Hopp til hovedinnhold

BMDLab - Biomedisinsk dataanalyse

Forskergruppen innenfor biomedisinsk dataanalyse, BMDLab, identifiserer og håndterer problemer innen biologi og medisin som krever dataanalyse.

Publisert: Endret:
BMDLab
Forskere og stipendiater

27

Prosjekter

12

Bedre data-analyse kan bidra til å redde liv

Prof. Kjersti Engan

BMDLab ledes fra Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Gruppens primære fokus er digitalisering og utfordringer knyttet til analyse av biomedisinske data. Innovasjoner på dette området gir et betydelig bidrag til helse- og omsorgssektoren.

Forskningsgruppen har både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Den er også tverrfaglig, ettersom vi i økende grad er avhengig av ideer og tilnærminger hentet fra en rekke vitenskapelige fagområder og anvendelsesområder, som signal- og bildeanalyse, statistikk, maskinlæring, biologi og medisin.

Gruppens forskningsprosjekter faller inn i en av fem kategorier:

  • Mikroskopiske bilder og digital patologi
  • Overlevelse blant nyfødte
  • Kardiologi og gjenoppliving
  • Hjernen og nevrovitenskap
  • Kreft

De enkelte forskningsprosjektene er beskrevet på den engelske versjonen av denne siden.

BMD Lab er en del av UiS' satsing på kunstig intelligens, Stavanger AI Lab.

Safer Births-prosjektet

Samarbeid med Laerdal Global Health og SUS

Mobilapp for betre hjelp ved hjartestans

Slik kan tilfeldige hjelparar bli guida til å gi betre hjarte- og lungeredning.

Forskere

51832008
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Professor
51832035
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Professor
51832016
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51832255
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for matematikk og fysikk
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Professor II
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Professor
51832761
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51832028
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis II
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Postdoktor
51832061
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Ekstern
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Ekstern
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II
Stavanger
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Professor II
51832043
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
Helge Myklebust
Head of strategic research, Laerdal Medical

Stipendiater

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Ekstern
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Vebjørn Kvikstad
Ph.d.-student
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for matematikk og fysikk
Stipendiat

Aktuelt om helseteknologi

Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy

DEBATT: Både helsearbeidere og brukere står overfor dilemmaer i innføringen av ny teknologi i omsorgssektoren.

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helsesektoren.

Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helse- og sosialtjenester

Hvordan sikre brukermedvirkning og brukerinteresser i utvikling av nye innovative løsninger med digitalisering i helse- ...

HelseCampus

HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simulerin...

Digital teknologi kan gi pasienten mer makt

Dagens pasienter har tilgang til så mye teknologi og kunnskap om egen helse at de kan være med på endre helsesektoren, h...

Samarbeid mellom helseforskere og oljeforskere er fullt mulig

Men det kan stoppe opp i diskusjoner om hvem som skal tjene penger på ny teknologi.

Studenter får millionstøtte

Tidewave har laget en smart vendemadrass til helsesektoren. Nå får de én million kroner fra Forskningsrådet for å videre...

Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (QUALITECH) vil vidare...

3-stjerners referanseregion innen aktiv og sunn aldring

Stavangerregionen ble i 2019 tildelt status som 3-stjerners referanseregion i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og su...

Nettverk for smartby-forsking

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit nettverk som skal drive tverrfagleg forsking på ...

Framtidens yrker: Helseteknolog

– Utdanner du deg innen helse og er i tillegg litt teknologi-interessert, går du spennende tider i møte. Det å kunne bru...

Mobilapp for betre hjelp ved hjartestans

Via telefonkamera kan tilfeldige hjelparar bli guida til å gi betre hjarte- og lungeredning.

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Brobygger mellom helse og teknologi

Fra hun var liten har Hanne Røland Hagland vært interessert i hvordan ting er bygget opp. Det førte henne inn i biologie...

UiS styrker sin satsing innen helse, medisin og teknologi

Hele 18 medisinere og teknologer er ansatt i stipendiat- og postdoktor-stillinger knyttet til universitetets satsing inn...

Forskningsnettverk for helse og teknologi

Forskningsnettverk for helse og teknologi svarer på en økende etterspørsel etter tverrfaglig kompetanse innenfor helsese...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Norway Pumps and Pipes på Forsker Stand-up

Hva kan medisinsk forskning lære av forskning innen olje- og gassindustrien, og omvendt? Thor Ole Gulsrud, prosjektleder...

Disputas om nettbasert støtte til diabetes-pasientar

Silje Stangeland Lie har forska på ein nettbasert rettleiingsmetode til støtte for pasientar med type 2-diabetes.