Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

Avdelinga husar både miljøa innanfor samfunsøkonomi og i finans. Fagmiljøet forskar på alt frå spillteori, nytte av tidleg innsats i barnehage og skule til investeringar, nasjonalbudsjett, aksjemarknaden, miljøøkonomi og olje- og energiøkonomi.

Publisert Sist oppdatert

Vitenskapeleg tilsette

Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831985
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i finans
51833739
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i samfunnsøkonomi
51831674
EOJ 244
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831384
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Avdelingsleder
51833752
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831986
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i samfunnsøkonomi
51833729
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i finans
51832338
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i markedsanalyse
51833716
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i finans
51831671
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i finans
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i økonomi
51833721
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831571
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi
51833771
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i finans
51833787
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i samfunnsøkonomi
51831525
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis II i ressursøkonomi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i økonomi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis II i finans
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Universitetslektor II i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

Stipendiatar

Stipendiat i samfunnsøkonomi
51831957
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i samfunnsøkonomi
51831981
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Ekstern tilknyttet UiS
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831950
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i finans
51831686
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i finans eller samfunnsøkonomi – ESG/grønn omstilling
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Universitetslærer
51831951
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i finans
51831607
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

Seminarer

Handelshøgskolen UiS fagseminar: Moralbalansering

Ons. 04.09.2024

12:15-13:15

Elise Ottesen-Jensens house, University of Stavanger
EOJ 276/277

Aktuelt

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Kontakt oss

Avdelingsleiar
Venke Furre Haaland

Førsteamanuensis E-post: venke.f.haaland@uis.no Telefon: 51833752 Kontor: EOJ-215

Portrett av kvinne utendørs
Kontaktinformasjon
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Relaterte sider