Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av larynksmaske som verktøy i gjenoppliving av nyfødte i Uganda.​​​​​​​​​​​​​​

Published Endret
portrett av Hege Ersdal
Hege Ersdal er professor II ved Det helsevitenskapelige fakultet og forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus.

Forskningsresultatene fra studien er nå publisert i The New England Journal of Medicine.

– Det er ikke hver dag vi publiserer i dette desidert øverste medisinske tidsskriftet. Er nesten som å vinne OL-gull i forskningsverden, forteller Hege Ersdal.

Hun er professor II i simulering og globale helseutfordringer ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS og forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus.

Ersdal har vært involvert i studien som er gjennomført med et internasjonalt team ved Mulago National Referral Hospital i Kampala, Uganda. Forskere ved Senter for internasjonal helse ved UiB har ledet arbeidet.

Alvorlige konsekvenser

Fødselsasfyksi er den tredje vanligste årsaken til nyfødtdødelighet i verden, og mange overlever med varig hjerneskade.

­– Om lag 1 million nyfødte med asfyksi vil dø i løpet av 2020 fordi de ikke klarer å starte egen pusting etter fødselen, og de fleste av disse dødsfallene skjer i lavinntektsland, forklarer Ersdal.

Pustehjelp ved bruk av bag og ansiktsmaske er den vanligste gjenopplivingsmetoden ved asfyksi. Dette livreddende tiltaket kan være vanskelig å få til i praksis, og er dermed forbundet med utfordringer spesielt i lavressurssettinger med få utdannede helsearbeidere.

Pustehjelp til nyfødte med larynksmaske

I studien har forskerne testet jordmødres bruk av larynksmaske sammenlignet med ansiktsmaske ved gjenopplivning av nyfødte i Uganda. Av nyfødte inkludert i studien mottok halvparten ventilasjon ved bruk av ansiktsmaske, og den andre halvparten larynksmaske.

– Det er den første studien av sitt slag og involverte gjenoppliving av over 1100 nyfødte. Formålet var å se hvilken effekt et alternativt gjenopplivningsverktøy, som kanskje ville gjøre pustehjelp enklere å gjennomføre i praksis, kunne ha på overlevelse og forekomst av hjerneskade, sier Ersdal.

– Kan være et verdifullt verktøy

Funnene viser at larynksmaske trygt kan brukes av jordmødre, men forskerne fant ingen forskjell i overlevelsesraten mellom de to gruppene i studien.

– Selv om larynksmasken ikke demonstrerte bedre effekt i bruk, viste det seg at den var like effektiv som standard behandling. Med sin brukervennlighet kan den være et verdifullt verktøy for jordmødre, særlig i lavinntektsland, men også her hjemme i tilfeller hvor vi strever med ansiktsmaske, forteller hun.

Studien er dermed relevant for både høy- og lavressurssettinger.

Les mer

Nicolas J. Pejovic, Susanna Myrnerts Höök, m.fl A Randomized Trial of Laryngeal Mask Airway in Neonatal Resuscitation. The New England Journal of Medicine, 2020

Gir pustehjelp til nyfødte i Uganda (lenke til omtale på uib.no)

Les mer fra forskningen innen medisin

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Norskledet forskningsprosjekt knyttet til fødsel og nyfødt-gjenoppliving kan redde 25 000 liv årlig i Tanzania

Etter fullførte doktorgrader i fødsel og nyfødt-gjenoppliving ved UiS dro de fire legene hjem til Tanzania. Der leder de...

Databasert debrief etter gjenoppliving av nyfødte

Når et nyfødt barn må gjenopplives etter fødsel, skal objektive data fra hendelsesforløpet samles inn og fremstilles på ...

Luftambulansens rolle ved store ulykker

Disputas: Hvordan kan luftambulansen gjøre en enda bedre jobb ved store ulykker? Det har overlege og stipendiat Anne Sir...

Ph.d.-program i helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Helse og medisin beskri...

COVCOM - Å bekjempe en pandemi ved å oversette vitenskap

Målet med studien COVCOM er å utvikle effektiv, evidensbasert videokommunikasjon for å formidle kompleks men viktig hels...