Sosialt arbeid, sosionom - bachelor

En bachelor i sosialt arbeid fra UiS gjør deg godt rustet for å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år, 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

87

Poenggrense

2023: 47,6 / 43,5  (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april 2023 via Samordna opptak

Utdanningen gjør deg godt rustet for å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet.

Om studiet

Det å få lov til å jobbe med mennesker, og hva det gjør med oss, er utrolig spennende. Det gjør noe med meg allerede i måten jeg tenker på – det ligger en ærefrykt i det å få lov til å være med og hjelpe andre.

Sosionom-student Lena Eliassen

Hva kan du bli?

Det er noe helt annet å gå fra å lese om å møte mennesker til å faktisk møte mennesker. Møtene påvirker deg definitivt. I møtet med mennesker bringer vi oss selv inn i møtet, og noe skjer mellom oss.

Sosionom-student Lena Eliassen

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter bestått bachelorgrad skal sosionomen ha teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og generell kompetanse for å utøve profesjonelt sosialt arbeid.

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sosialt arbeids teori, metoder og lovgrunnlag som retter seg mot enkeltmennesker, familier, grupper og lokalsamfunn
 • har bred kunnskap sammenhengen mellom samfunnsforhold og enkeltmenneskers og gruppers livssituasjon
 • har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler og deres betydning for sosialt arbeids praksis
 • har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn og unge, og om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt
 • har kunnskap om inkludering av marginaliserte grupper i sivilsamfunn og arbeid
 • Har kunnskap om samenes og andre minoriteters status og rettigheter i samfunnet
 • har kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode og kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

 • kan anvende faglige teorier i profesjonsutøvelsen
 • kan anvende ulike sosialfaglige metoder og rettsregler i møte med enkeltmennesker, familier, grupper og lokalsamfunn
 • kan arbeide systematisk med grunnlag i barnevernsfaglig metode og rettsregler i forhold til barn i en utsatt omsorgssituasjon
 • kan arbeide med inkludering av enkeltmennesker og grupper i sivilsamfunnet og arbeidsmarkedet, og bidra til utvikling av lokalsamfunn
 • kan tilegne seg ny kunnskap og anvende den slik at det bidrar til nytenkning og innovasjon i tjenestene

Generell kompetanse

 • har innsikt i menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte
 • har innsikt i menneskesyn, verdier og profesjonsetikk i sosialt arbeid
 • har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med faglige, institusjonelle og politiske krav i yrkesutøvelsen
 • har innsikt i maktutøvelse i samfunnet og i forhold som bidrar til ulikhet, og kan fremme sosial rettferdighet og inkludering sammen med mennesker i utsatte posisjoner
 • kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold, og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse på alle områder i samfunnet

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

   Første år, semester 1

   Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag (BSO101)

   Studiepoeng: 15

  • Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

   Første år, semester 1

   Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid (BSO102)

   Studiepoeng: 15

  • Velferdspolitikk

   Første år, semester 2

   Velferdspolitikk (BSO103)

   Studiepoeng: 15

  • Velferdsrett

   Første år, semester 2

   Velferdsrett (BSO104)

   Studiepoeng: 15

  • Sosialt arbeid i kontekst

   Andre år, semester 3

   Sosialt arbeid i kontekst (BSO201)

   Studiepoeng: 15

  • Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

   Andre år, semester 3

   Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering (BSO202)

   Studiepoeng: 15

  • Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger

   Tredje år, semester 5

   Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger (BSO301)

   Studiepoeng: 15

  • Sosialt arbeid med inkludering

   Tredje år, semester 5

   Sosialt arbeid med inkludering (BSO302)

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (BSOBAC)

   Studiepoeng: 15

  • Kritisk refleksiv profesjonsutøvelse

   Tredje år, semester 6

   Kritisk refleksiv profesjonsutøvelse (BSO303)

   Studiepoeng: 15

 • 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

  • 4. semester praksis gjennom UiS

  • 4. semester praksis gjennom utveksling

Praksis

Praksis er lagt til fjerde semester med en varighet på 22 uker.

Illustrasjonsfoto med tre studenter, sosial arbeid

Studentene skal i denne tiden få erfaring med å etablere kontakt, undersøke, utrede, vurdere og fatte beslutninger i samarbeid med de som oppsøker hjelp. De skal også delta i samarbeidsmøter og få kjennskap til tverrfaglig samarbeid i tilknytning til praksisstedet. 

Les om praksis gjennom UiS.

Les om praksis gjennom utveksling.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
4. semester (praksis).

Som student på bachelorprogrammet i sosialt arbeid har du mulighet til å reise på utveksling i studiets 4. semester. Dette betyr at utvekslingen omfatter praksisdelen av utdanningen din. Utveksling er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å få utdanningen din til å skille seg ut.

For mer informasjon om utveksling, se UiS sine utvekslingssider.

Opplegg for utvekslingen - praksis
Gjennom et av våre partnerinstitusjoner i utlandet vil du få tilbud om en godkjent praksisplass med veileder.

Vi tilbyr to forskjellige typer utenlandspraksis. De som drar til universiteter i utlandet skal følge dette universitetets eget praksisopplegg, og de kravene dette universitetet stiller. De som drar på utveksling i regi av organisasjoner og stiftelser skal følge kravene i emnet BSOP20 Kunnskapsbasert praksis ved UiS. Du vil få beskjed om hvilket opplegg du skal følge i god tid før utreise.

Alle studenter som skal på praksis i utlandet må delta på et obligatorisk førpraksisseminar før avreise. Førpraksisseminaret innebærer forarbeid i form av å sette seg inn i landet du skal ha praksis i og hvordan sosialt arbeid fungerer der, samt to dager fysisk seminar på campus i slutten av november.

Alle studenter som gjennomfører praksis i utlandet får en kontaktlærer ved UiS. Studenter i utlandet forplikter seg til å holde løpende kontakt med ansvarlig for utveksling og tildelt kontaktlærer gjennom praksisperioden.

Søknadsprosessen
Fristen for søke utveksling er 1. september høsten før praksisoppholdet.

Hvilke institusjoner vi får praksisplasser ved vil kunne variere fra år til år, og vi anbefaler derfor at du velger ut ifra hvilke land du har lyst til å reise til.

Alle søkere på sosionomutdanningen må legge ved et motivasjonsbrev på engelsk i søknaden. Her bør du skrive litt om deg selv og din motivasjon for å søke utveksling. Dette brevet vil videresendes til ditt utvekslingssted som en presentasjon av deg. Det kan også brukes i fordeling av praksisplasser, dersom du og en annen student konkurrerer om samme plass og har samme poengsum. Spesielt relevant språklig kompetanse kan telle til din favør.

Studenter som skal på utveksling må ha bestått alle 1. års-eksamener på programmet før de kan reise ut.

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen.


Kontaktperson
Faglig veiledning: Internasjonal koordinator Heidi Lie Eriksen
Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning: Studiekonsulent Yri Helene Ljosdal
Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  The HOME Project

  University of Havana

  Universitetet i Havanna ble grunnlagt i 1728 og har over 24.000 studenter. Universitetet har 16 fakulteter og 14 forskningssentre innen ulike fagområder. Studenter innen sosialt arbeid og barnevern ved UiS kan gjennomføre praksisperioder på Cuba gjennom en avtale med fakultetet «Filosofi, historie og sosiologi».

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

 • Belgia

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Cuba

  University of Havana

  Universitetet i Havanna ble grunnlagt i 1728 og har over 24.000 studenter. Universitetet har 16 fakulteter og 14 forskningssentre innen ulike fagområder. Studenter innen sosialt arbeid og barnevern ved UiS kan gjennomføre praksisperioder på Cuba gjennom en avtale med fakultetet «Filosofi, historie og sosiologi».

 • Danmark

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

 • Hellas

  The HOME Project

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse, politiattest og medisinsk testing

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Spørsmål om søking og opptak?

Alle kunne hatt nytte av å ha sosialt arbeid i grunn, det er noe med det å forstå møtet med mennesker – det er et viktig grunnlag å ha med seg.

Sosionom-student Lena Eliassen

Søknad om overflytting til 2. studieår

Studenter som kvalifiserer til det kan søke om overflytting til 2. studieår.

Studentlivet i Stavanger

Vårt fagmiljø

Institutt for sosialfag

Institutt for sosialfag tilbyr bachelor i sosialt arbeid, bachelor i barnevern, bachelor i psykologi, norskspråklig master i sosialt arbeid og to engelskspråklige mastere.

Kjell Arholms hus, campus Ullandhaug

Alle disse utdanningene inneholder elementer hentet fra sosialt arbeids teori og metode, sosialpedagogikk, psykologi, sosiologi, statsvitenskap, antropologi, økonomi, juss og filosofi. Som sosionomstudent vil du møte lærere og forskere med disse ulike fagtilknytningene. De fleste som underviser ved instituttet, har doktorgrad innenfor sitt fagområde, og noen er også professor. De vitenskapelig ansatte ved instituttet vil både undervise studenter og drive med forskningsprosjekter. 

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førsteamanuensis i sosialt arbeid/barnevern
51832907
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førstekonsulent
51831471
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS