Hopp til hovedinnhold

Lesing i skolen

Lesesenteret har laget en rekke ressurser til bruk for lærere, både i grunnskolen og videregående opplæring. Her vil du finne undervisningsopplegg og praksisfortellinger, tips og materiale til observasjon og kartlegging, samt omtale fagartikler og bøker som kan være nyttige.

Publisert: Endret:

Søk etter ressurser – Begynneropplæring

Klikk for å søke. Bruk så menyen til høyre for å filtrere og gjøre utvalg.

Søk etter ressurser – Mellomtrinnet

Klikk for å søke. Bruk så menyen til høyre for å filtrere og gjøre utvalg.

Søk etter ressurser – Videregående skole

Klikk for å søke. Bruk så menyen til høyre for å filtrere og gjøre utvalg.

Søk etter ressurser – 3.-4. trinn

Klikk for å søke. Bruk så menyen til høyre for å filtrere og gjøre utvalg.

Søk etter ressurser – Ungdomstrinnet

Klikk for å søke. Bruk så menyen til høyre for å filtrere og gjøre utvalg.

Bla i ressurser: Praksisfortellinger og undervisningsopplegg

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Oversikt over småbøker

På denne sida finn du ei oversikt over dei småbøkene som er tilgjengelege på bokmål og nynorsk.

Krim i leseundervisningen på andre trinn

Andreklassingene ble detektiver da lesegleder Katrin Handelan jobbet med boken Purriot og den forsvunne bronsehesten.

Rom for spill

Hvorfor trenger vi dataspill i skolen - og hvordan kan spill brukes på en didaktisk god måte? I tre blogginnlegg gir lær...

Førsteklassinger reflekterer og skriver

Hvordan bruke åpne oppgaver med de yngste elevene?

Trenger vi heliumballonger på 17.mai?

Et undervisningsopplegg på 4.trinn med fokus på plast.

Psykisk helse inn i undervisningen

Et undervisningsopplegg som viser hvordan man kan jobbe med multiple tekster i norskfaget på ungdomstrinnet, knyttet til...

Korleis arbeide med skjønnlitteratur i klasserommet?

Eit praksiseksempel frå 7. trinn med utgangspunkt i Kampen mot superbitchene.

Kan en litteraturtime være med å fremme inkludering i skolen?

En praksisfortelling med utgangspunkt i boka Sitronlimonade

Bruk av dramaøvelser i leseopplæringen – Lærerens planlegging

Det er lærerens ansvar å strukturere en undervisnings- og læringsprosess som åpner for at alle elevene kan delta aktivt ...

Ensom? Jeg?

Et undervisningsopplegg om å forstå seg selv og andre gjennom å lese multiple tekster i norskfaget på 7. trinn.

Lese og lære samfunnsfag

Opplegget skisserer strategisk læring av nytt fagstoff. Det bruker lesestrategier, begrepstrening, felleslesing og oppga...

Å lese en novelle, og å skrive med respons

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at elevene leser novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman (ikke vedlag...

Å lese en roman – for elever som leser lite

"Grønn sommer" av Linda Mari Oprann er en tynn og lettlest ungdomsroman som fenger elever som leser lite. Dette opplegge...

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en læreboktekst at de sitter ...

Å utvide øyeblikket

Å utvide øyeblikket vil si å stoppe opp i lesing eller skriving og gjøre noe: Dramatisere en person i en tekst for å utd...

Ny lesehøst

For elever som strever med lesing kan det være vanskelig å komme i gang med å lese bøker på egenhånd. En måte å gjøre de...

Bok i bruk: En gang av Morris Gleitzman

Romanen har litterære kvaliteter, er enkel å lese, har ytre spenning og er på 153 sider. Den gir også kunnskaper som kan...

Å lese en fagtekst i naturfag på 2. trinn

Elevene på andre trinn er godt i gang med den første leseopplæringen. De er kommet på forskjellige stadier i prosessen, ...

