Avdeling for innovasjon, leiing og marknadsføring

Avdelinga spenner over eit stort spekter av fag- og forskningsområde og leverer undervisning til dei ulike programma innanfor strategi, HRM, organisasjon og leiing, entreprenørskap, innovasjon, Operation and Lean Management, marknadsføring, internasjonal økonomi og meir.

Publisert Sist oppdatert

Vitenskapeleg tilsette

Førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51832141
Handelshøgskolen UiS
Førsteamanuensis i innovasjon og regionale studier
51833259
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i metodefag
51834499
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi og HRM
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i regionale studier
Stavanger, Norway
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i innovasjonsstudier
51831562
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i markedsføring
51831038
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Avdelingsleder
51832782
Stavanger - Norway
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i entreprenørskapsstudier
51831590
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i strategi
51831975
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i markedsføring
51831575
Elise Ottesen-Jensens hus
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse
51833722
Associate professor
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i endringsledelse
51833770
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor em.
51833754
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i organisasjon og ledelse
51831678
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i informasjonsledelse
51831593
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i entreprenørskap
51831407
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i markedsføring
51831982
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i markedsføring
51831436
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i industriell økonomi
51831640
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i produksjonsledelse
51831841
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i markedsføring
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i markedsføring
51831952
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i arbeids- og organisasjonspsykologi
51833064
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i innovasjonsledelse
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i innovasjonsstudier
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
forskningsassistent
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Forsker innen sjømatmarkeder og havbruksøkonomi
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i strategi
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis II i markedsføring
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Forsker innen havbruksøkonomi
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i økonomi
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Universitetslektor i strategi og bedriftsutvikling
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i økonomisk geografi
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis II i innovasjon og entreprenørskap
51832903
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Stipendiatar

Forsker i innovasjon og regionale studier
51831396
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern tilknyttet UiS
51831150
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern tilknyttet UiS
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i markedsføring
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i samfunnsøkonomi
51831570
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831399
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831395
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i ledelse av leveringskjeder
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern tilknyttet UiS
51831232
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i ledelse
51831178
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831983
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Kalender

Aktuelt

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt r...

Elham Ghazimatin utnevnt som finalist til 2021 Shelby D. Hunt/Harold H. Maynard Award

Elham Ghazimatins artikkel “Mobilizing the Temporary Organization: The Governance Roles of Selection and Pricing” er bla...

– If you want to learn from passionate people, you should not hesitate to apply for Strategic Marketing and Analytics

Daniel André Hamre Bjørnstol has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business ...

Kompetansedelingsprisen 2021 til Marte C. W. Solheim

Fysteamanuensis og senterleiar Marte C. W. Solheim på Handelshøgskolen ved UiS er tildelt Stavanger Næringsforening si k...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Forskere fra Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning er blant verdens mest siterte

Flere forskere fra Handelshøgskolen ved UiS er representert på to ulike rangeringer over verdens mest siterte forskere. ...

Innføring i fremsynsledelse

Professor emeritus Jan Erik Karlsen med ny lærebok om fremtidskyndighet i teori og praksis

En av verdens fremste forskere innenfor sitt felt er nå knyttet til Handelshøgskolen ved UiS og Smart City Research Network

Professor Jennifer Clark ved Knowlton School of Architecture på Ohio State University er ansatt som professor II på Hand...

Kontakt oss

Avdelingsleiar
Silje Haus-Reve

Førsteamanuensis E-post: silje.haus-reve@uis.no Telefon: 51832782

Kontaktinformasjon
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Postadresse

University of Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger

Relaterte sider