Hopp til hovedinnhold

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelor

Som toller utgjør du en konkret forskjell for samfunnet. Hver dag.

Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

35

Studiepoeng

180

Poenggrense

Ny utdanning

Søknadsfrist

15.april gjennom Samordna opptak

Fra høsten 2021 kan du studere bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

Tollerne Andre Næss Johannessen og Eva-Linn Fjellanger gjennomfører kontroll på landeveien på Svinesund. Foto: Thomas Haugersveen/Tolletaten.

Fra høsten 2021 kan du studere bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Studiet er utviklet i samarbeid med Tolletaten. Utdanningen er den eneste av sitt slag i Norge, og du vil få en unik kombinasjon av teori og praksis i studietiden.

Utdanningen er tverrfaglig med sentrale emner som jus, handel og vareførsel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk.

Last ned studieplan med emnebeskrivelser.

I programmet inngår 6 måneder praksis på tollsteder. Tollere vil også være gjesteforelesere i de ulike emnene i studiet. Som toller utvikler du god kompetanse til å snakke med, og veilede publikum og næringsliv. Tollere jobber også med ekspedisjon og fortolling av varer, smuglingsbekjempelse og etterretning i hele landet. Utdanningen gir deg en grundig innføring i Tolletatens arbeidsområder.

Hva kan du bli?

Med bachelor i toll og grensekontroll er du kvalifisert til å jobbe som toller i Tolletaten, blant annet ved grenseoverganger, havner og flyplasser. Du kan også jobbe i annen næringsvirksomhet med varekontroll eller logistikk. Les mer om å være toller i Tolletaten.

Om opptak:
Opptakskrav vil være generell studiekompetanse samt politiattest.
Dersom du har spørsmål om studieprogrammet, eller opptaksrelaterte spørsmål, kan du sende mail til b-toll@uis.no.

Søknadsfrist: 15. april.

Studieplan

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll


Bachelorstudiet i toll og grensekontroll er et nytt studietilbud, og helt unikt i Norge. Det blir gjennomført i tett samarbeid med Tolletaten i Norge, og etter ferdig utdanning ønsker Tolletaten å ansette deg som toller. Bachelortilbudet er tverrfaglig, og når du er ferdig har du vært gjennom økonomiske, juridiske, samfunnsfaglige og risiko/sikkerhets-tema. I tillegg har du til sammen 40 stp. i praksis på tollsteder.

LAST NED STUDIEPLAN MED EMNEBESKRIVELSER

Arbeidsoppgavene som toller er varierte og alle tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv. De skal hindre farlige varer å komme inn til landet og bidra i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Ved grensestasjonene kontrollerer tollerne personer, varer, kjøretøy og båter på utkikk etter ulovlige varer. Det kan være alt fra dyr og smittefarlig mat, til narkotika, våpen og valuta. Som toller kan du også arbeide med etterretning og analyse slik at kontrollene blir målrettede.

Tollere kan være med på aksjoner sammen politiet, vegvesenet, mattilsynet, skatteetaten og kystvakta. Noen få tollere blir etter hvert hundeførere. Disse har narkotika- og valutahundene boende hjemme hos seg, og bruker dem i kontrollarbeid hver dag. Som toller må du altså ha en god kompetanse på alt fra å håndtere alle slags mennesker, regelverk, smuglingsbekjempelse og etterretning. Utdanningen vil gi deg grundig innføring i Tolletatens arbeidsområder, internasjonale konvensjoner og prosedyrer.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.
Ved oppstart av studiet vil studentene bli bedt om å fremvise ordinær politiattest.

Studiets innhold, oppbygning og sammensetning
Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll vil erstatte Tolletatens etatsopplæringen, men med et videre perspektiv som tilfredsstiller grunnleggende akademiske krav til en universitetsutdanning. Studiet er tverrfaglig og bygger på teorier og metoder hentet fra økonomi, jus, sosiologi og samfunnssikkerhet. Utdanningen legger stor vekt på samspillet mellom teoretisk og praktisk opplæring. Den praktiske delen av studiet understøttes av de teoretiske emnene studentene vil gjennomgå på campus. Utdanningen knyttes også til praksis gjennom gjesteforelesninger og prosjektarbeid.

LAST NED STUDIEPLAN MED EMNEBESKRIVELSER

Relevans for arbeidsliv og/eller videre studier (kvalifikasjoner/jobbmuligheter)

Studiet kvalifiserer for arbeid i Tolletaten, men kan også være relevant for yrker som håndterer varestrømmer og internasjonal handel. Gjennomført bachelorutdanning kan kvalifisere til videre mastergradsstudier i økonomiske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Dette gjelder blant annet master i business administrasjon (krever 2-3 års yrkespraksis i tillegg) og masterutdanninger i samfunnssikkerhet og endringsledelse.

Studieopphold i utlandet

Utvekslingssemester: 4. semester

Opplegg for utvekslingen

Det er lagt opp til studieopphold i utlandet i 4. semester på bachelorprogrammet i toll, grensekontroll og vareførsel.

Emnene i 4. semester vil være mulig å finne ved andre utdanningsinstitusjoner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være forhåndsgodkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Generelle spørsmål om utveksling: Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus. Eller e-post til utveksling@uis.no

Dette jobber vi med

Spørsmål og svar

Her finner du svar på noen aktuelle spørsmål om bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

Kan jeg søke om godkjenning og innpass av allerede beståtte relevante emner fra andre studieemner?

Først etter at du har fått opptak kan du søke om evt. godkjenning og innpass av andre avlagte emner. Er du allerede toller med Tolletatens etatsutdanning, jobber UiS og Tolletaten sammen om et opplegg for realkompetansevurdering og et EVU-tilbud for å oppnå bachelorgrad. Ta kontakt med oss for mer informasjon dersom dette gjelder deg.


Er det obligatorisk oppmøte i emnene og/eller obligatoriske oppgaver?

Du finner mer informasjon under det enkelte emne på denne siden, informasjon vil komme innen kort tid. Under «vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering» vil det stå hva som kreves av deg som student før du kan avlegge endelig eksamen. Praksisperiodene er obligatoriske.

Kan man ta master i toll?

Per nå finnes ingen master i toll i Norge. Det finnes noen masterstudier internasjonalt, blant annet i Tyskland og Nederland, Australia. Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om disse. Du vil imidlertid være kvalifisert til en rekke masterstudier innen samfunnsfaglig retning ved Universitetet i Stavanger eller andre utdanningsinstitusjoner.

Kan jeg ta emner som enkeltemner eller privatist?

Nei, det er dessverre ikke mulig.

Se flere glimt fra hverdagen i Tolletaten.
Dopingmidler beslaglegges. Foto: Terje Heiestad/Tolletaten

Kontakt oss

51832928
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontorsjef
VÅRT FAGMILJØ

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging er et av de mest forskningstunge instituttene i Norge. Instituttet har en rekke masterstudium innen svært aktuelle områder. Toll, vareførsel og grensekontroll er et tverrfaglig studie, deler av undervisningen vil også foregå på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Livet som student i Stavanger

Mer fra institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP)

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Supply Chain Management i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og ma...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset har kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Noen av dem som vet mest om samfunnssikkerhet, risiko ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset har kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Noen av dem som vet mest om samfunnssikkerhet, risiko ...

ROADMAP - European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

RISKSEC 2.0

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning.

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har e...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...