Hopp til hovedinnhold

Gameplay

Kan algoritmer forstå lese- og skrivevansker?

Publisert: Endret:
Fakta

Prosjektleder: Njål Foldnes Prosjektperiode: 2021–2024 Tildeling: kr. 5,5 mill. Finansiering: Norges Forskningsråd (NFR): IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon Prosjektside hos NFR

Nyskapende bruk av lesespill

Les mer om Gameplay!

På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere andelen elever som sliter med å lære seg å lese.

Å kunne lese og skrive regnes som en grunnleggende ferdighet både for å lykkes i utdanning, opplæring og jobb, og for å kunne ha god livskvalitet. Mange elever strever imidlertid med å lære seg å lese.

Selv om det er velkjent at tidlige tiltak er helt avgjørende for å hjelpe elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker, finnes det i dag ikke noen forskningsbaserte, presise verktøy som lærerne kan ta i bruk for å hjelpe disse elevene allerede ved skolestart. I tillegg vet vi at mange av testene som benyttes i dag, kan gi negative opplevelser og manglende mestringsfølelse for elever som strever.

Skjulte spor i elevenes spilling

Hovedmålet med forskningsprosjektet Gameplay er å utvikle en metode for å oppdage hvilke førsteklassinger som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, samtidig som elevene får en positiv opplevelse. Elevene spiller et lære å lese-spill, og algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillet som kan tyde på at eleven er i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Gameplay er sannsynligvis det første prosjektet i verden hvor man bruker maskinlæring til tidlig avdekking av lese- og skrivevansker. Elevene vil spille lesespillet daglig i fem uker i løpet av de første månedene i første klasse. Data fra spillet vil gi detaljert informasjon om blant annet hvor lang tid elevene bruker på å svare, hva de trykker på, og antall riktige eller gale svar.

Norske elever vil delta

For å trene opp maskinlæringsalgoritmene, vil prosjektet i første omgang analysere data fra På Sporet-prosjektet ved Lesesenteret. I tillegg er det behov for et større datasett for å trene de kraftige algoritmene. Over 1000 første- og andreklassinger i Osloskolen vil derfor delta i et forskningsprosjekt som vil gi kunnskap om både spill og leseferdigheter. I siste fase vil Gameplay integrere maskinlæring med en spillplattform som oppleves positiv og praktisk for norske lærere.

Forskere i Gameplay

Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
BI - Institutt for samfunnsøkonomi
Professor
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51833244
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51831259
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon SLF
Rådgiver