Hopp til hovedinnhold

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

300

Studieprogramkode

M-PETTE5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk, Engelsk

Det 5-årige masterstudiet i teknologi/ sivilingeniør petroleumsteknologi er et høyere grads-studium med et oppfang på 300 studiepoeng.

Med en mastergrad i petroleumsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet gir en bred plattform i petroleumsteknologi med muligheten til å ta ulike fordypningspakker; boring, produksjon- og prosessteknologi, reservoar.

Mastergradutdanningen i petroleumsteknologi ved universitetet er organisert under Det teknisk- naturvitenskaplig fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Målgruppen er studenter som har generell studiekompetanse med tilleggs-kunnskaper i fysikk FYS1 og matematikk R1+R2. Studiet baserer seg på 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for 3-årig bachelor i energi- og petroleumsteknologi, for så å gå videre på 2-årig master i petroleumsteknologi.

Studiet innhold, oppbygging og sammensetning

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag – energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Master of Science – petroleum engineering (toårig)

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.
 2. For overgang fra lavere til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i §4 i «Utfyllende regler til lokalt opptak» til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.Bacheloroppgaven
 4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i «Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet» §4.
 5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

​Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i petroleumsteknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør. 

Hva lærer du?

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag – energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Master of Science – petroleum engineering (toårig)

Fagplan

Se under Petroleumsteknologi - Bachelor i ingeniørfag energi- og petroleumsteknologi - Master i teknologi/sivilingeniør (to-årig).

Hva kan du bli?

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag - energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Master of Science – petroleum engineering (toårig)

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Studieplan og emner
Utveksling

For deg som er tatt opp til 5-årig løp i petroleumsteknologi er det obligatorisk utveksling som del av mastergraden. Dersom du ikke har anledning til å reise på utveksling må du aktivt søke om fritak for dette.

Utvekslingssemester
3. semester

Utenlandsoppholdet gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Du kan velge mellom institusjoner som UiS allerede har inngått avtaler med.

Opplegg for utvekslingen
Den obligatoriske utvekslingen er lagt til i 3. semester som en del av mastergraden. Dette semesteret består av valgemner.

I utlandet må du velge relevante emner tilsvarende fordypning innen ditt fagområde. Disse emnene må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Anbefalte læresteder
Bachelornivå: Energi- og petroleumsteknologi
Masternivå: Petroleumsteknologi

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Karina Sanni

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

Kontaktinformasjon - studentsider

Kontakt oss:

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tel (47) 51831700, E-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Anita Malde Rasmussen, tel (47) 51 83 17 04, E-post: anita.malde@uis.no