Hopp til hovedinnhold

Praksis i profesjonsutdanninger

På denne siden finner du liste over profesjonsutdanninger ved UiS som har praksisstudier.

Publisert: Endret:
Jordmor
I praksis får du prøvd deg som sykepleier, lærer, sosionom eller barnehagelærer, og får oppleve hverdagen i yrket. Også andre studier ved UiS har praksis som del av studiet (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Følgende studier ved UiS har veiledet praksis som del av profesjonsutdannelsen:

Helse:

Grunnskolelærer-utdanningene inneholder praksis.

Sosialfag:

  • Bachelor i barnevern
  • Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) 

Lærerutdanninger:

  • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, heltid 
  • Grunnskolelærer 5.-10. trinn 
  • Lektor 8.-13. trinn 
  • Lektor realfag 8.-13. trinn 
  • Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid 
  • Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 
  • Barnehagelærer, heltid 
  • Barnehagelærer, deltid
Også mediefagene journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon har praksis som del av studiene.

Også mediefagene journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon har praksis som del av studiene, men i disse utdanningene er ikke praksis veiledet. 

Les mer om mediestudentenes praksis ved å trykke her.

Du er kanskje også interessert i

Sykepleierstudenter i praksis tok over avdeling i hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjenesten er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I tre dager...

Praksis i arbeidslivet - endringsledelse og energi, miljø og samfunn

Gjennom praksisemnet, som du kan ta i tredje semester, får du relevant arbeidserfaring fra en av virksomhetene Institutt...

Informasjon om praksis ved lærerutdanningene i forbindelse med utbruddet av koronavirus

Undervisning og praksis blir påvirket av koronaviruset. Les mer her om hvordan det påvirker praksis for deg som er lærer...

Dagens student er morgendagens sykepleier

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland har vek...

Sykepleielab gir god læringseffekt

Sykepleierstudenter ved UiS får undervisning og trening i praktiske ferdigheter i realistiske omgivelser. – Å trene er f...

Kvalitetsutvikling av praksis

Kvalitetsutvikling av praksis foregår både på emne- og programnivå. Praksis er en viktig og stor del av studentenes utda...

Informasjon til helsestudenter i praksis under koronapandemien

Her finner du retningslinjer om koronaviruset for deg som er student ved Det helsevitenskapelige fakultet og har kontakt...

Praksisstudier i helseutdanningene

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS samarbeider tett med sykehus og kommuner i regionen for å tilby studenter god o...

Samtrening kan gje betre praksis

I møte med ein akutt sjuk pasient teller kvart minutt. Derfor trenar studentar i paramedisin og lærlingar i ambulansefag...

Ble sendt til Malawi for å ta praksis

Lærerstudenter ved UiS fikk forrige semester oppleve en litt annerledes praksisperiode enn de er vant med. De fikk være ...

Humaniorastudentane får praksis

For første gang kan humaniorastudentar no gå ut i praksis medan dei studerer ved UiS.

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. På denne siden finner du informasjon om hvilke studier de...

Jobbvinner - kom til kommunen!

Jobbvinner er eit nasjonalt prosjekt som skal auka rekrutteringa av sjukepleiarar og helsefagarbeidarar til kommunehelse...

Praksis i arbeidslivet - statsvitenskap og sosiologi

Gjennom valgemnet Praksis i statsvitenskap og sosiologi, som du kan ta i fjerde semester, får du relevant arbeidserfarin...

Gav statsråden råd om praksis i utdanninga

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø vil knyte studentar og arbeidsliv tettare saman. Difor er ho spesiel...

Praksisstudents erfaring: – Veldig relevant og gull verdt

Erfaring og kunnskap om hva man kan jobbe med senere i livet er det mest verdifulle med å være praksisstudent, mener sos...

Over 800 helsestudenter gjennomførte praksis tross pandemi

Helsestudenter ble etterspurt arbeidskraft i den usikre situasjonen helsevesenet har stått overfor denne våren. Samtidig...

Kvalitetssystem for utdanning

På denne siden finner du mer informasjon om UiS' kvalitetssystem, de forskjellige rollene i systemet, kvalitetsarbeid og...

Praksisopplæring i PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er rettet mot de som har fag- eller yrkesutdanning fra før, og som ønsker å bli lære...

Praksisopplæring i lektorutdanningen

I forskriften for Lektorprogrammet 8-13 fremgår det at studentene skal ha 100 dager praksisopplæring i løpet av sin 5-år...

Praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen

Her finner du informasjon om praksis for barnehagelærerutdanningen - heltid og deltid.

Praksisopplæring i grunnskolelærerutdanningene

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, ...

Praksisopplæring i lærerutdanningene

Lærerutdanningene samarbeider med barnehager og skoler i regionen om å gi studentene god praksis.

Sykepleiestudenter overtok ansvar for hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjeneste er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I to dager h...

Øver på redningsteknikk i Sørmarka

Redningsteknisk dag blir arrangert for paramedisinstudentar kvar haust. I 2019 deltok redningsmenn frå Stiftelsen Norsk ...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Praksis for humaniorastudentar

Våren 2019 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang praksis som del av studiet for bachelorstudentar i humaniora...

Veileder for studentovertakelse i hjemmebaserte tjenester

Flere studier viser at erfaringer fra studentenes praksis påvirker hvor studenter kommer til å søke jobb etter endt utda...

Internasjonalt samarbeid for økt kvalitet i kliniske praksisstudier i sykehjem

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger var vertskap for nasjonale og internasjonale samarbeidspa...

Film i utdanningen er kommet for å bli

KRONIKK: Bachelorstudentene i sykepleie skal lære ulike sykepleieferdigheter i løpet av utdanningen. Vi bruker film som ...

– Bru mellom utdanning og arbeidsliv

Dei første sosiologi- og statsvitskapstudentane har hatt praksis med gode erfaringar. Nå får nye studentar tilbodet.