Dyrenes skjønnhet av Kristin Roskifte

Ved Våland skole ble boka brukt som et utgangspunkt for diskusjon i grupper og individuell refleksjon.

Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utby...

Bok i bruk: Hvordan lese effektivt? (Det onde)

Lektor Kristine Skjæveland tar i dette undervisningsopplegget utgangspunkt i boken Det onde av Arne Berggren for å se næ...

Bok i bruk: Den farlege reisa av Erna Osland

En praksisfortelling om hvordan boka er brukt på 6. trinn.

Video: Tenkeskriving på yrkesfag

I mange av yrkesfagene forekommer det lite skriving. Filmen ”Tenkeskriving på yrkesfag” viser hvordan en kan bruke tenke...

Bok i bruk: Hvis det ikke fantes biler av Hilde Hodnefjell

«Viss det ikkje fanst bilar, korleis ville verda sjå ut då? Kva kunne vi brukt alle fartsdumpane, tunnelane og parkering...

Video: Fagskriving og respons i sosiologi

Å kunne et fag er å kunne uttrykke seg på fagets premisser, med fagets begreper og fagets egen uttrykksmåte. I filmen «F...

Bok i bruk: Garmanns gate av Stian Hole

Dette er den andre bildeboken om Garmann, skrevet av Stian Hole.

Video: Lesing er å utvikle språket

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Bok i bruk: Marie og de viktige tingene av Tine Mortier og Kaatje Vermeire

Boka er brukt på 5.trinn. Temaet i billedboka passer godt til undervisningsopplegget som har hovedvekt på høytlesing med...

Å arbeide med noveller: Lese, analysere og skrive leserbrev

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman. Det setter fokus på bruk av ...

Samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er skrevet i forbindelse med prosjektet NyGIV, og er et eksempel på felles, organisert øving i...

Elevene vurderer eget pensum / tekstutvalg – Medbestemmelse og skoledemokrati

Et undervisningsopplegg hvor elevene får mulighet til å si sin mening om pensumlitteraturen og påvirke beslutningstakern...

Facebook og den gylne hånd – Demokrati, tale og argumentasjon

Et undervisningsopplegget hvor elevene lærer om argumentasjonsteknikk og viktigheten av debatt i et demokrati.

Popmusikk og demokratisk holdning

Et undervisningsopplegg som lar eleven bruke populærmusikken som inngang til å forstå seg selv og egen identitet, og den...

Lesing er å lese med forståing

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

22. juli 2011 - Demokratiets møte med terror

Et undervisningsopplegg som lar eleven bli kjent med deler av terrorens vesen og betydningen for demokratiet, slik vi kj...

Bok i bruk: Jungelgutta forteller – fra gris til krokodillefis

Jungelgutta forteller – fra gris til krokodillefis av Sondre Bjørgum og Asbjørn Kessel Brandsnes er en ”rap-bildebok”, o...

Klassen holder skolevalg - om det representative demokratiet

Et undervisningsopplegg hvor elevene i klassen avholder skolevalg.

Skulemekling - Konstruktiv konflikthandtering

Eit undervisningsopplegg kor elevane gjennom praktiske oppgåver lærer meir om mekling og om korleis ein god meklar kan b...

Detektiv i lokaldemokratiet - På jakt etter de som bestemmer

Et undervisningsopplegg som lar elevene selv undersøke og oppsøke de som bestemmer på deres hjemsted.

Bla i ressurser: Fagartikler, hefter og fagbøker

Skriveutvikling og skrivevansker

Boka "Skriveutvikling og skrivevansker" handler om barns tidlige skriveutvikling fra barnehagen og frem til mellomtrinne...

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Podkaster fra Lesesenteret

Vil du lytte deg til innsikt og ny kunnskap? Sjekk ut podkastene våre! Du finner lenke til podkastene under, og du kan o...

Hvordan integrere lek i begynneropplæringa

Les hvordan du helt konkret kan legge til rette for lek i skolen i samsvar med skolens rammer og betingelser.

Foreldres leseglede kan utligne sosiale forskjeller

Foreldre som er glade i å lese, får barn som er flinke lesere. Dette må skolen og barnehagene ta på alvor i en tid der b...

Hefte: Bok i bruk på 5. til 7. trinn

Målgruppe: Lærere på femte til sjuende trinn som ønsker å bruke ny litteratur i undervisningen. I heftet finner du 35 ny...

På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing

På Sporet handler om å identifisere elever som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker tidlig, og gi dem et ...

Å være flerspråklig gir ikke automatisk hjernetrim

Lenge har man trodd at det å være flerspråklig holder hjernen i trim på flere måter. Men en stor studie viser at dette i...

Ja, vi elsker det å tenke!

Tanker om tekst og tenking i skolens litteraturarbeid - med "Ja, vi elsker" som eksempel.

Utvikling av flerspråklige barns morsmål hjemme

Hvordan kan barnehagen støtte foreldrene?

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av lesing

Her finner du en oversikt over kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av lesing.

Jeg kan jo lese!

Elever som strever med lesing har ofte opplevd mange nederlag. Opplevelser av manglende mestring kan i neste omgang påvi...

Kan vi gi elevene på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?

Elever på femte trinn arbeider ofte med læreboktekster i mange fag. Samtidig arbeides det kanskje for lite med lærebokle...

Korleis utvikle den faglege skrivinga til elevane?

Lesing og skriving av sakprega tekstar har med den nye læreplanen fått større fokus i skulen. Korleis kan undervisninga ...

Relevant faglitteratur - som kan lastes ned

Annotert liste over nedlastbare leseressurser som er relevante for lærere på 8.-10. trinn. Artiklene kan lastes ned som ...

Liste over relevant faglitteratur

Annotert liste over papirbaserte ressurser som er relevante for lærere på 8.-10. trinn.

Liste over relevant faglitteratur - internasjonale forfattere

Annotert liste over leseressurser på andre språk som er relevante for lærere på 8.-10. trinn.

Å posisjonere seg som fagtekstskriver

Universitetslektor Anne Håland har skrevet en artikkel i tidsskriftet "Viden om læsning" hvor hun diskuterer hvordan kun...

Å lykkes med lesing – Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring

Denne boka gir ny kunnskap og innsikt om tidlig leseopplæring.

Tilpasset opplæring - i forskning og praksis

I en vitenskapelig antologi belyser tretten forfattere tilpasset opplæring fra ulike innfallsvinkler. Universitetslektor...

Hva er skjermtekster, og hva gjør de med måten vi leser på?

Vi vet at det ikke er det samme å lese på skjerm og å lese på papir. Men hva er det som skiller, hva skal vi se etter?

Tekstkulturer i bevegelse - hvordan påvirkes ungdom?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom av nettbruken.

Nynorsk som fritidsspråk - kva kan skulen gjera?

Kvifor vel mange nynorskelevar å skrive på bokmål på fritida si? Er dei ikkje stolte av skriftspråket sitt? Eller kan de...

Kan høgtlesing gi motivasjon til nynorsk?

Kven har vel ikkje minne frå eigne skuledagar då læraren las spennande forteljingar høgt i klasserommet? Artikkelen refl...

Ny bok: Vi er alle flerspråklige

Det er gjerne vanlig å se på flerspråklige som en minoritet. I boka "Det flerspråklige mennesket" snur forfatterne på fl...

Er skjønnlitteratur egentlig nyttig?

Har skjønnlitteraturen nytteverdi i dagens skole? På hvilken måte er den i så fall nyttig?

Hvordan regne i alle fag

I boka "Å regne i alle fag" tar forfatterne for seg mangfoldet i matematikkfaget. Flere fra Lesesenteret er bidragsytere...

Elevbiblioteket - hvordan klassifisere litteratur?

”Denne boka passer for 13-15-åringer!” Det er vanlig å klassifisere litteratur for barn og unge etter alder og plasserin...

Å lese en fagtekst

En fagtekst, uansett hvor den er publisert, er skrevet for å utvide og utvikle leserens innsikt. Men veien fra fagtekst ...

”Som lyn og eksplosjonar”: Å utvikle ordforråd

I møte med nye tekstar må nye ord og uttrykk presenterast og gjennomarbeidast, og denne artikkelen viser korleis.

Læringsstrategier på ungdomstrinnet

Hvordan kan en arbeide med læringsstrategier på ungdomstrinnet slik at det fungerer som nyttige og viktige redskap i all...

”Eg har det på tunga”: Å snakke seg til innsikt

Denne artikkelen gjev døme på og diskuterer ei rekkje slike samtalar, som t.d. å lese med hattar eller briller, og å les...

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Artikkelen viser hvordan en kan kartlegge lesestrategier generelt, og ser på fire utvalgte strategier.

Tekstkompetanse – ikke bare skriftkompetanse

For å forstå og selv kunne lage gode, sammensatte tekster, trenger elevene øvelse i å oppdage samspillet mellom ulike ut...

En lesebok til bruk på tvers av fagene

Hvordan skal lærere i ungdomsskolen forholde seg til slagordene "Lesing som grunnleggende ferdighet" og "Lesing i alle f...

Svært kompetente lesere

Har du elever som er svært kompetente lesere? Les hvordan du kan legge til rette for at elever med særlige evner og tale...

Om å lese HMS-tekster i yrkesfag

I filmen Fra paragraf til praksis viser vi hvordan faglærere på Vg2 anleggsteknikk bruker læringsstrategier for å gi ele...

Tilpasset opplæring - i forskning og praksis

Bokomtale: Tretten forfattere belyser tilpasset opplæring fra ulike innfallsvinkler.

Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Nynorsk som fritidsspråk

Kvifor vel mange nynorskelevar å skrive på bokmål på fritida si? Er dei ikkje stolte av skriftspråket sitt? Eller kan de...

Bla i ressurser: Observasjon og kartlegging

Elever og skoler er i gang med en kjempejobb

Elever i barneskolen skal få digitale og mer treffsikre kartleggingsprøver i lesing. For å få til det, er 10 000 norske ...

Veilednings- og støttemateriell til språk, lesing og skriving

Veiledninger med metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak innen språk, lesing og/eller sk...

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av språk

Her finner du en oversikt over kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av språk.

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av lesing

Her finner du en oversikt over kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av lesing.

Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen»

Mange er opptatt av at elever skal ha høy nok lesehastighet. Men det er slett ikke sikkert at en elev som leser med høy ...

Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

"Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forkl...

Fartsblind leseopplæring

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslekt...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter bedre enn guttene.

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og kan falle utenfor...

– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon

Barnehagen skal se hele barnet – og gode kartleggingsverktøy er til hjelp når man ikke ser alt, mener erfarne barnehagel...

Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen

En studie fra Stavangerprosjektet viser at språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter. Guttene kan derf...

Det viktige blikket for hvert barn

Det er vanskelig å forutse hvordan barn vil utvikle ferdighetene sine gjennom barnehageårene, bekrefter to nye studier. ...

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som jobber i barnehage og ...

Stavangerprosjektet: Det lærende barnet

Stavangerprosjektet var en tverrfaglig, longitudinell studie med fokus på barns utvikling fra 2–10 år.

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdigh...

Kva skjer når barn får nytt morsmål?

Å bli adoptert er ein stor overgang i livet til eit barn. Utanlandsadopterte blir utsette for eit språkbrot i tillegg ti...

Leselogg – hvorfor og hvordan

Ved hjelp av leselogg kan vi på en systematisk måte få oversikt over hvilke barn som er med, hvilke bøker og lesemåter s...

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdigh...

Med blikk for språk i barnehagehverdagen

En av barnehagens viktige, men utfordrende oppgaver er å sørge for at hvert enkelt barn få god språklig støtte, og utfor...

Nå rettes søkelyset mot elever på mellomtrinnet

Elever som strever med lesing på mellomtrinnet skal få bedre hjelp gjennom et nytt forskningsprosjekt.