Hotelledelse - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-HOTLED

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i hotelledelse

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Bachelorprogrammet i hotelledelse er et studium som gir bred anvendt og teoretisk kunnskap for å utføre ledelsesoppgaver i hotell- og serviceorganisasjoner.


Studiet har som mål å bygge kunnskap, innsikt og forståelse for ledelse på en slik måte at den enkelte student blir i stand til på selvstendig grunnlag, å ta ansvar for å løse de oppgaver som gjelder innenfor hotell- og servicebransjen.

 

Bachelorprogrammet i hotelledelse er en tverrfaglig utdanning i skjæringspunktet mellom ledelse, strategi og økonomi med søkelys på menneskelig relasjoner som gjør studenten i stand til å ta gode beslutninger som framtidig leder. Studenten får en bred forståelse for hvordan man leder en organisasjon, samtidig som en har helt spesifikk kunnskap om hotellbransjen og dens utfordringer. 

Andre emner som vektlegges er kommunikasjon, organisasjonskultur, markedsføring, måltidsledelse og strategiutvikling med spesiell fokus på hotell- og service industrien, personalledelse og kunde/gjestebehandling.

En vesentlig del ved studieprogrammet er læring av kulturelle ferdigheter knyttet til serviceinnstilling, kommunikasjon og relasjonsbygging, og hvordan man systematisk anvender dette i ledelse av serviceorganisasjoner. Det er det psykologiske perspektivet som har fokus, møte mellom mennesker i service situasjoner.

Studiet vektlegger også bruken av analyseverktøy, beslutningsstøttesystemer og ledelsesteknikker ved problemløsning.

Det er en overordnet målsetting for programmet å utvikle studentenes evner til selvstendig tenkning og utøvelse av ansvarlig lederskap med fokus på bærekraftskompetanse. Dette innøves gradvis i de ulike emnene, og fokus på dette tiltar ved økning i faglig bredde og dybde gjennom studietiden.


Studiets varighet, omfang og nivå
Det treårige bachelorprogrammet i hotelledelse omfatter 180 studiepoeng. Fullført studium gir rett til tittelen bachelor i hotelledelse.

Innpassing / overgangsordninger
Studenter med relevante eksamener fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til bachelorprogrammet i hotelledelse, søke om innpassing av disse eksamenene. Søknaden leveres ved semesterstart og må dokumenteres med karakterutskrifter og emnebeskrivelser/fagplaner. Hver søknad behandles individuelt.

Arbeids- og undervisningsformer
I studieprogrammet brukes det varierte arbeidsformer. De mest brukte arbeidsformene er forelesninger, seminarer, selvstudier, prosjekter, case basert læring, obligatoriske og frivillige gruppeoppgaver med presentasjoner, og næringslivsbesøk.

Vurderingskriterier
Vurderingsformene varierer fra emne til emne og kan omfatte både skriftlige og muntlige eksamener, individuelt og i grupper. Noen emner bruker underveisvurderinger, andre bare sluttvurderinger. Se presentasjoner av de enkelte emnene for detaljerte angivelser av vurderingsformer.

Privatister
Bachelorprogrammet i hotelledelse er ikke et åpent studium. Noen emner i studiet er likevel åpne for enkeltemnestudenter. Det fremgår av emnebeskrivelsene om man kan søke om status som enkeltemnestudent.

Annen informasjon
Alle emnene benytter datasystemet Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, opplysninger om opplegg og lignende.

Læringsutbytte

Etter endt program er det forventet at kandidatene har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Ha spesialkunnskap om planlegging, drift, og aktuelt regelverk innen hotell, service- og vertskapsbedrifter.
 • Ha kunnskap om organisasjon og ledelse: serviceledelse, personalledelse, organisasjons-teori og -kommunikasjon, ofte fra at et psykologisk perspektiv.
 • Ha kunnskap om økonomisk planlegging, beslutninger og kontroll på bedriftsøkonomisk og næringsøkonomisk nivå.
 • Ha grunnleggende kompetanse i markedsførings og forskningsmetode.

Ferdigheter:

 • Kunne integrere teoretisk kunnskap og anvende den på hotellrelaterte problemer av praktisk art.
 • Kunne strukturere en operativ analyse, planlegging, og implementering av prosjekt innen hotell- og servicenæringen.
 • Evne til metodisk å fremskaffe relevante og sikre data som grunnlag for analyse, beslutninger og kontroll.

Generell kompetanse:

 • Ha evnen til å arbeide selvstendig eller som en del av et team i små, mellomstore og multinasjonale hotell- og servicebedrifter.
 • Ha en helhetlig forståelse av hotell- og servicenæringens betydning for individet og samfunnet for øvrig, også med tanke på miljø og bærekraft.
 • Evne til skriftlig og muntlig presentasjon.
 • Evne til systematisk og selvstendig kunnskapsetablering.

Hva kan du bli?

Bachelorstudiet i hotelledelse gir grunnlag for fremtidige leder- og mellomlederstillinger, og innretningen mot hotellbransjen gjør kandidatene spesielt attraktive for hoteller og overnattingssteder. Men i de fleste servicenæringene vil du i dag finne tidligere NHS-studenter som jobber med en rekke spennende oppgaver, så som prosjektledere, event- og festivalledere, personal- og HR-sjefer, markedssjefer, reiselivsdirektører, hotelldirektører og lignende.

Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i Serviceledelse i Internasjonal business, endringsledelse, samfunnssikkerhet, med flere.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BHOBAO: Bacheloroppgave i hotelledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i hotelledelse (BHOBAO)

   Studiepoeng: 20

  • BHO307: Revenue management

   Tredje år, semester 6

   Revenue management (BHO307)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS

   • Velg 3 emner

    • BHO300: Gastronomy

     Tredje år, semester 5

     Gastronomy (BHO300)

     Studiepoeng: 10

    • BHO308: Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective

     Tredje år, semester 5

     Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective (BHO308)

     Studiepoeng: 10

    • BRH385: Lederlaboratorium

     Tredje år, semester 5

     Lederlaboratorium (BRH385)

     Studiepoeng: 10

    • BHO120: Utvalgte juridiske emner

     Tredje år, semester 5

     Utvalgte juridiske emner (BHO120)

     Studiepoeng: 10

    • BHO302: Prosjektledelse

     Tredje år, semester 5

     Prosjektledelse (BHO302)

     Studiepoeng: 10

    • BRH310: Digital Markedsføring

     Tredje år, semester 5

     Digital Markedsføring (BRH310)

     Studiepoeng: 10

    • BRH312: Event Project Planning and Management

     Tredje år, semester 5

     Event Project Planning and Management (BRH312)

     Studiepoeng: 10

    • BRL303: Host - Guest Encounters

     Tredje år, semester 5

     Host - Guest Encounters (BRL303)

     Studiepoeng: 10

    • BRL370: Adventure Tourism and Entrepreneurship

     Tredje år, semester 5

     Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske emner

  • BHO201: Finansregnskap

   Andre år, semester 3

   Finansregnskap (BHO201)

   Studiepoeng: 10

  • BRH200: Kommunikasjon i serviceorganisasjoner

   Andre år, semester 3

   Kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BRH200)

   Studiepoeng: 10

  • BRH210: Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • BHO285: Strategisk hotelledelse

   Andre år, semester 4

   Strategisk hotelledelse (BHO285)

   Studiepoeng: 10

  • BRH220: Samfunnsvitenskapelig metode

   Andre år, semester 4

   Samfunnsvitenskapelig metode (BRH220)

   Studiepoeng: 10

  • BRH230: HR-ledelse (HR)

   Andre år, semester 4

   HR-ledelse (HR) (BRH230)

   Studiepoeng: 10

  • BHOBAO: Bacheloroppgave i hotelledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i hotelledelse (BHOBAO)

   Studiepoeng: 20

  • BHO307: Revenue management

   Tredje år, semester 6

   Revenue management (BHO307)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling 5. semester

  • Ved UiS - Velg 3 emner

   • BHO300: Gastronomy

    Tredje år, semester 5

    Gastronomy (BHO300)

    Studiepoeng: 10

   • BHO308: Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective

    Tredje år, semester 5

    Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective (BHO308)

    Studiepoeng: 10

   • BRH385: Lederlaboratorium

    Tredje år, semester 5

    Lederlaboratorium (BRH385)

    Studiepoeng: 10

   • BHO120: Utvalgte juridiske emner

    Tredje år, semester 5

    Utvalgte juridiske emner (BHO120)

    Studiepoeng: 10

   • BHO302: Prosjektledelse

    Tredje år, semester 5

    Prosjektledelse (BHO302)

    Studiepoeng: 10

   • BRH310: Digital Markedsføring

    Tredje år, semester 5

    Digital Markedsføring (BRH310)

    Studiepoeng: 10

   • BRL303: Host - Guest Encounters

    Tredje år, semester 5

    Host - Guest Encounters (BRL303)

    Studiepoeng: 10

   • BRL370: Adventure Tourism and Entrepreneurship

    Tredje år, semester 5

    Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

    Studiepoeng: 10

   • BRH312: Event Project Planning and Management

    Tredje år, semester 5

    Event Project Planning and Management (BRH312)

    Studiepoeng: 10

   • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

    Tredje år, semester 5

    Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

    Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • BHO140: Introduksjon til hotelledelse

   Første år, semester 1

   Introduksjon til hotelledelse (BHO140)

   Studiepoeng: 10

  • BHO160: Matematikk og statistikk

   Første år, semester 1

   Matematikk og statistikk (BHO160)

