Fremmer elevenes engasjement for skriving gjennom internasjonalt samarbeid

En spillplattform drevet av kunstig intelligens vil gi barn muligheten til å skrive på tvers av landegrenser. Dette kan føre til en mer motiverende og engasjerende lese- og skriveopplæring.

Published Endret
Facts
AILIT:

AI Literacy Network in Primary Education

Prosjekt periode:

2022 - 2025

Finansiering:

EUR 400 000 fra Erasmus+

Vi utvikler en plattform som låner elementer fra både spilldesign og leseundervisning. Målet er å forbedre motivasjonen og leseferdighetene hos unge elever.

Arild Michel Bakken , prosjektleder

Om AILIT

Erasmus+-prosjektet AILIT undersøker om, og hvordan, man kan kombinere kreativ skriving med god lese- og skriveundervisning.

to jenter i barneskolealder sitter ved en pc. hun ene skriver, hun andre ser på og smiler til skjermen.
Barneskoleelever fra flere europeiske land deltar i AILIT.

Å lære å lese og skrive er blant de viktigste grunnleggende ferdighetene barn trenger å lære på skolen. Å kunne lese godt vil ha avgjørende betydning for barnas liv. Men for mange barn er det dessverre vanskelig å lære seg å lese og skrive. En viktig nøkkel er motivasjonen for lese- og skriveaktiviteter: Elever som er motiverte for lesing og skriving er også lettere engasjert i disse aktivitetene, og de lærer mer. Men mange unge elever mangler denne viktige motivasjonen for å delta i lese- og skriveaktiviteter. Dette påvirker barnas ferdighetsutvikling, og interessen deres for å lære.

Kombinerer kreativ skriving, lese- og skriveopplæring og digitale muligheter

Fri, kreativ skriving blir av flere forskere sett på som ett ferdighetsområde der barn kan utfolde seg fritt, utvikle kreativitet og utvikle sin skrivende identitet. Men skriveopplæringen i skolen, spesielt på de laveste klassetrinnene, er ofte preget av å være repeterende og dominert av «kunstige» skriveoppgaver, uten et autentisk publikum. Mangel på autentiske lesere for tekstene elevene skriver, og mangel på engasjerende lesestoff, blir ofte løftet frem som årsaker til elevenes manglende motivasjon for skriving og lesing.

På arenaer utenfor skolen skriver mange elever imidlertid målrettet og kreativt på ulike medieplattformer, som spill eller i sosiale medier. Slike applikasjoner og plattformer blir også i økende grad tatt inn i klasserommet, men da stort sett uten et didaktisk apparat rundt, noe som gjør det uklart hvilken tilleggsverdi skolemiljøet tilfører.

Et digitalt verktøy som engasjerer studenter på tvers av landegrenser

Som forskere i Erasmus+-prosjektet AILIT er vi interessert i å finne ut om, og hvordan, vi kan kombinere de to tilsynelatende motsetningene «kreativ skriving» og «lese- og skriveundervisning» på en effektiv måte. Dette vil vi gjøre ved å utvikle en plattform som låner elementer fra både spilldesign og fra leseferdighetsundervisning.

Å lese tekster fra barn i andre land kan motivere elevene til å lære mer om personen som har skrevet originalteksten, og om deres land eller samfunn.

Elevene som deltar i AILIT er mellom 8 og 11 år, og går på skole i Norge, Portugal, Spania og Irland. Den digitale plattformen utviklet av AILIT-forskerteamet vil gi elevene mulighet til å skrive tekster på sitt eget språk og, gjennom støtte fra en AI-drevet spillplattform, få tekstene sine oversatt og delt med jevnaldrende på ulike skoler og i andre land.

Elevene på mottakersiden vil få tekster valgt av en digital anbefalingsfunksjon, lik de som finnes i nettbutikker. Dette sikrer at elevene får tekster som passer deres interesser. De vil ikke bare kunne lese tekstene, men også kommentere og redigere tekstene de mottar, som opprinnelig er skrevet av et barn et annet sted i verden.

Kan føre til engasjement og nye perspektiver

Når elevene får jobbe med og redigere maskinoversatte tekster for å forbedre dem, vil de ta del i en formativ leseferdighetsopplevelse som ikke bare er av høy verdi i seg selv, men som også skiller seg fra å bare skrive sine egne tekster, og hvis de leste bare andre elevers tekster.

Å lese tekster fra barn i andre land kan også potensielt motivere unge elever til å lære mer om personen som har skrevet originalteksten, og om deres land eller samfunn. Ulike sosiokulturelle perspektiver vil være iboende i tekstene de mottar, noe som kan være verdifulle bidrag til interkulturelle diskusjoner i klasserommene.

Tekstene tilpasses elevens ferdighetsnivå

Den kunstige intelligensen skal ikke bare sørge for at tekstene samsvarer med elevenes interesser, men også sørge for at elevene får tekster av jevnaldrende på samme ferdighetsnivå. På denne måten kan hver elev skrive på sitt nivå, og likevel finne et publikum som er interessert i å lese teksten. Selv de svakeste skriverne kan oppleve mestringsfølelse, og bygge identiteten sin som leser og forfatter.

Å styrke oppfatningen av seg selv som leser eller forfatter er viktige faktorer som bidrar til å utvikle gode leseferdigheter. AILIT kan også føre til en mer inkluderende klasseromspraksis. På grunn av verktøyets adaptive natur kan alle elever jobbe med samme oppgave, noe som gir at også de elevene som har spesielle behov, og som kanskje vanligvis pleier å få en annen undervisning enn resten av klassen, kan føle seg inkludert.

AILIT har også flere lovende funksjoner for lærere. Læreren vil alltid være den viktigste læringsressursen i klasserommet, og forventes å lese elevenes tekster før de vurderer om de er klare til å bli delt med andre elever. AILIT gir imidlertid lærerne tilgang til AI-genererte rapporter som skal supplere lærerens egen vurdering av elevenes tekster. Det digitale verktøyet aktiverer elevene i egen læring, og kan derfor også utgjøre et kjærkomment avbrekk i travle klasserom, og kan potensielt gi læreren mer tid til å fokusere på elever med spesielle behov.

AILIT prosjektteam:

Prosjektleder:

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Administrativ leder:

Seniorrådgiver
51831259
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Prosjektgruppe, Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
forsker innenfor barne- og ungdomslitterær skrivekunst
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i spesialpedagogikk
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
51832034
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51833206
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Avdelingsingeniør
51833083
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Partnere

associate professor, School of Language, Literacy & Early Childhood Education, Dublin City University
Una Murphy
Teacher, Scoil Mhuire Gan Smál, Dublin
Yolanda Álvarez
Primary English teacher, Escola les Llisses.
Adjunkt, Strand kommune