Jubler over ny tildeling og fem nye år for FILIORUM- Senter for barnehageforskning

‒ En stor tillitserklæring, sier Elin Reikerås, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORUM.

Published Sist oppdatert

kvinne i rosa kjole smiler bredt til kamera
Forskningsrådet tildeler 25 millioner over fem nye år til FILIORUM- Senter for barnehageforskning. Det gir Elin Reikerås, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORUM god grunn til å smile! (Foto: Elisabeth Tønnessen)

FILIORUM – Senter for barnehageforskning ble etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartementet i 2018. Målet ved etableringen var å få både mer og bredere metodisk anlagt forskning på barnehagefeltet, samt gi grobunn for tverrfaglige miljø som kan være toneangivende for forskning på området. Da senteret ble etablert var perioden for finansiering fra Forskningsrådet på fem år. Nå er det klart at perioden utvides. Forskningsrådet tildeler 25 millioner til FILIORUM over nye fem år.

‒ Dette er en stor tillitserklæring, og vi gleder oss over muligheten det gir oss å kunne bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort i FILIORUM fram til nå, sier Elin Reikerås, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORUM.

‒ Tildeling av en ny periode er en anerkjennelse av den kraftfulle satsingen på barnehageforskningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, og er et godt eksempel på hva man kan få til når forskere jobber sammen på tvers av institutter og nasjonale sentre ved fakultetet, legger dekan Odd Magne Bakke til.  

Grundig evaluert

FILIORUM- Senter for barnehageforskning ble i september i år evaluert av et fagpanel utpekt av Forskningsrådet. Spenningen knyttet til evalueringen og tilbakemeldingene knyttet til denne har vært stor. Det er en stor og gledelig nyhet vi har fått, og selvsagt er det fantastisk å kunne bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort i FILIORUM fram til nå, sier Elin Reikerås, leder.

Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, gleder seg også over tilbakemeldingene i evalueringen:

‒ Jeg er mektig imponert over hvordan FILIORUM scorer høyt på mange områder. De har høy publiseringsrate, de har tiltrukket seg mange anerkjente forskere, de har opparbeidet en betydelig prosjektportefølje, kan vise til gjennomstrømning av stipendiater, og er synlige nasjonalt så vel som internasjonalt, sier Madland.

Ros for tverrfaglig og flermetodisk arbeid

FILIORUM består av alle barnehageforskere på UiS. Reikerås framholder at det er ærefullt oppdrag å være lagleder for alle som er involvert. Med tildelingen retter hun blikket framover med stor begeistring:

‒ Vi har klart mye fram til nå, men har fortsatt mye vi ønsker å gjøre, noe vi er blitt vist tillit til gjennom evalueringen og tildelingen, sier Reikerås.

‒ Det er krevende å bygge god kultur for tverrfaglig samhandling, men dette synes det som om forskerne i FILIORUM har evnet på beste vis. Sist men ikke minst så ser det ut som de har klart å skape et godt og dynamisk arbeidsmiljø med høy trivsel, sier Madland.

Ønsker mer internasjonal utveksling

‒ Dette er helt klart noe vi er stolte over å få positive tilbakemeldinger på, sier Reikerås, som videre setter stor pris på de gode samarbeid og partnerskap som er inngått med barnehager i arbeidet med prosjekter.

Nå håper hun at FILIORUM kan bli et enda tydeligere nasjonalt knutepunkt for barnehageforskning, og kunne danne nettverk for barnehageforskere i Norge også utenfor UiS. Hun ser videreføringen av FILIORUM som en god mulighet til å orientere senteret enda mer internasjonalt, ta del i flere EU-prosjekt og ha mer utveksling av ph.d.-studenter og forskere.

Tekst: Kristin V. Cranner.

Omtalt i denne artikkelen:

Professor i pedagogikk
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Prorektor for forskning
51832253
Divisjon for forskning
Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Mer fra FILIORUM- Senter for barnehageforskning

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Skandinavisk barnehageforskning: Forskere fra Danmark, Sverige og Norge kommenterer årets rapport

Den nye NB-ECEC-rapporten omhandler barnehageforskning i Skandinavia publisert i 2021. Kartleggingen viser at antall pub...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

Forskningsprosjekt skal bidra til innsikt i hvordan vi kan forberede barnehager på framtidige pandemier

Forskningsprosjektet EXPECT har som mål å utvikle kunnskap om erfaringene og konsekvensene av koronapandemien, slik at n...

Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen - videreutdanning

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan skape magiske øyeblikk i barnehagen? Da er denne samlingsbaserte videreutdanninge...

