Jubler over ny tildeling og fem nye år for FILIORUM- Senter for barnehageforskning

‒ En stor tillitserklæring, sier Elin Reikerås, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORUM.

Published Endret

kvinne i rosa kjole smiler bredt til kamera
Forskningsrådet tildeler 25 millioner over fem nye år til FILIORUM- Senter for barnehageforskning. Det gir Elin Reikerås, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORUM god grunn til å smile! (Foto: Elisabeth Tønnessen)

FILIORUM – Senter for barnehageforskning ble etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartementet i 2018. Målet ved etableringen var å få både mer og bredere metodisk anlagt forskning på barnehagefeltet, samt gi grobunn for tverrfaglige miljø som kan være toneangivende for forskning på området. Da senteret ble etablert var perioden for finansiering fra Forskningsrådet på fem år. Nå er det klart at perioden utvides. Forskningsrådet tildeler 25 millioner til FILIORUM over nye fem år.

‒ Dette er en stor tillitserklæring, og vi gleder oss over muligheten det gir oss å kunne bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort i FILIORUM fram til nå, sier Elin Reikerås, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORUM.

‒ Tildeling av en ny periode er en anerkjennelse av den kraftfulle satsingen på barnehageforskningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, og er et godt eksempel på hva man kan få til når forskere jobber sammen på tvers av institutter og nasjonale sentre ved fakultetet, legger dekan Odd Magne Bakke til.  

Grundig evaluert

FILIORUM- Senter for barnehageforskning ble i september i år evaluert av et fagpanel utpekt av Forskningsrådet. Spenningen knyttet til evalueringen og tilbakemeldingene knyttet til denne har vært stor. Det er en stor og gledelig nyhet vi har fått, og selvsagt er det fantastisk å kunne bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort i FILIORUM fram til nå, sier Elin Reikerås, leder.

Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, gleder seg også over tilbakemeldingene i evalueringen:

‒ Jeg er mektig imponert over hvordan FILIORUM scorer høyt på mange områder. De har høy publiseringsrate, de har tiltrukket seg mange anerkjente forskere, de har opparbeidet en betydelig prosjektportefølje, kan vise til gjennomstrømning av stipendiater, og er synlige nasjonalt så vel som internasjonalt, sier Madland.

Ros for tverrfaglig og flermetodisk arbeid

FILIORUM består av alle barnehageforskere på UiS. Reikerås framholder at det er ærefullt oppdrag å være lagleder for alle som er involvert. Med tildelingen retter hun blikket framover med stor begeistring:

‒ Vi har klart mye fram til nå, men har fortsatt mye vi ønsker å gjøre, noe vi er blitt vist tillit til gjennom evalueringen og tildelingen, sier Reikerås.

‒ Det er krevende å bygge god kultur for tverrfaglig samhandling, men dette synes det som om forskerne i FILIORUM har evnet på beste vis. Sist men ikke minst så ser det ut som de har klart å skape et godt og dynamisk arbeidsmiljø med høy trivsel, sier Madland.

Ønsker mer internasjonal utveksling

‒ Dette er helt klart noe vi er stolte over å få positive tilbakemeldinger på, sier Reikerås, som videre setter stor pris på de gode samarbeid og partnerskap som er inngått med barnehager i arbeidet med prosjekter.

Nå håper hun at FILIORUM kan bli et enda tydeligere nasjonalt knutepunkt for barnehageforskning, og kunne danne nettverk for barnehageforskere i Norge også utenfor UiS. Hun ser videreføringen av FILIORUM som en god mulighet til å orientere senteret enda mer internasjonalt, ta del i flere EU-prosjekt og ha mer utveksling av ph.d.-studenter og forskere.

Tekst: Kristin V. Cranner.

Omtalt i denne artikkelen:

Professor i pedagogikk
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Prorektor for forskning
51832253
Divisjon for forskning
Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Mer fra FILIORUM- Senter for barnehageforskning

Fokus på god språkopplæring i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

EU-prosjekt har utviklet ny kunnskap om kunstneriske praksiser i barnehagen

Erasmus+-prosjektet INTERSTICE har hatt som mål å gi ansatte, utdannere og studenter på barnehagefeltet innsikt i kunstn...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2023: Les mer om årets hovedforedrag

Vi er stolte over å ha med oss noen av Europas fremste forskere på barnehagefeltet som hovedforedragsholdere under årets...

Kjønn spiller en rolle i hvordan fysisk aktivitet fremmes i barnehagen

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at mannlige og kvinnelige barnehageansatte stimul...

UiS-ansatt nominert til «Årets barnehageinspirator»

Per Einar Sæbbe underviser i samfunnsfag og fordypningen i organisasjon og ledelse på barnehagelærerutdanningen ved Univ...

Forskere mener små barn bør lære å tenke kritisk

Ved å svare på åpne spørsmål lærer barna i barnehagen en ferdighet som er viktig også når de blir voksne.

Selvregulering i barnehagen

Selvregulering hjelper barna til å tenke før de handler, og er grunnleggende for barnas sosiale fungering og akademiske ...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2023

FILIORUM - Senter for barnehageforskning har, i samarbeid med BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet, gleden av å inviter...

Barnas hage på Ullandhaug

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bi...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Årets publikasjoner - 2022

Her finner du en oversikt over tidsskriftsartikler, bøker og bokkapitler, rapporter og avhandlinger publisert av forsker...

NordForsk-midler til prosjekt om digital lek i barnehagen

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har mottatt midler fra NordForsk til et samarbeidsprosjekt som skal unde...

PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets pro...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Skandinavisk barnehageforskning: Flere publikasjoner, høyere kvalitet og mer fra Norge

I tillegg er det nå flere forskere som bruker kvantitativ metode og flere studier med fokus på de yngste barna. Det vise...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Barns opplevelse av lukt og dufter

Lukter endrer seg i forskjellig vær. Om det regner eller om solen skinner, finnes det interessante lukter både ute og in...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Fjerde utgave av Norsk Barnehageforskningskonferanse vel gjennomført

26. – 28. oktober 2022 inviterte BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet til den årlige ba...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Elefantteateret: Et etterlengtet kulturtilbud for de aller minste

Ett år er gått siden Elefantteateret åpnet dørene for aller første gang. Siden da har teateret, som drives av FILIORUM-f...

FILIORUM-forskere med ny bok om barnehageutvikling

Barnehagen har de siste årene stått ovenfor en rekke nye reformer og endringer, og det stilles i dagens samfunn høye kra...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Flere vil ta master i barnehagevitenskap

Søkertallene til master i barnehagevitenskap ved UiS gikk opp med 44 prosent fra forrige gang, i sterk kontrast til ned...

Sensory Books prosjekt samling

Den 16. august holdt Sensory Books teamet sin første samling etter sommerferien. Det var en betydningsfull begivenhet si...

Enkel tilgang til barnehageforskning

Det kommer stadig mer forskning på barnehagefeltet, og det er viktig at denne forskningen når ut til ansatte i barnehage...

Bokstart - prosjektevaluering

Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport som op...

Barbara Maria Sageidet er ny professor

Ph.d. Barbara Maria Sageidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitet i Stavanger har fått kvalifikasjonso...

En stor studie skal gi mer kunnskap om barn som strever: – Vi håper alle Stavanger-barnehagene vil være med på dette!

Det er for lite kunnskap om barn som trenger ekstra hjelp og spesialpedagogisk støtte i Norge. Nå skal norske toppforske...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet er et sentralt begrep i norsk barnehagekontekst. Gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, godt samarbeid...

KSU med ny forskningsrapport om hvordan man kan rekruttere og beholde lærere

Den systematiske kunnskapsoversikten om hvordan man kan rekruttere lærere og hva som skal til for at de blir i barnehage...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave setter søkelys på estetiske praksiser i barnehagen

Som barnehagelærer har det vært viktig for Elisabeth Pedrikke Johansen å bidra til å styrke de estetiske fagenes plass i...

Overgang fra barnehage til skole

Forskning på overgangen fra barnehage til skole viser at jenter ofte har bedre utviklede ferdigheter enn gutter på de fl...

By og natur i norske bildebøker

Høytlesing av bildebøker gir et godt utgangspunkt for samtaler med barn. I bildebøker viser gjerne illustrasjonene omgiv...

Å se barnet – en hjertesak

Hverdagen i barnehagen består av en rekke spontane situasjoner mellom barna og barnehagepersonalet. På samme vis som at ...