Hopp til hovedinnhold

Forskarar i PARTAKE

Forskargruppa er tverrvitskapleg og tverrfagleg, og inkluderer forskarar som til dagleg er ein del av både universitets- og innovasjonsmiljø og frå praksisfeltet.

Publisert: Endret:

Leiar

51834115
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Professor

Koordinatorar

51834228
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Førsteamanuensis
51831426
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Postdoktor
51831193
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Stipendiat
51832864
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Stipendiat

Forskarar ved UiS

51834236
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Professor
51834238
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Professor emerita
51834158
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Professor
51833762
Det samfunnsvitenskapelige fakultetNorsk hotellhøgskole
Professor
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51831678
Handelshøgskolen ved UiSAvd. for innovasjon, led. og mark.føring
Avdelingsleder
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Professor II
51834181
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Førsteamanuensis
51833782
Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige fakultetNorsk hotellhøgskole
Førsteamanuensis
51834142
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for sosialfag
Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II
51831059
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Universitetslektor
51832494
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Universitetslektor
51831425
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Universitetslektor

stipendiatar ved UiS

51832864
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Stipendiat
51832742
Det helsevitenskapelige fakultet
Ekstern stipendiat
51831193
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Stipendiat
51832746
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Førsteamanuensis
51834253
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
1009 Universitetslektor
51831430
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Stipendiat
51831432
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Stipendiat

Tilknytta forskarar og stipendiatar

Jens Christoffer Skogen
Folkehelseinstituttet
Seniorforsker, Ph.D
Tore Bonsaksen
Høgskolen i Innlandet
Professor
Inger Eide Robertson
Rogaland a-senter/KoRus Stavanger
Sosiolog/forsker/rådgiver
Björg Thordardottir
OsloMet- Storbyuniversitetet
Ergoterapeut/førsteamanuensis
Gry Cecilie Lunder Høiland
NTNU / UiO
Førsteamanuensis
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II
Trude Lønning
Sandnes kommune
Rus og psykisk helse sjef
Kontakt
Generelle førespurnader

partake@uis.no

Pressekontakt

Randi Wågø Aas

Følg oss

Facebook

Tilbake til PARTAKE