Hopp til hovedinnhold

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers utvikler læringsmetoder og bidrar til at lærere og spesialpedagoger får mer kompetanse på hvordan skriveteknologi kan være til hjelp for elever med lese- og skrivevansker.

Publisert: Endret:
Fakta om Text Performers

Text Performers er et nordisk forskernettverk med forskere fra Lesesenteret, UiS, Linnéuniversitetet (Sverige) og VIA University College (Danmark). Nettverket undersøker hvordan skriveteknologi påvirker skriving hos elever på 11–12 år.

Text Performers er finansiert av Nordplus.

Digital skriveteknologi har vært i en rivende utvikling de siste 20 årene, og kan være til stor støtte for elever med alvorlige lese- og skrivevansker. 

Margunn Mossige , prosjektleder

Om Text Performers

Gjennom et nordisk samarbeid skal lærere få mer kunnskap om skriveteknologi.

gutt jobber på pc
Illustrasjonsfoto: Getty

Digital skriveteknologi har vært i en rivende utvikling de siste 20 årene, og kan være til stor støtte for elever med alvorlige lese- og skrivevansker. Allikevel viser forskning at elever med dysleksi bruker slike teknologiske hjelpemidler i relativt liten grad.

Text Performers er et nordisk nettverk og forskningsprosjekt som retter søkelyset mot dette viktige området. Prosjektet foregår i samarbeid mellom nordiske forskere og elever og lærere i Danmark, Sverige og Norge.

Text Performers skal utvikle læringsmetoder og bidra til utveksling av kunnskap, erfaringer og vellykket praksis mellom lærere, spesialpedagoger og forskere i de tre landene.

Forskerne i prosjektet vil undersøke hvordan skriveteknologi påvirker skriving hos elever på 11–12 år. Nettverket har som mål å øke og dele kunnskapen om tilgjengelig teknologi, og å støtte implementeringen av dette i skolen.

Prosjektet vil også utvikle anbefalinger for hvordan man kan støtte elever med dysleksi som bruker skriveteknologi. Målet er å lage en håndbok for lærere og gratis ressurser som kan støtte lærerens kompetanseutvikling på dette området.

Nettverkskoordinatorer:

Førstelektor
51833142
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Helle Bundgaard Svendsen

Via University College

Gunilla Almgren Bäck

Linnéuniversitetet

Forskergruppe:

Helle Bundgaard Svendsen

Via University College

Nina Berg Gøttsche

Linnéuniversitetet

Gunilla Almgren Bäck

Førsteamanuensis
51833272
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor
51833142
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Linda Fälth

Linnéuniversitetet

Idor Svensson

Linnéuniversitetet

Grete Dolmer

Via University College