Bruk av CLASS i barnehagen førte til økt samspillskvalitet

Samspillskvaliteten mellom barna og de ansatte i barnehagen økte ved bruk av observasjonsverktøyet CLASS, viser funn fra...

Har utviklet praksissimulator for kommende barnehagelærere

Praksis er en avgjørende del av barnehagelærerutdanningen, men uforutsette hendelser, som en pandemi, kan resultere i at...

Forskningsprosjekt skal undersøke hva som skaper godt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige foreldre

Hvilke faktorer gjør at forholdet fungerer bra mellom barnehagen og flerspråklige foreldre? En kommende, systematisk kun...

Kjersti Velde Helgøy er ny førsteamanuensis ved KSU

Skal arbeide med NB-ECEC-prosjektet og se nærmere på behov for kunnskapsoversikter om høyere utdanning.

Skal integrere arbeid med grønn omstilling i utdanning og praksis

Målet med verkstedet er å hjelpe lærerutdanningenes studenter, forelesere, forskere og samarbeidspartnere fra praksisfel...

God selvregulering hos barn kan avgjøre hvilke liv de får

God selvregulering kan ikke bare gjøre hverdagen bedre for barna. Det kan også ha noe å si for hvordan det går med dem r...

Kapasitetsbygging i barnehagen

Å bygge kapasitet i personalgruppen er en forutsetning for å skape god kvalitet i en barnehage. Ledere som fokuserer på ...

FILIORUM-forskere del av nytt nordisk forskningssamarbeid

FILIORUM blir en sentral partner i et nytt prosjekt som skal gi kunnskap om hvilke barnehagepraksiser som bidrar til høy...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få riktig hjelp, må kartlegg...

Vellykket gjennomføring av jubileumsutgaven av Norsk barnehageforskningskonferanse

Nærmere 200 deltakere fra hele Skandinavia deltok på den årlige barnehageforskningskonferansen i Stavanger 24.-26. oktob...

Bærekraftdidaktisk verksted (BDV)

BDV er en tverrfaglig læringslab for bærekraftstenkning og grønn omstilling ved UH-fakultetet. Som et møtested med fokus...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

Bevegelseslek i barnehagen

Bevegelseslek handler om fysisk aktivitet i en lekende kontekst. Deltakelse i allsidig bevegelseslek skaper et godt grun...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Animasjonsfilmer laget av barnehagebarn

Animasjon er en måte å uttrykke seg på - og en måte for barn å formidle hva de er opptatt av. I forbindelse med Norsk ba...

Problemløsning i barnehagen

Problemløsning handler om å finne løsninger på komplekse situasjoner. Det kan sees som en grunnleggende strategi for å k...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Høyere kvalitet i forskning på kvalitet i barnehagen

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning og Læringsmiljøsenteret har undersøkt hvilke side...

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO

Det å få være en del av fellesskapet og oppleve barnehagen, skolen og SFO som et trygt og godt sted er avgjørende for ba...

Bok: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse endringsprosesser med kvalitet? De...

Inkluderende forskningsprosjekt skal se nærmere på de matematiske utfordringer utviklingshemmede møter i dagliglivet

UiS-forskere skal utvikle matematikkressurser som hjelper barn med utviklingshemning å få den nødvendige matematiske for...

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

EU-prosjekt har utviklet ny kunnskap om kunstneriske praksiser i barnehagen

Erasmus+-prosjektet INTERSTICE har hatt som mål å gi ansatte, utdannere og studenter på barnehagefeltet innsikt i kunstn...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2023: Les mer om årets hovedforedrag

Vi er stolte over å ha med oss noen av Europas fremste forskere på barnehagefeltet som hovedforedragsholdere under årets...

Kjønn spiller en rolle i hvordan fysisk aktivitet fremmes i barnehagen

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at mannlige og kvinnelige barnehageansatte stimul...

UiS-ansatt nominert til «Årets barnehageinspirator»

Per Einar Sæbbe underviser i samfunnsfag og fordypningen i organisasjon og ledelse på barnehagelærerutdanningen ved Univ...

Forskere mener små barn bør lære å tenke kritisk

Ved å svare på åpne spørsmål lærer barna i barnehagen en ferdighet som er viktig også når de blir voksne.

Barns opplevelse av tilhørighet

Tilhørighet er et grunnleggende behov. Barn har rett til å oppleve tilhørighet til venner og de ansatte i barnehagen, ua...

Selvregulering i barnehagen

Selvregulering hjelper barna til å tenke før de handler, og er grunnleggende for barnas sosiale fungering og akademiske ...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2023

FILIORUM - Senter for barnehageforskning har, i samarbeid med BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet, gleden av å inviter...

Barnas hage på Ullandhaug

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bi...