Hopp til hovedinnhold

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid (P-PPUH)

Fakta
Studieprogramkode

P-PPUH

Vekting (SP)

60

Studienivå

Praktisk pedagogisk utdanning

Fører til grad

Praktisk pedagogisk utdanning

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Har du fag- eller yrkesutdanning og har lyst til å bli lærer? Ta praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger, og få undervisningskompetanse. Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert for arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole (trinn 5 - 13) eller for trinn 8 - 13 for yrkesfaglig PPU.

Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk, som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng fag/yrkesdidaktikk. Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis, 6 uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemesteret. Praksisen er på heltid og krever 100% deltakelse. Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislærer har, for å få god innsikt i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få praksis både på ungdomstrinn og videregående skole. for å bidra til god sammenheng mellom teori og praksis må en praksisperiode være gjennomført og bestått før eksamen i pedagogikkfaget i første semester kan avlegges.

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Fagplan

Studieplan og emner:

https://student.uis.no/studieprogram-og-emner/larerutdanninger/praktisk-pedagogisk-utdanning/studieplan-og-emner/

Hva kan du bli?

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom og ungdomstrinnet i grunnskolen og  videregående skole  (trinn 5 - 13), og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner
 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • Matematikk fagdidaktikk del 1

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Matematikk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 1

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Norsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 1

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Naturfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 1

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Religion fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Engelsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 2

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Norsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Fremmedspråk fagdidaktikk del 2

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 2

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Matematikk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 2

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Naturfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Engelsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 2

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Religion fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Forming, kunst og håndverk fagdidaktikk

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Forming, kunst og håndverk fagdidaktikk

     Studiepoeng: 15

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Praksis del 1 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Læring og pedagogisk virksomhet

     Studiepoeng: 15

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 2 - 6 uker

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Praksis del 2 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggsteknikk

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggsteknikk

     Studiepoeng: 15

    • Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag

     Studiepoeng: 15

    • Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industriell produksjon

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industriell produksjon

     Studiepoeng: 15

    • Spesiell yrkesdidaktikk - formgivningsfag/design og håndverksfag

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Spesiell yrkesdidaktikk - formgivningsfag/design og håndverksfag

     Studiepoeng: 15