   Studiepoeng: 10

  • BRH101: Etikk og samfunnsansvar

   Første år, semester 1

   Etikk og samfunnsansvar (BRH101)

   Studiepoeng: 10

  • BHO202: Måltidsledelse

   Første år, semester 2

   Måltidsledelse (BHO202)

   Studiepoeng: 10

  • BRH100: Serviceledelse

   Første år, semester 2

   Serviceledelse (BRH100)

   Studiepoeng: 10

  • BRH110: Bedriftsøkonomi

   Første år, semester 2

   Bedriftsøkonomi (BRH110)

   Studiepoeng: 10

  • BDS110: Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner

   Andre år, semester 3

   Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BDS110)

   Studiepoeng: 10

  • BHO201: Finansregnskap

   Andre år, semester 3

   Finansregnskap (BHO201)

   Studiepoeng: 10

  • BRH210: Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • BHO285: Strategisk hotelledelse

   Andre år, semester 4

   Strategisk hotelledelse (BHO285)

   Studiepoeng: 10

  • BRH220: Samfunnsvitenskapelig metode

   Andre år, semester 4

   Samfunnsvitenskapelig metode (BRH220)

   Studiepoeng: 10

  • BRH230: HR-ledelse (HR)

   Andre år, semester 4

   HR-ledelse (HR) (BRH230)

   Studiepoeng: 10

  • BHOBAO: Bacheloroppgave i hotelledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i hotelledelse (BHOBAO)

   Studiepoeng: 20

  • BHO307: Revenue management

   Tredje år, semester 6

   Revenue management (BHO307)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling 5. semester

  • Ved UiS - Velg 3 emner

   • BHO300: Gastronomy

    Tredje år, semester 5

    Gastronomy (BHO300)

    Studiepoeng: 10

   • BRH385: Lederlaboratorium

    Tredje år, semester 5

    Lederlaboratorium (BRH385)

    Studiepoeng: 10

   • BHO120: Utvalgte juridiske emner

    Tredje år, semester 5

    Utvalgte juridiske emner (BHO120)

    Studiepoeng: 10

   • BHO302: Prosjektledelse

    Tredje år, semester 5

    Prosjektledelse (BHO302)

    Studiepoeng: 10

   • BRH310: Digital Markedsføring

    Tredje år, semester 5

    Digital Markedsføring (BRH310)

    Studiepoeng: 10

   • BRL370: Adventure Tourism and Entrepreneurship

    Tredje år, semester 5

    Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

    Studiepoeng: 10

   • BRH312: Event Project Planning and Management

    Tredje år, semester 5

    Event Project Planning and Management (BRH312)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Mobilitet på tvers av landegrenser er et fremtredende trekk ved den verden vi lever i, og fremtidens ledere av hotellbransjen må kunne orientere seg og delta i flerkulturelle sammenhenger. Som student på bachelor i hotelledelse kan du reise på utveksling og studere ved et av våre partneruniversitet. Utveksling er en unik mulighet til å møte nye mennesker, ta fag som ikke tilbys ved UiS, og oppleve et annet land og kultur.

Opplegg for utvekslingen
Det vil i forkant av søknadsfristen bli arrangert informasjonsmøter om utveksling og informasjon om saksgangen med forhåndsgodkjenning av emner. Studenter uten normert studieprogresjon og som er forsinket i sin utdanning frarådes å reise på utveksling.

Valg av emner
I 5. semester på bachelor i hotelledelse kan du ta 30 studiepoeng i valgemner innen et fagområde du er interessert i som vi ikke tilbyr ved UiS. Du vil da få disse emnene integrert i graden din ved UiS, uten å bli forsinket i studiene. Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emner i god tid, og tar kontakt med din studieveileder på et tidlig tidspunkt for veiledning og informasjon om valg av emner. Etter at fristen for å søke om utveksling har utløpt vil instituttet bistå med hjelp og informasjon om den videre saksgangen og forhåndsgodkjenningen av de emnene du har valgt å ta under utveksling.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Jeanette Goa

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

  Haaga-Helia University of Applied Science (Haaga-Helia) er sammen med blant andre Universitetet i Stavanger del av det globale nettverket Hotel School of Distinction.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Finland

  HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

  Haaga-Helia University of Applied Science (Haaga-Helia) er sammen med blant andre Universitetet i Stavanger del av det globale nettverket Hotel School of Distinction.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Spania

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse(50% av plassene er forbeholdt søkere med minst 1 års relevant praksis).

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

For studieadministrative spørsmål og studieveiledning:

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Telefon: 51 83 37 00. E-post: nhs@uis.no

For faglige spørsmål: Studieprogramleder Heidi Skeiseid. For øvrig kan det tas kontakt med faglig ansvarlig for hvert emne.