Hopp til hovedinnhold

Rettsvitenskap - bachelorstudium (B-RETVIT)

Fakta
Studieprogramkode

B-RETVIT

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelorstudium i rettsvitenskap

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Rettsreglene er en viktig del av samfunnet, og samfunnet er preget av økende rettsliggjøring.

Det er et voksende behov for juridisk kompetanse på en rekke samfunnsområder; i offentlig forvaltning, i privat næringsliv og i organisasjoner. Studieprogrammet bidrar til å dekke et behov for juridisk kompetanse i privat og offentlig administrativ virksomhet, som for eksempel i oljerelatert virksomhet, bank, forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning.

I løpet av studiet skal studentene få grundig innføring i flere sentrale og viktige rettsområder. Videre skal studentene også gjennom hele studiet få grundig innføring i juridisk metode og i forbindelse med arbeidet med de andre fagene.

Studiet er bygget opp slik at det er aktuelt både for studenter som ønsker å jobbe i privat sektor og for studenter som ønsker å jobbe i offentlig sektor.

Fullført bachelor i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger kan godskrives som de tre første årene på masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Opptaket i Bergen skjer på grunnlag av karakterene fra videregående skole (pluss eventuelle tilleggspoeng).

Innpassing / - overgangsordninger: Studenter med eksamener i juridiske emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til bachelorprogrammet i rettsvitenskap, søke innpass for disse eksamenene ved Universitetet i Stavanger. Søknaden leveres ved semesterstart, og må dokumenteres med karakterutskrift og emnebeskrivelser/fagplan. Hver søknad blir behandlet individuelt.

Arbeids- og undervisningsformer: Det blir brukt varierte arbeidsformer som forelesninger, seminar, gruppearbeid, oppgaveskriving og oppgavegjennomgang. I de fleste emnene stilles det krav om flere obligatoriske arbeider før studenten kan melde seg opp til eksamen. Se emneomtale for hvert enkelt emne.

Vurderingsformer: Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Se emneomtalen for det enkelte emnet for å få nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt.

Privatister: Bachelorprogrammet i rettsvitenskap er ikke et åpent studium.

Annen informasjon: Universitetet i Stavanger benytter den digitale læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, samarbeid mellom studenter, opplysninger om opplegg og lignende. Det medfører at studentene har tilgang på undervisningsmateriell uansett hvor de befinner seg så lenge de har internettilgang.

Fagplan

Studiet består av flere ulike emner:

 •  juridisk forprøve
 • examen philosophicum
 • forvaltningsrett I
 • familie- og arverett
 • juridisk metode I
 • avtalerett
 • norske og internasjonale rettslige institusjoner
 • menneskerettigheter
 • rettskultur og komparativ rett
 • arbeidsrett
 • erstatningsrett
 • tingsrett
 • immaterialrett
 • obligasjonsrett
 • forvaltningsrett II
 • tollrett og relaterte juridiske emner
 • law and economics
Hva kan du bli?

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap gir en bred kompetanse som åpner mange og varierte karriereveier. Denne utdanningen gir muligheter for arbeid innen både privat og offentlig virksomhet. Den er særlig aktuell innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving og veiledning, prosjektledelse, bank og forsikring, oljerelatert virksomhet, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning, internasjonale organisasjoner, undervisning o.l.

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner