Hopp til hovedinnhold

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. (M-INDØKG)

Fakta
Studieprogramkode

M-INDØKG

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Masterstudium i Industriell økonomi

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi/sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse i teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk- og ledelsesfag. Denne kompetanse vil komme til nytte både i næringslivet og i offentlig sektor.

Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi (sivilingeniør) hvor også økonomisk-administrative fag inngår som en viktig del av studiet. Alle retninger for treårig bachelorstudium i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til det toårige masterprogrammet. Det er imidlertid et krav til kompetanse i bedriftsøkonomi og mikroøkonomi som enten må ha vært gjennomført som valgfag, eller som må tas som forkurs.

Studiet er på høyere grads nivå, går over 4 semestre og har et omfang på 120 studiepoeng.

Fagplan

Studiet i industriell økonomi er tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Det er gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studentene velger kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning.

Studieplanen kan i noen grad være avhengig av studenten sin bakgrunn. Nedenfor er vist studieplan for ingeniører med standard bachelorstudium i ingeniørfag. For studenter med en annen bakgrunn, må studieplanen bli justert for å gi en akseptabel balanse blant annet mellom tekniske og økonomiske fag i samlet utdanning.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20 sp), andre fellesemner (10 sp), spesialisering i økonomi og ledelse (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (20 sp) og masteroppgave (30 sp).

Grunnleggende metodeemner (G) (20 sp) MAF300 Numerisk modellering, grunnkurs og IND520 Beslutningsanalyse med Excel

Andre fellesemner (F) (10 sp) IND500 Investeringsanalyse IND510 Prosjektledelse 1

I tillegg til grunnleggende metodeemner og andre fellesemner skal det velges tre kurspakker på til sammen 60sp, hvor minimum en pakke må være ingeniørfaglig fordypning og minimum en pakke må være spesialisering i økonomi og ledelse.

Valgpakke ingeniørfaglig fordypning (I) (20 sp)

Det tas sikte på at fordypningen skal virke som en videreføring av den spesialiseringen som studentene har gjort i den tidligere bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emnene blir normalt hentet fra de andre masterprogrammene i teknologi ved UiS.

Spesialisering (20 sp)

Valg av fordypning og område for masteroppgaven gir profilen som studenten får på sitt vitnemål. Det er lagt til rette for følgende 5 spesialiseringer:

 • Kontraktsadministrasjon
 • Prosjektledelse
 • Innovasjon og teknologiledelse
 • Investering og finans
 • Risikostyring

For valg av emner som kreves for de enkelte spesialisering, se neste seksjon: «Studieplan 2018-2019 for industriell økonomi – Master i teknologi/siv.ing.»

Masteroppgaven (M) skrives normalt i 4. semester, og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studiet. De fleste studentene skriver masteroppgaven i en bedrift. Informasjonsmøte om master­oppgaven vil bli holdt i 3. semester. En anbefaler studentene å starte planlegging av master­oppgaven i 3. semester. Det anbefales også å skrive oppgaven sammen med en medstudent, da dette oftere gir bedre resultat.

De fleste emnene gis med ukentlige forelesninger. Enkelte emner har øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i flere av emnene.

Hva kan du bli?

Det er et klart behov, både i privat næringsliv og offentlig sektor, for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Masteroppgave industriell økonomi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave industriell økonomi

   Studiepoeng: 30

 • Obligatoriske emner

 • Velg ett emne i 1. semester

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Studiepoeng: 10

  • Statistisk modellering og simulering

   Første år, semester 1

   Statistisk modellering og simulering

   Studiepoeng: 10

 • Ingeniørfaglig fordypning - velg en av de forhåndsgodkjente 'pakkene'

  • Petroleumsteknologi

   • Petroleumsteknologi - obligatorisk emne

    • PVT i petroleum reservoarer og fluider

     Første år, semester 1

     PVT i petroleum reservoarer og fluider

     Studiepoeng: 10

   • Petroleumsteknologi - velg ett emne i 2. semester

    • Metoder for økt oljeutvinning

     Første år, semester 2

     Metoder for økt oljeutvinning

     Studiepoeng: 10

    • Production and Petrochemical Science and Engineering

     Første år, semester 2

     Production and Petrochemical Science and Engineering

     Studiepoeng: 10

  • Datateknikk

  • Kybernetikk/Signalbehandling

  • Maskin- og materialteknologi

  • Risikostyring og vedlikehold

   • Risikostyring og vedlikehold - obligatorisk emne

    • Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Første år, semester 1

     Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Studiepoeng: 10

   • Risikostyring og vedlikehold - velg 10 SP i 2. semester

    • Drift og vedlikeholdsstyring

     Første år, semester 2

     Drift og vedlikeholdsstyring

     Studiepoeng: 5

    • Tilstandsovervåkning og og Prediktivt Vedlikehold

     Første år, semester 2

     Tilstandsovervåkning og og Prediktivt Vedlikehold

     Studiepoeng: 5

    • Pålitelighetsanalyse

     Første år, semester 2

     Pålitelighetsanalyse

     Studiepoeng: 10

  • Bygg - studieretning konstruksjonsteknikk

 • Valg av spesialisering

  • Kontraktadministrasjon

   • Kontraktadministrasjon - obligatorisk emne

    • Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 2. semester

    • Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Studiepoeng: 10

   • Kontraktadministrasjon - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Studiepoeng: 10

    • Project Management 2

     Første år, semester 2

     Project Management 2

     Studiepoeng: 10

    • Corporate Finance and Governance

     Første år, semester 2

     Corporate Finance and Governance

     Studiepoeng: 10

    • Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse

     Studiepoeng: 10

    • Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets

     Studiepoeng: 10

  • Prosjektledelse

   • Prosjektledelse - obligatorisk emne

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 1. eller 3. semester

   • Prosjektledelse - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

  • Innovasjon og teknologiledelse

   • Innovasjon og teknologiledelse - obligatorisk emne

    • Teknologisk innovasjon og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Teknologisk innovasjon og entreprenørskap

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

    • Business development and innovation: The firm perspective

     Første år, semester 2

     Business development and innovation: The firm perspective

     Studiepoeng: 10

    • Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Studiepoeng: 10

    • Corporate Finance

     Første år, semester 2

     Corporate Finance

     Studiepoeng: 10

    • Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets

     Studiepoeng: 10

  • Investering og finans

   • Investering og finans - obligatorisk emne

    • Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 2. semester

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Studiepoeng: 10

    • Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Studiepoeng: 10

    • Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse

     Studiepoeng: 10

    • Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management

     Studiepoeng: 10

  • Risikoanalyse

   • Risikoanalyse - obligatoriske emner

    • Enterprise risk management

     Første år, semester 1

     Enterprise risk management

     Studiepoeng: 10

    • Risk assessment, economic evaluation and decisions

     Første år, semester 2

     Risk assessment, economic evaluation and decisions

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
I 3. semester på masterprogrammet i industriell økonomi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Dette semesteret har 20 studiepoeng valgemner og 10 studiepoeng obligatoriske emner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Ta kontakt med studieseksjonene for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan blir godkjent i henhold til studieplanen.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Det er og mulig å ta et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av studiet.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Sabrina Ebenhoch


Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord- Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989 og i 1991 startet undervisningen opp. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord- Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord- Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989 og i 1991 startet undervisningen opp. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord- Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!