrådgiver

Russel Gene Wolff

Seniorrådgiver

Elisabeth Emilie Sefranek Rongved

Kommunikasjonsrådgiver

Andreas Falck

Førsteamanuensis

Andreea-Laura Cojocaru

Postdoktor