Når mobbingen kan foregå 24 timer i døgnet

– Bruken av digitale medier kan blant annet føre til at mobbingen får et mye større publikum enn i skolegården, sier Ida Sjursø. Hun er en av deltagerne under Forsker Grand Prix 2020.

Published Endret

Ida Sjursø på scenen. Foto: Yngve Vogt
Ida Risanger Sjursø gjør seg klar for å entre scenen. Foto: Yngve Vogt.

Publisert første gang: 02.09.2020

Blir du mobbet som barn, er sjansen stor for at det vil prege resten av livet ditt. I fjor oppgav 4,6 prosent av elevene i norsk skole at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Forskning viser at av de som blir utsatt for mobbing, er det mange som senere sliter med alvorlige ettervirkninger som for eksempel sosial angst, lav selvtillit, ensomhet og symptomer på depresjon, angst og posttraumatisk stress.

Ida Risanger Sjursø er til vanlig mobbeforsker ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. I sin doktorgrad har hun sammenlignet tradisjonell og digital mobbing, og undersøkt emosjonelle konsekvenser for elever som opplever de ulike typene mobbing, og hvordan de opplever støtte fra læreren sin. Tirsdag 22. september trer hun imdlertid inn i en litt annen rolle. Da skal hun være deltager under Forsker Grand Prix 2020. 

Skal formidle forskningen sin

Forsker Grand Prix er en konkurranse om forskningsformidling. I Stavanger deltar kandidater fra fire institusjoner: Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus (SUS), NORCE og VID vitskapenlige høgskole. Selv om UiS årlig har mange deltagere med i konkurransen, har ingen av dem tidligere vært fra Læringsmiljøsenteret.

– Det blir veldig spennende. Jeg er den første deltageren som er med i Forsker Grand Prix fra Læringsmiljøsenteret, så bare det i seg selv er stas. Jeg håper jeg gjør en god jobb med å formidle min forskning på en forståelig måte slik at de som er til stede kan få noe ut av det, sier hun.

Ida er en av 9 deltagere som er med i den lokale finalen som representerer forskningsmiljøene i Stavangerregionen. På fire minutter skal hun og de andre deltagerne overbevise publikum i salen og et dommerpanel om hvem som er den beste formidleren. En programleder styrer showet, som blir vist på NRK Kunnskapskanalen. De to beste denne kvelden går videre til nasjonal finale i Trondheim 26. september.

Digitaliseringen øker tilgjengeligheten

Idas presentasjon blir kalt "Når mobbingen kan foregå 24 timer i døgnet". Med denne tittelen henviser hun til den teknologiske utviklingen, og hvordan den kan prege relasjonene barn og unge har til hverandre, som igjen kan få konsekvenser for hvordan mobbing foregår.

Les om Forsker Grand Prix 2020 (Facebook-arrangement)

– Bruken av digitale medier kan blant annet føre til at mobbingen får et mye større publikum enn i skolegården. I tillegg er den som blir utsatt for mobbing tilgjengelig 24 timer i døgnet – og det blir dermed vanskeligere å få fri. Digital mobbing gjør det også mulig for den som mobber å være anonym, noe som gjør at de som blir utsatt for digital mobbing ikke alltid vet hvem det er som mobber dem, sier hun. 
 

Tekst: Maria Gilje Strand

Vil du lese mer om hva som skjer på Læringsmiljøsenteret?

Blogg: Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.

Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

Lek, sang, dans og e-bøker er stikkord når barnehagelærere, fagutviklere og forskere skal samarbeide om å utvikle pedago...

Læringsmiljøkonferansen 2020

Læringsmiljøkonferansen, den andre i rekken, blir holdt 3. - 4. november 2020.

Store forhåpninger om å gjøre en forskjell for barn og unge

Læringsmiljøsenteret har flere nyansatte denne høsten. Bli kjent med hvem de er, og hvilke forventninger de har til sitt...

Læringsmiljøsenteret har fått nytt nettsted

Fredag 30. oktober ble det nye nettstedet lanseret, og det kan bety at det kan være noe informasjon som du som leser ikk...

Systematisk arbeid som treffer

Fellesskap, forskning og fornyelse går hånd i hånd når det skal jobbes med kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO....

– Æ blir mæ i møte med dæ

Kvalitet i alle ledd, se hele barnet og den viktige relasjonen mellom voksne og barn. Mange tema er overlappende når vi ...

Slår fast at det er lov å bruke Spekter

Personvernnemda slår fast at det er behandlingsgrunnlag i Opplæringsloven til å bruke det ikke-anonyme kartleggingsverkt...

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, b...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember disputerte Heidi Elisa...

Hvordan skal skolene arbeide for å sikre trygt og godt læringsmiljø?

Hva er det greit å spørre elevene om, og hvilke metoder skal skolene bruke i arbeidet med å avdekke mobbing? Det er to s...

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Disputas: Tradisjonell og digital mobbing

Elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor - samtidig som hun satt inn tilta...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Identitetens fremtid utfordres

Natalia Kucirkova ønsker med sin siste bok “The future of the self” å møte mulighetene, men også truslene, som følger av...

Første datasett er publisert i UiS Open Research Data

Janine Anne Campbell er første forsker til å publisere i UiS sitt arkiv for åpne forskningsdata.

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Julebrev til mormor

Hvordan er det å være elev under koronaen? Det får vi et lite glimt av gjennom et julebrev vi har fått lov til å dele me...