Hopp til hovedinnhold

Les for meg: Vil styrke leseferdighet og motivasjon for lesing i første klasse

Forskningsprosjektet Read to me handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Publisert: Endret:
Fakta

Les for meg er et forskningsprosjekt ved Lesesenteret, UiS. Målet er å utvikle et verktøy som lærerne kan bruke for å være tettere på elevenes leseprogresjon. I tillegg ønsker forskerne i prosjektet at elevene skal være engasjert i lesingen mens de blir vurdert. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med norske lærere og elever på første trinn. Norges Forskningsråd har bevilget 12 millioner kr til Read to me, som skal foregå fra 2021-2025. Prosjektleder er Bente R. Walgermo. Les for meg er finansiert av Norges Forskningsråd.

Leseferdigheter og motivasjon henger tett sammen.

Bente R. Walgermo , prosjektleder

lærer med jente som leser. foto: getty

Leseferdigheter og motivasjon henger tett sammen. Elever som strever med lesing, kan oppleve nederlagsfølelser og utvikle lav mestringstro. Å måtte gjennomføre prøver de ikke får til, forsterker disse negative følelsene. Manglende opplevelse av mestring kan føre til at elevene havner i en negativ spiral, der de utvikler manglende motivasjon for å lese. Derfor er det viktig å jobbe med både ferdigheter og motivasjon hos disse elevene. I tillegg forteller norske lærere at de savner gode verktøy for å følge opp utviklingen til elevene som trenger ekstra oppfølging.

Forskningsprosjektet Les for meg ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger er et svar på dette. Les for meg skal utvikle et verktøy lærerne kan bruke for å være tettere på elevenes progresjon i lesingen, og prosjektet har i tillegg et mål om å engasjere elevene i lesingen mens de blir vurdert.

Et mål med Les for meg er å finne en metode for å oppdage nøyaktig hva det er elevene strever med når de leser ukjente tekster høyt. Les for meg skal derfor utvikle en digital plattform med engasjerende tekster som elevene skal lese høyt for lærerne. Hver tekst vil ha en fokusliste som læreren sitter med mens eleven leser. Fokuslistene skal rette lærerens blikk mot hva det spesifikt er eleven trenger å jobber mer med i lesingen. Det er også viktig at lærerne som skal bruke verktøyet, er med på å utvikle og kvalitetssikre det. Derfor vil Les for meg-plattformen utvikles i nært samarbeid med norske lærerstudenter og lærere på første trinn.

For at elevene skal ha lyst til å lese og for at de skal oppleve mestring og passe grad av utfordring, må de få lese tekster av høy kvalitet tilpasset elever i begynneropplæringen. For å utvikle slike gode tekster er anerkjente barnebokforfattere og illustratører sentrale aktører i Read to me-prosjektet.

Medarbeidere i prosjektet

Førsteamanuensis
51833244
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
1011 Førsteamanuensis
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor emeritus
51833265
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Forsker
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Seniorrådgiver
51831259
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF