Ressurser for barnehagen

Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny barnehageforskning til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. Hensikten er å sikre at ny og relevant forskning blir kjent og lett å anvende i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert
Månedens ressurs

Barns medvirkning er sentralt i den norske barnehagen. Barn får tidlig en følelse og erfaring av seg selv i møte med andre. Hvordan vi kommuniserer er av stor betydning for barns rett til å medvirke i fellesskap i barnehagen. Ved å bruke denne ressursen kan barnehagepersonalet bli mer bevisste på hvordan de kommuniserer, og hvordan ulike kommunikasjonsmønster gir ulike muligheter for barns medvirkning i fellesskap i barnehagen.

Ressurser

Ressursbanken

Her finner du foredrag av nasjonale og internasjonale forskere tilknyttet FILIORUM. Ressursene bygger på spesifikke forskningspublikasjoner, og tar utgangspunkt i resultater fra denne forskningen.

Forskningen i FILIORUM representerer ulike fag og ulike metodiske tilnærminger og Ressursbanken skal ivareta denne bredden. Det er derfor et stort spenn i innhold og måten ressursene presenteres på; noen er mer teoretiske, mens andre er mer praktiske.

Primærmålgruppen for Ressursbanken er barnehageansatte, men flere av ressursene er like relevante for ansatte på SFO og skole (1.-4. klasse). Alle ressursene er gratis, tilgjengelige for alle, og nye ressurser legges til fortløpende. Velg ut og bruk de ressursene som er nyttige og relevante for dere.

Alle ressursene er kvalitetssikret av barnehagelærere, både mht aktualitet og kommunikasjon.

Praktisk bruk av Ressursbanken

Ressursene er laget for å kunne brukes sammen med hele personalet, fordi nyere barnehageforskning peker på viktigheten av å inkludere hele personalet i kompetanseutviklingen. Noe av materialet kan også brukes på foreldremøter eller sammen med barn.

Alle ressursene inneholder en tekst som beskriver hvorfor temaet er viktig, forslag til hvordan ressursen kan brukes, en eller flere fagfilmer om temaet, refleksjonsspørsmål, en utskriftsvennlig versjon av ressursen, forslag til aktiviteter, aktuelle lenker, en beskrivelse av forskningen som ressursen bygger på og informasjon om faglig ansvarlig. Vi har lagt stor vekt på refleksjonsspørsmål og forslag til aktiviteter fordi det er arbeidet som skjer i barnehagene som er viktigst. Filmene kan sees som en inspirasjon eller trigger.

Vi anbefaler at den som leder arbeidet i barnehagen leser gjennom hele ressursen før den tas i bruk.

Logo FILIORUM
Lansering av Ressursbanken

Kontaktpersoner

Førsteamanuensis i pedagogikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51833568
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
HL A-219
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH