Tunnelsikkerhetsstudiet

Dette studiet gir deg muligheten til å bli blant de første i landet med spesialkunnskap om tunnelsikkerhet. Fagområdet vil være aktuelt så lenge det finnes, vedlikeholdes og bygges tunneler i Norge. Det er et stort behov for flere med denne kunnskapen, både i Norge og resten av verden.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Samlingsbasert

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

01.06.2024

Pris

60 000,- + semesteravgift

Hvis vi i Norge ønsker å være en aktør i det internasjonale markedet, må vi gå sammen og øke kompetansen i landet. Vi er en stormakt når det gjelder antall tunneler, men er ikke like gode når det gjelder tunnelsikkerhetsarbeid.

Professor Ove Njå - faglig ansvarlig

Om tunnelsikkerhetsstudiet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 700 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stavanger tilbyr nå en helt ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet, med mål om å øke kompetansen i en næring som er i stadig utvikling.

Tunnel med blått lys

Tunnelsikkerhet handler om å forstå forebyggende sikkerhetsoppgaver så vel som beredskapsløsninger for alle norske landbaserte tunneler.

Tunnelene er svært ulike med hensyn til lengde, stigningsforhold, tverrsnitt og sikkerhetsutrustning. For å dekke alle særegenhetene innenfor vegsektoren har alle tunneler over 500 m en egen risikoanalyse som beskriver disse og tunneler over en kilometer, har egen beredskapsanalyse og beredskapsplan. De er egne brannobjekter i sine kommuner.

For jernbanesektoren er det tilsvarende krav om sikkerhetsstyring, hvor forebygging, risikoredusering, evakuering og redning er vesentlige aktiviteter som må planlegges og iverksettes.

Læringsutbytte

  • Kunne diskutere tunnelsikkerhet med en helhetlig systemforståelse
  • Forstå ulike roller i tunnelsikkerhetsarbeidet
  • Evaluere sikkerhetsnivået i en tunnel ved praktisk gjennomgang av tunnelen, utrustningen og organiseringen av sikkerhetsarbeidet.
  • Kunne utføre analyser og vurderinger av tunnelsikkerheten
  • Legge opp til utvikling og forbedring av sikkerhetsløsningene
  • Skape en kultur for læring i tunnelsikkerhetsarbeidet

Innhold

Modul 1 - Samfunnssikkerhet – muntlig eksamen
Modul 2 – Bane og veg, trafikksikkerhet – skriftlig eksamen
Modul 3 – Bane og veg, tunnelsikkerhet – Praktisk gjennomgang av sikkerhetssystemene i en utvalgt tunnel
Modul 4 – Tunnelsikkerhet, innovasjon og fremtid – Hjemmeeksamen; evaluere en innovasjonsprosess
Modul 5 – Tunnelsikkerhet, øvelser, erfaringsoverføring og læring – Gruppeoppgaver på Sasiro; utvikle/gjennomføre et øvelsesprogram
Modul 6 – Prosjektarbeid, valgfritt tema innenfor tunnelsikkerhet – forsvar/rapport

Studiet er en etter- og videreutdanning som kan tas ved siden av jobb, og går over to år.

Dato for samlingene

Modul 1: Uke 40 2024
Modul 2: Uke 3 2025
Modul 3: Uke 19 2025
Modul 4: Uke 39 2025
Modul 5: Våren 2026
Modul : Prosjektoppgave - Våren 2026

Samlingene går fra tirsdag til fredag i oppsatte uker.

Tre av samlingene vil finne sted på Sasiro (Evnt UiS) og to samlinger vil finne sted et annet sted i Norge.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Man kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.
Anbefalte forkunnskaper:
Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler. Erfaring fra trafikk i tunnel på skinner er like relevant som erfaring fra trafikk i tunnel på asfalt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, befaringer, øvelser, veiledning, demonstrasjoner med mer.

Fagansvarlig

Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...