Forskarar i PARTAKE

Forskargruppa er tverrvitskapleg og tverrfagleg, og inkluderer forskarar som til dagleg er ein del av både universitets- og innovasjonsmiljø og frå praksisfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Leiar og koordinatorar

Professor i sykepleiefag
51834158
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834228
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Universitetslektor i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Forskarar ved UiS

Pensjonert tilknyttet UiS
51834236
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Pensjonert tilknyttet UiS
51834238
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i sykepleiefag
51834181
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i rus og psykisk helse
51831996
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førstelektor i rus- og psykisk helsearbeid
51831059
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Universitetslektor i helsevitenskap
51832494
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Universitetslektor i helsevitenskap
51831425
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51831695
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i sykepleie
51834253
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Rådgiver
51834261
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV
Universitetslektor i sykepleievitenskap
51831838
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51832012
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i hotelledelse
51834533
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Postdoktor innenfor folkehelse/arbeidshelse
51831426
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Universitetslektor i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i pedagogikk
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Instituttleder
51833762
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Professor i organisasjon og ledelse
51831678
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Stipendiatar ved UiS

Universitetslektor i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Stipendiat i rus og psykisk helse
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Stipendiat i folkehelse
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Ekstern tilknyttet UiS
51832482
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Ekstern tilknyttet UiS
51831193
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Universitetslektor
Det helsevitenskapelige fakultet
Ekstern tilknyttet UiS
51831618
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Ekstern tilknyttet UiS
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern tilknyttet UiS
Handelshøgskolen UiS

Tilknytta forskarar

  • Inger Eide Robertson, Sosiolog, forsker og rådgiver ved KORUS Stavanger
  • Trude Lønning, Sjef for rus og psykisk helse i Sandnes kommune
  • Neda Soleiman Pour Hashemi, Ph.d.
  • Elisabeth Lind Melbye, Tannhelsetjenesten Rogaland
  • Gunnbjorg Umbach Bertelsen, Sandnes kommune
  • Bente Lyse, Sandnes kommune
  • Hanne Levang, Sandnes kommune
  • Tone Haugland, Sandnes kommune
  • Silje Gytri, Haugesund kommune
  • Linda Petersen Hetland, offentlig ph.d-kandidat, Sandnes kommune

Tilbake til PARTAKE