Ledige stillinger for studenter og nyutdannede

På vår stillingsportal finner du relevante ledige jobber fra arbeidslivet for studenter og nyutdannede.

Published Endret

Finn stillinger

student på lab

På vår stillingsside kan du finne utlyste stillinger fra arbeidslivet.

Jobbene som blir publisert er relevante for studenter og nyutdannede.

Her kan du blant annet finne: traineestillinger, internships, sommerjobber, praktikantopphold, prosjektengasjement og andre relevante heltids- og deltidsstillinger.

Detaljert informasjon om stillingen og hvordan du skal søke finner du ved å trykke på stillingen.


Finn ledige stillinger for studenter

Dersom du har noen spørsmål om stillinger vennligst ta kontakt på arbeidslivskontakt@uis.no

Du er kanskje også interessert i:

Bibliotekets kurs

Biblioteket tilbyr kurs som hjelper deg med oppgaveskriving og referansehåndtering. Vi tilbyr både åpne kurs og kurs som...

Studieverkstedet hjelper deg med skrivingen

Trenger du hjelp med oppgaveskriving eller eksamen? Få veiledning av studentmentorer fra Studieverkstedet i biblioteket.

Rayyan – verktøy for å gjennomgå referanser

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy som lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie raskt og effektivt.

LaTeX – verktøy for matematisk formler, likninger og symboler

LaTeX er et godt verktøy dersom du skal skrive en oppgave som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler....

Om NVivo

NVivo er eit godt verktøy for deg som skal jobba med kvalitative data, til dømes intervju, spørreundersøkingar, artiklar...

Om Tableau

Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre som er fritt tilgjeng...

Om Zotero

Zotero er et gratis og brukervennlig program som lager referanser og litteraturlister for deg. Zotero samler og holder o...

Om EndNote

Det kan ofte være utfordrende å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det er ikke alltid enkel...

Undervisning og pensum

En viktig del av hverdagen din som student er forelesninger, oppgaveskriving og eventuelt laboratoriearbeid eller praksi...

Gode tips til deg som skriver oppgave

Både som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver. I den forbindelse er det en del du må ta hensyn ...

Personvern og informasjonssikkerhet for studenter ved UiS

Her finner du alt du trenger å vite om informasjonssikkerhet og personvern som student eller ekstern kontakt ved UiS.

Foretrekker campusundervisning og undervisning i opptak

Hva har fungert og hva har ikke fungert i omleggingen til digital undervisning og eksamen ved UiS? Respons fra 1686 stud...

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter deg inn i.

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne leder...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Smartere samarbeid med Universitetet i Stavanger – samarbeid.uis.no.

Nyttige ressurser i Canvas

Det er snart eksamen og de fleste av bibliotekets kurs er over. Du finner likevel nyttige ressurser om bibliotekets kurs...

Lagring av gule data på privat maskin

På private maskiner kan du ikke lagre alle typer UiS-relaterte data. Du kan IKKE lagre røde data, og IKKE lagre svarte d...

Nettskjema

Selvbetjent skjemaløsning og sikker løsning for datasamling via nett for ansatte og studenter ved Universitetet i Stavan...

Forskningsundervisning for masterstudenter

Hver onsdag kan du nå få med deg korte undervisningsforedrag om ulike forskningstema og rutiner fra Stavanger Universite...

Slik studerer du smart

Lær hvordan du kan jobbe effektivt og smart med studiene.

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noe du må lære deg som student. Her finner du nyttig informasjon og ressurser som hjelper deg med ...

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Fysiske eskamensforberedelser med digital samarbeidspartner

UiS-studenter som tar faget anatomi kjenner igjen Nils Christian Tvedt Karlsen fra digitale forelesninger laget av MedEa...

Bli med i skrivegruppe for masterstudenter

Studieverkstedet tilbyr skrivegrupper hvor masterstudenter kan få tilbakemelding på masteroppgaven.

Oppgaveskriving ved Det helsevitenskapelige fakultet

Som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver, og i den forbindelse er det en del du må ta hensyn ti...

Personvern og sikker lagring i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Lurer du på hvordan data og oppgaven kan lagres på en sikker måte? Er du bachelorstudent og vurderer å behandle personop...

Tenkande klasserom - korleis læra bort matematikk ved at elevar og studentar sjølv er kreative og aktive

Undervisingsmodellen Tenkande klasserom blir meir og meir brukt innan matematikk, både i grunnopplæringa og i høgare utd...

Hvordan og hvorfor refererer jeg?

Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litteraturlisten min korrekt? Her får du...