Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers utvikler læringsmetoder og bidrar til at lærere og spesialpedagoger får mer kompetanse på hvordan skriveteknologi kan være til hjelp for elever med lese- og skrivevansker.

Published Endret
Fakta

Text Performers er et nordisk forskernettverk med forskere fra Lesesenteret, UiS, Linnéuniversitetet (Sverige) og VIA University College (Danmark) i samarbeid med Kompetencecenter for Læsning (KCL) i Århus samt norske og svenske lærere. Nettverket undersøker hvordan skriveteknologi påvirker skriving hos elever på 11–12 år. Text Performers er finansiert av Nordplus.

Digital skriveteknologi har vært i en rivende utvikling de siste 20 årene, og kan være til stor støtte for elever med alvorlige lese- og skrivevansker. 

Margunn Mossige , prosjektleder

Om Text Performers

Gjennom et nordisk samarbeid skal lærere få mer kunnskap om skriveteknologi.

gutt jobber på pc
Illustrasjonsfoto: Getty

Digital skriveteknologi har vært i en rivende utvikling de siste 20 årene, og kan være til stor støtte for elever med alvorlige lese- og skrivevansker. Allikevel viser forskning at elever med dysleksi bruker slike teknologiske hjelpemidler i relativt liten grad.

Text Performers er et nordisk nettverk og forskningsprosjekt som retter søkelyset mot dette viktige området. Prosjektet foregår i samarbeid mellom nordiske forskere og elever og lærere i Danmark, Sverige og Norge.

Text Performers skal utvikle læringsmetoder og bidra til utveksling av kunnskap, erfaringer og vellykket praksis mellom lærere, spesialpedagoger og forskere i de tre landene.

Forskerne i prosjektet vil undersøke hvordan skriveteknologi påvirker skriving hos elever på 11–12 år. Nettverket har som mål å øke og dele kunnskapen om tilgjengelig teknologi, og å støtte implementeringen av dette i skolen.

Prosjektet vil også utvikle anbefalinger for hvordan man kan støtte elever med dysleksi som bruker skriveteknologi. Målet er å lage en håndbok for lærere og gratis ressurser som kan støtte lærerens kompetanseutvikling på dette området.

Nettverkskoordinatorer

Margunn Mossige, Lesesenteret, UiS Helle Bundgaard Svendsen, VIA University College Gunilla Almgren Bäck, Linnéuniversitetet

Forskergruppe

Helle Bundgaard Svendsen, VIA University College Gunilla Almgren Bäck, Linnéuniversitetet Margunn Mossige, Lesesenteret, UiS Idor Svensson, Linnéuniversitetet Nina Berg Gøttsche, Linnéuniversitetet Vibeke Rønneberg, Lesesenteret, UiS Linda Fälth, Linnéuniversitetet Grete Dolmer, VIA University College Heidi Selenius, Linneuniversitetet og Stockholms universitet