Hopp til hovedinnhold

Rettsvitenskap - bachelorstudium (B-RETVIT)

Fakta
Studieprogramkode

B-RETVIT

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelorstudium i rettsvitenskap

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Rettsreglene er en viktig del av samfunnet, og samfunnet er preget av økende rettsliggjøring.

Det er et voksende behov for juridisk kompetanse på en rekke samfunnsområder; i offentlig forvaltning, i privat næringsliv og i organisasjoner. Studieprogrammet bidrar til å dekke et behov for juridisk kompetanse i privat og offentlig administrativ virksomhet, som for eksempel i oljerelatert virksomhet, bank, forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning.

I løpet av studiet skal studentene få grundig innføring i flere sentrale og viktige rettsområder. Videre skal studentene også gjennom hele studiet få grundig innføring i juridisk metode og i forbindelse med arbeidet med de andre fagene.

Studiet er bygget opp slik at det er aktuelt både for studenter som ønsker å jobbe i privat sektor og for studenter som ønsker å jobbe i offentlig sektor.

Fullført bachelor i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger kan godskrives som de tre første årene på masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Opptaket i Bergen skjer på grunnlag av karakterene fra videregående skole (pluss eventuelle tilleggspoeng).

Innpassing / - overgangsordninger: Studenter med eksamener i juridiske emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til bachelorprogrammet i rettsvitenskap, søke innpass for disse eksamenene ved Universitetet i Stavanger. Søknaden leveres ved semesterstart, og må dokumenteres med karakterutskrift og emnebeskrivelser/fagplan. Hver søknad blir behandlet individuelt.

Arbeids- og undervisningsformer: Det blir brukt varierte arbeidsformer som forelesninger, seminar, gruppearbeid, oppgaveskriving og oppgavegjennomgang. I de fleste emnene stilles det krav om flere obligatoriske arbeider før studenten kan melde seg opp til eksamen. Se emneomtale for hvert enkelt emne.

Vurderingsformer: Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Se emneomtalen for det enkelte emnet for å få nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt.

Privatister: Bachelorprogrammet i rettsvitenskap er ikke et åpent studium.

Annen informasjon: Universitetet i Stavanger benytter den digitale læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, samarbeid mellom studenter, opplysninger om opplegg og lignende. Det medfører at studentene har tilgang på undervisningsmateriell uansett hvor de befinner seg så lenge de har internettilgang.

Fagplan

Studiet består av flere ulike emner:

 •  juridisk forprøve
 • examen philosophicum
 • forvaltningsrett I
 • familie- og arverett
 • juridisk metode I
 • avtalerett
 • norske og internasjonale rettslige institusjoner
 • menneskerettigheter
 • rettskultur og komparativ rett
 • arbeidsrett
 • erstatningsrett
 • tingsrett
 • immaterialrett
 • obligasjonsrett
 • forvaltningsrett II
 • tollrett og relaterte juridiske emner
 • law and economics
Hva kan du bli?

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap gir en bred kompetanse som åpner mange og varierte karriereveier. Denne utdanningen gir muligheter for arbeid innen både privat og offentlig virksomhet. Den er særlig aktuell innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving og veiledning, prosjektledelse, bank og forsikring, oljerelatert virksomhet, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning, internasjonale organisasjoner, undervisning o.l.

Studieplan og emner
Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Som student på bachelor i rettsvitenskap har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å på nært hold å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar. Du vil oppleve ulike tilnærminger til fagene og våre internasjonale partnere gir gjerne fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. En annen viktig faktor er å oppleve andre kulturer. Gjennom utveksling får du også mulighet å utvide ditt nettverk. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet vil være nyttig når du skal ut i arbeidslivet.

Valg av emner
Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Fagene må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i våren 2019 foretatt en faglig vurdering av HHUiS sin kombinasjon av utveksling og "hjemme-emner" i bahcelorprogrammet i rettsvitenskap som utvekslingsavtalene ved HHUiS åpner for.

Det er kun studenter med utveksling i femte semester som vil kunne få godskrevet utvekslingsoppholdet.

Merk at UiB ikke kommer til å godskrive utvekslingsemner som enkeltemner, dvs. der studenter søker UiB med mindre enn en komplett BA-grad i rettsvitenskap fra HHUiS.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekonsulent Cecilie Lund

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

  Lunds universitet

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  University of Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig bra mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  University of Murcia

  Vandre på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Finland

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

  Lunds universitet

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Spania

  University of Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig bra mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  University of Murcia

  Vandre på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

 • Tyskland

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!