Hopp til hovedinnhold

Religion, kultur og samfunn, bachelorstudium (B-REL)

Fakta
Studieprogramkode

B-REL

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelorstudium i religion, kultur og samfunn

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Hvorfor er religion stadig tilstede i vår tid preget av teknologi og vitenskap? Hvordan opptrer religion i kunst og populærkultur, og hvorfor står kjønn så sentralt i organiseringen av religion? Hvilken betydning har religion for politikk, utdanning og arbeidsliv?

Kunnskap om religion er viktig for å forstå grunnleggende sider ved kultur- og samfunnsliv. Religioner og livssyn inngår i politikk og krigføring, i familieliv og etikk. De spiller viktige roller for enkeltmennesker, så vel som i organisasjons- og samfunnsliv. Samtidig ser vi at det religiøse landskapet er i endring. Det er et økende religionsmangfold, og stadig flere som ikke lenger tilhører etablerte trossamfunn. Bachelorstudiet i religion, kultur og samfunn gir deg mulighet til fordypning i religiøse endringsprosesser i samtiden, og redskaper til å forstå hvordan religion oppfattes, brukes, fortolkes og inngår i ulike sammenhenger. Studiet tar opp både globale, nasjonale og lokale perspektiver, og gir kompetanse til å håndtere spørsmål og utfordringer som oppstår i det mangfoldige og flerkulturelle samfunnet.

Bachelorstudiet i religion, kultur og samfunn, passer for deg som har interesse for religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Studiet består av seks emner på 15 studiepoeng hver. Fire av disse emnene gir en bred innføring i religioner, livssyn og etikk. I tillegg er det to fordypningsemner der det ene innebærer å skrive en oppgave innenfor ditt interessefelt, under veiledning av en faglærer. Du får dessuten trening i å analysere, vurdere og presentere relevante kilder og faglitteratur.

Institutt for språk- og kulturvitenskap (IKS) har studietilbud innen de klassiske humanistiske skolefagene historie, religionsstudier, engelsk og nordisk. En bachelor fra IKS er en treårig universitetsgrad på til sammen 180 SP sammensatt av to av disse fagene: fag 1 (minst 80/90 SP) og fag 2 (minst 60 SP). I tillegg kommer forprøvene ex phil og ex fac, og et fellesemne i 5. semester. Alternativt kan du dra på utveksling og selv velge hvilke fag og emner du vil studere.

Arbeidsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, samt muntlige og skriftlige øvelser. Det forventes at den enkelte student er forberedt til og deltar aktivt i undervisningen. Selv om det meste av pensum blir gjennomgått, vil utbyttet være avhengig av at studenten gjør det nødvendige for- og etterarbeid. Det tilrådes sterkt at studentene på eget initiativ danner kollokviegrupper hvor de arbeider med de temaene som blir tatt opp i undervisningen.

Vurderingsformer

Det er formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte emner. (Se Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger § 2.f -http://www.uis.no/studietilbud/soeking_og_opptak/lover_og_forskrifter/article5980-4829.html.) For nærmere presisering av vurderingsformer, se de enkelte emnebeskrivelsene

Studieprogrammets normalvariant

I utdanningsplanen under blir studieprogrammets normalvariant presentert når det gjelder sammensetning av fagemner fra semester til semester. Instituttets fagtilbud hvert studieår vil sikre at studentene kan følge denne progresjonen gjennom studieløpet sitt. Instituttet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i de spesifikke fagemnene som inngår i denne progresjonen. Basert på de emnene som blir tilbudt, kan studentene også legge opp til en annen rekkefølge mellom emnene enn "normalvarianten". Så lenge bachelorforskriften sine andre krav blir ivaretatt, vil dette bli godkjent (les mer om bachelorforskriften på våre nettsider). Selv om IKS ønsker å gi rom for mest mulig fleksibilitet, kan en ikke garantere at alle studentene får oppfylt sine ønsker eller at det vil la seg gjøre å gjennomføre en annen variant enn normalvarianten på normert tid, dvs. tre år.

Fagplan
Hva kan du bli?

En bachelor i religion kvalifiserer til ulike former for arbeid i offentlig og privat sektor. Du får kompetanse som er relevant for offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner, bistandsorganisasjoner, forlag- og mediebedrifter og privat næringsliv.

Når du har en bachelorgrad i religion, har du muligheter til videre fordypning i faget ditt ved å ta en master. Med en mastergrad i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kan du også undervise i KRLE i grunnskolen eller Religion og etikk i videregående skole.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Fordypning i religion: Religion og kjønn

   YEAR 3 SEMESTER 6

   Fordypning i religion: Religion og kjønn

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i religion

   YEAR 3 SEMESTER 6

   Bacheloroppgave i religion

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Engelsk - fag 2

   • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    YEAR 2 SEMESTER 3

    En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i engelsk språk

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Innføring i engelsk språk

    Studiepoeng: 15

   • Amerikansk litteratur og kultur

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Amerikansk litteratur og kultur

    Studiepoeng: 15

   • Engelsk fonetikk og fonologi

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Engelsk fonetikk og fonologi

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Studiepoeng: 15

   • Språkstruktur og språkvariasjon

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Språkstruktur og språkvariasjon

    Studiepoeng: 15

   • Nordisk språk og språkhistorie

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Nordisk språk og språkhistorie

    Studiepoeng: 15

   • Tekst i kontekst

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Tekst i kontekst

    Studiepoeng: 15

  • Historie - fag 2

   • Europeisk historie fra antikken til nytid

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i historiske emner

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Innføring i historiske emner

    Studiepoeng: 15

   • Moderne historie

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Moderne historie

    Studiepoeng: 15

   • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

 • Obligatoriske emner

 • Valg av fag 2

  • Engelsk - fag 2

   • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    YEAR 2 SEMESTER 3

    En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i engelsk språk

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Innføring i engelsk språk

    Studiepoeng: 15

   • Amerikansk litteratur og kultur

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Amerikansk litteratur og kultur

    Studiepoeng: 15

   • Engelsk fonetikk og fonologi

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Engelsk fonetikk og fonologi

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Studiepoeng: 15

   • Språkstruktur og språkvariasjon

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Språkstruktur og språkvariasjon

    Studiepoeng: 15

   • Nordisk språk og språkhistorie

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Nordisk språk og språkhistorie

    Studiepoeng: 15

   • Tekst i kontekst

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Tekst i kontekst

    Studiepoeng: 15

  • Historie - fag 2

   • Europeisk historie fra antikken til nytid

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i historiske emner

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Innføring i historiske emner

    Studiepoeng: 15

   • Moderne historie

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Moderne historie

    Studiepoeng: 15

   • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Hovedvindu for utveksling i et helt semester med opt-out (må velges bort av studenten selv). Velg fritt innenfor humanistiske fag ved et annet universitet. Emner innenfor fag 1 anbefales.

Alternativt semester for utenlandsopphold
4. semester: Ta del av ditt fag 2 i utlandet.

Opplegg for utvekslingen
Utveksling i 5. semester gir deg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av utdanningen din. Du står da helt fritt til å velge emner innenfor humanistiske fag, men det anbefales at du velger emner som kan relateres til ditt fag 1. Dette vil gi den beste kontinuiteten i studiet ditt.

Utveksling i 4. semester gir deg mulighet til å ta emner ved en annen institusjon som kan erstatte de emnene som tilbys ved UiS (engelsk, nordisk, historie). Emnene må forhåndsgodkjennes for at de skal kunne telle som del av fag 2. For studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er det viktig at del av fag 2 tatt i utlandet er godkjent som grunnlag for undervisningskompetanse.

Aktuelle utvekslingsavtaler
På de universitetene i utlandet som er anbefalt, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Margrethe Melin, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen på flere rangeringer.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy, and technology.
  MUM offers more than 100 degree programs,

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen på flere rangeringer.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy, and technology.
  MUM offers more than 100 degree programs,

 • USA

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.