Hopp til hovedinnhold

Tunnelsikkerhetsstudiet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 700 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stavanger tilbyr nå en helt ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet, med mål om å øke kompetansen i en næring som er i stadig utvikling.Tunnelsikkerhet handler om å forstå forebyggende sikkerhetsoppgaver så vel som beredskapsløsninger for alle norske landbaserte tunneler.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Samlingsbasert

Neste oppstart

Våren 2022

Søknadsfrist

15.12.2021

Pris

60 000,- + semesteravgift

Hvis vi i Norge ønsker å være en aktør i det internasjonale markedet, må vi gå sammen og øke kompetansen i landet. Vi er en stormakt når det gjelder antall tunneler, men er ikke like gode når det gjelder tunnelsikkerhetsarbeid”

professor Ove Njå - faglig ansvarlig

Innhold - Tunnelsikkerhetsstudiet

Tunnelsikkerhet handler om forståelse av forebyggende sikkerhetsoppgaver så vel som beredskapsløsninger for alle norske landbaserte tunneler. Tunnelene er svært ulike med hensyn til lengde, stigningsforhold, tverrsnitt og sikkerhetsutrustning. For å dekke alle særegenhetene innenfor vegsektoren har alle tunneler over 500 m en egen risikoanalyse som beskriver disse og tunneler over 1 km har egen beredskapsanalyse og beredskapsplan. De er egne brannobjekter i sine kommuner. For jernbanesektoren er det tilsvarende krav om sikkerhetsstyring, hvor forebygging, risikoredusering, evakuering og redning er vesentlige aktiviteter som må planlegges og iverksettes.

Tunnel med blått lys

Læringsutbytte

  • Kunne diskutere tunnelsikkerhet med en helhetlig systemforståelse
  • Forstå ulike roller i tunnelsikkerhetsarbeidet
  • Evaluere sikkerhetsnivået i en tunnel ved praktisk gjennomgang av tunnelen, utrustningen og organiseringen av sikkerhetsarbeidet.
  • Kunne utføre analyser og vurderinger av tunnelsikkerheten
  • Legge opp til utvikling og forbedring av sikkerhetsløsningene
  • Skape en kultur for læring i tunnelsikkerhetsarbeidet

Innhold

Modul 1 - Samfunnssikkerhet – muntlig eksamen

Modul 2 – Bane og veg, trafikksikkerhet – skriftlig eksamen

Modul 3 – Bane og veg, tunnelsikkerhet – Praktisk gjennomgang av sikkerhetssystemene i en utvalgt tunnel

Modul 4 – Tunnelsikkerhet, innovasjon og fremtid – Hjemmeeksamen; evaluere en innovasjonsprosess

Modul 5 – Tunnelsikkerhet, øvelser, erfaringsoverføring og læring – Gruppeoppgaver på Sasiro; utvikle/gjennomføre et øvelsesprogram

Modul 6 – Prosjektarbeid, valgfritt tema innenfor tunnelsikkerhet – forsvar/rapport

Studiet kan tas over 1 eller 2 år.

Samlinger for Tunnelsikkerhetsstudiet 2022 – Kull 1

Modul 1        18. – 20/21. januar, Sasiro, Sandnes

Modul 2        15. – 17/18. mars, Åndalsnes

Modul 3        10. – 12/13. mai, Sasiro, Sandnes

Modul 4        27. – 29/30. september, Bodø/Harstad/Narvik

Modul 5        15. – 17/18. november, Sasiro, SandnesForkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Man kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler. Erfaring fra trafikk i tunnel på skinner er like relevant som erfaring fra trafikk i tunnel på asfalt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, befaringer, øvelser, veiledning, demonstrasjoner med mer.Ta studiet på 2 år

Dersom man ønsker å ta studiet over 2 år vil det være mulig med en fleksibel studiemodell. Studieprogresjonen kan se slik ut:

Faglig ansvarlig

Professor
51832268
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning