Industriell økonomi – master 2 år

Masterstudiet i industriell økonomi kombinerer det beste fra to verdener. Kombinasjonen av økonomi- og ledelsesfag, sammen med en ingeniørfaglig fordypning, gjør deg godt rustet til jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

63

Linjeforening

INDØKS

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

15. april

På UiS kan du studere ganske mye forskjellig!

Om studiet

Dette studiet gir deg teoretisk og praktisk forståelse av ingeniør-, økonomi- og ledelsesfag. Etter fullført studium får du tittelen Sivilingeniør. Lederstillinger er en naturlig karrierevei for mange kandidater.  

Studiet er tverrfaglig og gir deg muligheten til å velge den fordypningen som passer dine profesjonelle målsettinger best. Du vil ta noen obligatoriske emner som investeringsanalyse, prosjektledelse, og beslutningsanalyse der du lærer å bruke ulike verktøy i Excel for å finne gode løsninger. Deretter velger du mellom ulike valgpakker innen økonomi og ledelse, og ingeniørfag. Du finner mer informasjon om de ulike pakkene under “Studieplan og emner”.  

Her kan du skrive masteroppgave sammen med en bedrift, eller velge å skrive en mer vitenskapelig rettet oppgave.  

Oppdatert informasjon om "Hva kan du bli?", "Læringsutbytte", "Opptakskrav" og "Studieplan og emner" kommer 1. februar 2024.

Hva kan du bli?

Det er et klart behov, både i privat næringsliv og offentlig sektor, for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i industriell økonomi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Ha avansert faglig kunnskap om vitenskapelig teori, metoder og anvendelser innenfor økonomi, investering, beslutningsanalyse og prosjektledelse og spesialisert innsikt i et avgrenset område innen økonomi- og teknologifag.

K2: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på økonomiske og tekniske problemstillinger i samfunnet tilknyttet industri og næringsliv med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: Kan innhente og bearbeide data for å analysere tekniske og økonomiske problemer på en måte som integrerer tekniske og økonomiske hensyn.

F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.

F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).

F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).

F6: Kan gjøre fundamentalanalyse av markeder, vurdere prisrisiko og vite hvordan benytte finansielle instrumenter for å redusere risiko (spesialisering i investering og finans)

Generell kompetanse

G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer.

G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.

G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Investeringsanalyse

   Første år, semester 1

   Investeringsanalyse (IND500)

   Studiepoeng: 5

  • Prosjektledelse

   Første år, semester 1

   Prosjektledelse (IND510)

   Studiepoeng: 5

  • Beslutningsanalyse med Excel

   Første år, semester 2

   Beslutningsanalyse med Excel (IND520)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i industriell økonomi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i industriell økonomi (INDMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Velg ett emne i 1. semester

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • Statistisk modellering og simulering

   Første år, semester 1

   Statistisk modellering og simulering (STA510)

   Studiepoeng: 10

  • Statistisk læring

   Første år, semester 1

   Statistisk læring (STA530)

   Studiepoeng: 10

 • Ingeniørfaglig fordypning - velg en av de forhåndsgodkjente 'pakkene'

  • Petroleumsteknologi

   • Retningsboring og brønnstrømning

    Første år, semester 1

    Retningsboring og brønnstrømning (PET505)

    Studiepoeng: 10

   • Prosessimulering

    Første år, semester 2

    Prosessimulering (PET555)

    Studiepoeng: 10

  • Datateknikk

   • Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

    Første år, semester 1

    Sikkerhet og sårbarhet i nettverk (DAT510)

    Studiepoeng: 10

   • Distribuerte systemer

    Første år, semester 2

    Distribuerte systemer (DAT520)

    Studiepoeng: 10

  • Kybernetikk/Signalbehandling

  • Maskin- og materialteknologi

   • Konstruksjonsdynamikk

    Første år, semester 1

    Konstruksjonsdynamikk (BYG550)

