Hopp til hovedinnhold

Økonomi og administrasjon - masterstudium (M-ØKAD)

Fakta
Studieprogramkode

M-ØKAD

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Masterstudium i økonomi og administrasjon

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonomstudiet

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon har en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt og sosialt studentmiljø.

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon regnes blant landets mest anerkjente studier og åpner for en rekke karrieremuligheter både i Norge og i utlandet.

Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger et spesialiseringsområde som består av tre spesialiseringsemner (til sammen 30 studiepoeng) og en masteroppgave innen spesialiseringen (30 studiepoeng). Studiet består i tillegg av til sammen 30 studiepoeng emner som er felles for alle spesialiseringene (emnene Business Decisions + Data Analytics and Research Methods,) og til sammen 30 studiepoeng som studentene kan velge å bruke på valgemner, internship og/eller utveksling.

Programmet tilbyr fem spesialiseringsområder:

 • Anvendt finans
 • Økonomisk analyse
 • Strategisk markedsføring
 • Ledelse i en digital økonomi
 • Næringsutvikling og innovasjon

Mer informasjon om de ulike spesialiseringene finner du under.

Alle spesialiseringene er åpne for utenlandske søkere. Vi har et internasjonalt og stimulerende studentmiljø. 

Anvendt finans
Spesialiseringen i anvendt finans forbereder deg på arbeid med finansiering av investeringer og drift i private og offentlige virksomheter. Her møter du tema som kapitalstruktur, verdsetting av eiendeler og investeringsprosjekter, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger innen selskapsorganisering og ledelse samt prosesser knyttet til fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med metoder og verktøy som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansinstitusjoner. Med spesialiseringen Anvendt finans har du gode jobbmuligheter innen bankvirksomhet, kapitalforvaltning og kapitalanskaffelse.

Økonomisk analyse
Spesialiseringen Økonomisk analyse gir deg kompetanse og verktøy til å analysere økonomisk atferd og økonomiske sammenhenger i næringslivet, for offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Du blir i stand til å utføre kompetente analyser av konjunkturutvikling og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, miljøøkonomi og energimarkeder. Spesialiseringen har to retninger: Fordypning i Arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Med denne spesialiseringen har du gode jobbmuligheter både i det private næringslivet (finans, industri, energi) og i offentlig sektor (stat og kommune, fagdirektorat).

Strategisk markedsføring
Strategisk markedsføring gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og danner grunnlaget for en suksessfull karriere. Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og setter deg i stand til å håndtere reelle utfordringer som bedrifter stilles overfor. Du vil lære av faglig ansatte i verdensklasse som kjenner deg ved navn, arbeide med casestudier i grupper, få kunnskap om og etablere kontakt med ulike bransjer gjennom forelesninger holdt av bedriftsledere og eksperter samt ta del i integrert læring i samarbeid med næringslivet. Spesialiseringen innen strategisk markedsføring bygger på prinsippene for et engasjert miljø for samarbeidslæring der medstudenter, de faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter utgjør ditt nettverk av personlige og faglige relasjoner som hjelper deg med å nå dine karrieremål.

Ledelse i en digital økonomi
Spesialiseringen Ledelse i en digital økonomi gir deg kunnskap om ledelse, strategi og teknologi, og setter deg i stand til å møte de digitale utfordringene dagens organisasjoner stilles overfor. Digital teknologi omgir oss som aldri tidligere og gjør seg gjeldende overalt. Virksomheter må digitalisere for å overleve. Men teknologien innebærer både nye muligheter og en potensiell trussel. Den åpner for nye forretningsmodeller, nye produkter og nye tjenester. Jobber skapes, men jobber forsvinner også, og i tillegg finnes andre trusler - som brudd på personvern og sikkerhet. Etter vårt syn handler digital transformasjon om å ta i bruk forretningsprosesser og arbeidsmåter som gjør at organisasjoner kan konkurrere effektivt i den stadig mer digitale økonomien. Dette krever først og fremst ledelse og strategier, og profilen Ledelse i en digital økonomi setter deg i stand til å innta en ledende rolle i denne viktige utviklingen.

Næringsutvikling og innovasjon
Spesialiseringen Næringsutvikling og innovasjon gir deg spesialistkunnskap om hvordan støttende forhold for bærekraftig næringsutvikling skapes og utvikles over tid. Her vil du lære om hvilke roller lokale og nasjonale myndigheter, konsulentfirmaer og ulike støtteorganisasjoner spiller i en slik utvikling, og om hvordan tiltak som fremmer samarbeid, innovasjon, entreprenørskap og politikkutforming, fungerer. Denne spesialiseringen passer for studenter som tar sikte på karrierer innen nærings- og industriutvikling, regional, nasjonal eller internasjonal administrasjon, utviklingsorganisasjoner, konsulentvirksomheter, tenketanker, handelskamre, innovative bedrifter eller forskningsvirksomhet.

Fagplan

Studieplanen går over fire semestre og er organisert som følger:

Semester 1
For å etablere et felles utgangspunkt for tenkemåter og metodikk, og for å oppmuntre til kontakt med studenter med ulik bakgrunn og ulike interesser, er to av de tre emnene i første semester fellesemner som tas av samtlige studenter på studiet. Det tredje emnet er en innføring i den spesialiseringen du velger.

Semester 2
Studentene tar så to emner innen spesialiseringen som er valgt, samtidig som de fortsetter med forskningsmetodekurset som er skreddersydd for hver enkelt spesialisering. 

Semester 3
I tredje semester åpnes det for stor fleksibilitet - her står alle studenter fritt til å ta valgemner, dra på utveksling og/eller ta en praktikantstilling ("internship") hos en av våre partnere i næringslivet. Minst et av valgemnene må være utenfor spesialiseringen.

Semester 4
I det fjerde og siste semesteret skriver studentene masteroppgave.

Hva kan du bli?

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og andre profesjonelle organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på jobbinnhold du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.

Studieplan og emner
Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester
Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet vil også gjøre deg til en mer attraktiv jobbkandidat for internasjonalt orienterte firmaer.

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter som søker studieopphold i utlandet om å ha fullført normert studieplan, ved å ha bestått de første 60sp av programmet.

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du kan ta utgangspunkt i din spesialisering eller andre interessefelt.

Emnene du velger må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. I tillegg er det et krav om en viss bredde i fagsammensetningen for studieprogrammet.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Anne Lin Brobakke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+-student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business School i Europa!

  University of Verona

  Vær flittig Erasmus+-student i vakre Nord-Italia!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

  Gdansk University of Technology

  Gdansk University of Technology er et universitet med over 100 år gamle lange tradisjoner og stort fokus på internasjonalisering. Reis til Gdansk for det ultimate utvekslingsoppholdet!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+-student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere på et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Ozyegin University

  Özyeĝin University ligger i fantastiske Istanbul i Tyrkia. Universitetet åpnet sine dører i 2008 og har fokus på entreprenørskap og innovasjon. Dette er en unik mulighet til å bo og studere i den eneste byen i verden som ligger i to verdensdeler.

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin det riktige valget for deg.

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

  Karl Franzens University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser så Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCO verdensarvliste.

  Technical University of Ostrava

  Bli utvekslingstudent i en av Europas mest pulserende studentbyer!

  The University of Tokyo

  Chonnam National University

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med Chonnam National University. Avtalen gjelder utveksling for både bachelor- og masterstudenter ved UiS.

  Chonnam National University er et statlig universitet som ligger i byen Gwangju. Universitetet ble etablert i 1952, på askene av koreakrigen, med ønske om å bygge opp landet gjennom utdannelse og demokrati. I dag har universitetet over 34 000 studenter og har stor fokus på globalt fellesskap og internasjonalt samarbeid.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • Belgia

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+-student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business School i Europa!

 • Italia

  University of Verona

  Vær flittig Erasmus+-student i vakre Nord-Italia!

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

 • Polen

  Gdansk University of Technology

  Gdansk University of Technology er et universitet med over 100 år gamle lange tradisjoner og stort fokus på internasjonalisering. Reis til Gdansk for det ultimate utvekslingsoppholdet!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+-student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere på et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Tyrkia

  Ozyegin University

  Özyeĝin University ligger i fantastiske Istanbul i Tyrkia. Universitetet åpnet sine dører i 2008 og har fokus på entreprenørskap og innovasjon. Dette er en unik mulighet til å bo og studere i den eneste byen i verden som ligger i to verdensdeler.

 • Tyskland

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin det riktige valget for deg.

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

 • Østerrike

  Karl Franzens University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser så Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCO verdensarvliste.

 • Tsjekkia

  Technical University of Ostrava

  Bli utvekslingstudent i en av Europas mest pulserende studentbyer!

 • Japan

  The University of Tokyo

 • Sør-Korea

  Chonnam National University

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med Chonnam National University. Avtalen gjelder utveksling for både bachelor- og masterstudenter ved UiS.

  Chonnam National University er et statlig universitet som ligger i byen Gwangju. Universitetet ble etablert i 1952, på askene av koreakrigen, med ønske om å bygge opp landet gjennom utdannelse og demokrati. I dag har universitetet over 34 000 studenter og har stor fokus på globalt fellesskap og internasjonalt samarbeid.

 • USA

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!