Hopp til hovedinnhold

Forskarar i PARTAKE

Forskargruppa er tverrvitskapleg og tverrfagleg, og inkluderer forskarar som til dagleg er ein del av både universitets- og innovasjonsmiljø og frå praksisfeltet.

Publisert: Endret:

Leiar

Professor
51834158
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse

Koordinatorar

Førsteamanuensis
51834228
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Stipendiat
51831193
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse

Forskarar ved UiS

Professor
51834236
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Professor emerita
51834238
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Professor
51834158
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Instituttleder
51833762
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norsk hotellhøgskole
Førsteamanuensis
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdelingsleder
51831678
Handelshøgskolen ved UiS

Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis
51834181
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis
51833782
Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norsk hotellhøgskole
Førsteamanuensis
51834142
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis II
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Timelønnet universitetslektor
51831059
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetslektor
51832494
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Universitetslektor
51831425
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Professor
51834115
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis
51831695
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse

stipendiatar ved UiS

Stipendiat
51831430
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Ekstern stipendiat
51832742
Det helsevitenskapelige fakultet
Stipendiat
51831193
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis
51832746
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
førsteamanuensis
51834253
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Stipendiat
51831432
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Stipendiat
51832482
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Stipendiat
51831618
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse

Tilknytta forskarar og stipendiatar

Jens Christoffer Skogen
Seniorforsker, Ph.D
Folkehelseinstituttet
Tore Bonsaksen
Professor
Høgskolen i Innlandet
Inger Eide Robertson
Sosiolog/forsker/rådgiver
Rogaland a-senter/KoRus Stavanger
Björg Thordardottir
Ergoterapeut/førsteamanuensis
OsloMet- Storbyuniversitetet
Gry Cecilie Lunder Høiland
Førsteamanuensis
NTNU / UiO
Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Trude Lønning
Rus og psykisk helse sjef
Sandnes kommune
Kontakt
Generelle førespurnader

partake@uis.no

Pressekontakt

Randi Wågø Aas

Følg oss

Facebook

Tilbake til PARTAKE