    Studiepoeng: 10

   • Corrosion and materials technology

    Første år, semester 2

    Corrosion and materials technology (MSK525)

    Studiepoeng: 10

  • Risikostyring og vedlikehold

   • Risikostyring og vedlikehold - obligatorisk emne

    • Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Første år, semester 1

     Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

     Studiepoeng: 10

   • Risikostyring og vedlikehold - velg 10 SP i 2. semester

    • Smart drift og modellbasert vedlikeholdsteknikk

     Første år, semester 2

     Smart drift og modellbasert vedlikeholdsteknikk (IAM510)

     Studiepoeng: 10

    • Pålitelighetsanalyse

     Første år, semester 2

     Pålitelighetsanalyse (RIS510)

     Studiepoeng: 10

  • Bygg - studieretning konstruksjonsteknikk

   • Betongkonstruksjoner, videregående kurs

    Første år, semester 1

    Betongkonstruksjoner, videregående kurs (BYG660)

    Studiepoeng: 10

   • Plastisk konstruksjonsanalyse

    Første år, semester 2

    Plastisk konstruksjonsanalyse (BYG530)

    Studiepoeng: 5

   • Korrosjon

    Første år, semester 2

    Korrosjon (MSK520)

    Studiepoeng: 5

  • Geovitenskap

   • Subsurface Geology

    Første år, semester 1

    Subsurface Geology (GEO501)

    Studiepoeng: 10

   • Reservoir Storage and Production  

    Første år, semester 2

    Reservoir Storage and Production   (GEO507)

    Studiepoeng: 5

   • Energy Transition and Sustainability

    Første år, semester 2

    Energy Transition and Sustainability (GEO508)

    Studiepoeng: 5

 • Valg av spesialisering

  • Kontraktadministrasjon

   • Kontraktadministrasjon - obligatorisk emne

    • Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 2. semester

    • Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

   • Kontraktadministrasjon - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

    • Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 2

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

    • Corporate Finance

     Første år, semester 2

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

    • Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

    • Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

  • Prosjektledelse

   • Prosjektledelse - obligatorisk emne

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 1. eller 3. semester

    • Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektledelse - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

    • Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

    • Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

    • Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

  • Grønn omstilling og innovasjons-ledelse

   • Grønn omstilling og innovasjons-ledelse - obligatorisk emne

    • Grønn omstilling

     Første år, semester 1

     Grønn omstilling (IND570)

     Studiepoeng: 10

    • Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

  • Investering og finans

   • Investering og finans - obligatorisk emne

   • Velg ett emne

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

    • Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

  • Risikoanalyse

   • Risikoanalyse - obligatoriske emner

    • Enterprise Risk Management

     Første år, semester 1

     Enterprise Risk Management (RIS650)

     Studiepoeng: 10

    • Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions

     Første år, semester 2

     Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions (RIS525)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

    • Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

    • Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

    • Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

  • Beslutningsanalyse

   • Beslutningsanalyse - obligatorisk emne

   • Velg ett emne

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

   • Beslutningsanalyse - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

    • Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • Investeringsanalyse 2

     Første år, semester 2

     Investeringsanalyse 2 (IND660)

     Studiepoeng: 10

    • Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

    • Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

    • Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i industriell økonomi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sabrina Ebenhoch

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalto University

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord-Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.Universitetet ligger kun 15 min unna Milano-Malpensa flyplassen.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya ( UPC)!

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya ( UPC)!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord-Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Finland

  Aalto University

 • Italia

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord-Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.Universitetet ligger kun 15 min unna Milano-Malpensa flyplassen.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord-Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

 • Spania

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya ( UPC)!

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya ( UPC)!

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det, i tillegg til de generelle opptakskravene, bestått eksamen i minimum 5 sp bedriftsøkonomi og minimum 5 sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:
- Studenter som mangler bedriftsøkonomi, må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
- Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av førstesemester. I de overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Ufyllende regler for opptak (PDF).

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i industriell økonomi
51832497
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging