Tunnelsikkerhetsstudiet

Dette studiet gir deg muligheten til å bli blant de første i landet med spesialkunnskap om tunnelsikkerhet. Fagområdet vil være aktuelt så lenge det finnes, vedlikeholdes og bygges tunneler i Norge. Det er et stort behov for flere med denne kunnskapen, både i Norge og resten av verden.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Samlingsbasert

Neste oppstart

Våren 2024

Søknadsfrist

15.04.2024

Pris

60 000,- + semesteravgift

Hvis vi i Norge ønsker å være en aktør i det internasjonale markedet, må vi gå sammen og øke kompetansen i landet. Vi er en stormakt når det gjelder antall tunneler, men er ikke like gode når det gjelder tunnelsikkerhetsarbeid.

Professor Ove Njå - faglig ansvarlig

Om tunnelsikkerhetsstudiet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 700 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stavanger tilbyr nå en helt ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet, med mål om å øke kompetansen i en næring som er i stadig utvikling.

Tunnel med blått lys

Tunnelsikkerhet handler om å forstå forebyggende sikkerhetsoppgaver så vel som beredskapsløsninger for alle norske landbaserte tunneler.

Tunnelene er svært ulike med hensyn til lengde, stigningsforhold, tverrsnitt og sikkerhetsutrustning. For å dekke alle særegenhetene innenfor vegsektoren har alle tunneler over 500 m en egen risikoanalyse som beskriver disse og tunneler over en kilometer, har egen beredskapsanalyse og beredskapsplan. De er egne brannobjekter i sine kommuner.

For jernbanesektoren er det tilsvarende krav om sikkerhetsstyring, hvor forebygging, risikoredusering, evakuering og redning er vesentlige aktiviteter som må planlegges og iverksettes.

Læringsutbytte

  • Kunne diskutere tunnelsikkerhet med en helhetlig systemforståelse
  • Forstå ulike roller i tunnelsikkerhetsarbeidet
  • Evaluere sikkerhetsnivået i en tunnel ved praktisk gjennomgang av tunnelen, utrustningen og organiseringen av sikkerhetsarbeidet.
  • Kunne utføre analyser og vurderinger av tunnelsikkerheten
  • Legge opp til utvikling og forbedring av sikkerhetsløsningene
  • Skape en kultur for læring i tunnelsikkerhetsarbeidet

Innhold

Modul 1 - Samfunnssikkerhet – muntlig eksamen
Modul 2 – Bane og veg, trafikksikkerhet – skriftlig eksamen
Modul 3 – Bane og veg, tunnelsikkerhet – Praktisk gjennomgang av sikkerhetssystemene i en utvalgt tunnel
Modul 4 – Tunnelsikkerhet, innovasjon og fremtid – Hjemmeeksamen; evaluere en innovasjonsprosess
Modul 5 – Tunnelsikkerhet, øvelser, erfaringsoverføring og læring – Gruppeoppgaver på Sasiro; utvikle/gjennomføre et øvelsesprogram
Modul 6 – Prosjektarbeid, valgfritt tema innenfor tunnelsikkerhet – forsvar/rapport

Studiet er en etter- og videreutdanning som kan tas ved siden av jobb, og går over to år.

Dato for samlingene

Modul 1: Uke 22 2024 - Sted Sasiro/Sandnes
Modul 2: Uke 40 2024 - Vil ikke foregå i Sandnes men et annet sted i Norge
Modul 3: Uke 3 2025 - Sted Sasiro/Sandnes
Modul 4: Uke 19 2025 - Vil ikke foregå i Sandnes men et annet sted i Norge
Modul 5: Uke 39 2025 - Sted Sasiro/Sandnes
Modul 6: Prosjektoppgave - Våren 2026

Samlingene går fra tirsdag til fredag i oppsatte uker.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Man kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.
Anbefalte forkunnskaper:
Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler. Erfaring fra trafikk i tunnel på skinner er like relevant som erfaring fra trafikk i tunnel på asfalt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, befaringer, øvelser, veiledning, demonstrasjoner med mer.

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Fagansvarlig

Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning