BMDLab – Biomedisinsk dataanalyse

Forskergruppen innenfor biomedisinsk dataanalyse, BMDLab, identifiserer og håndterer problemer innen biologi og medisin som krever dataanalyse.

Publisert Sist oppdatert
BMDLab
Forskere og stipendiater

29

Prosjekter

12

BMDLab_logo

BMDLab ledes fra Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Gruppens primære fokus er digitalisering og utfordringer knyttet til analyse av biomedisinske data. Innovasjoner på dette området gir et betydelig bidrag til helse- og omsorgssektoren.

Forskningsgruppen har både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Den er også tverrfaglig, ettersom vi i økende grad er avhengig av ideer og tilnærminger hentet fra en rekke vitenskapelige fagområder og anvendelsesområder, som signal- og bildeanalyse, statistikk, maskinlæring, biologi og medisin.

Gruppens forskningsprosjekter faller inn i en av fem kategorier:

 • Mikroskopiske bilder og digital patologi
 • Overlevelse blant nyfødte
 • Kardiologi og gjenoppliving
 • Hjernen og nevrovitenskap
 • Kreft

De enkelte forskningsprosjektene er beskrevet på den engelske versjonen av denne siden.

BMD Lab er en del av UiS' satsing på kunstig intelligens, Stavanger AI Lab.

Safer Births-prosjektet

Forskere

Professor i informasjonsteknologi
51832008
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor i informasjonsteknologi
51832035
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i anvendt kunstig intelligens
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i elektroteknologi
51832761
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor II i helseteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor i statistikk
51832255
https://link.mazemap.com/KrdQpX3F
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis i matematisk
51832028
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis II i helseteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor i datateknikk
51832061
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor II i biomedisin
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor II i medisin
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II i biomedisin
Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Førsteamanuensis i informatikk/datateknikk
51832043
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Helge Myklebust
Head of strategic research, Laerdal Medical
Forsker i bildebehandling og maskinlæring
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i anvendt kunstig intelligens
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i medisinsk teknologi
Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i datateknologi
51834507
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor, MD PhD
Stavanger University Hospital / University of Stavanger
Førsteamanuensis i kunstig intelligens
KE-E437
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi

Stipendiater

Stipendiat i radiologi "tvillingprosjektet"
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
forskningsassistent
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Forsker i informasjonsteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Forsker i informasjonsteknologi
51831420
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat i dyplæring
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat i kognitiv dataanalyse
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat i bildebehandling og maskinlæring
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat i medisinsk statistikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Medisinsk fysiker, stipendiat
Stavanger University Hospital

Tidligere PhD-kandidater og forskere

Disse stipendiatene og forskerne har jobbet ved BMDLab.

Doktorgradsstudenter:

 • Alvaro Fernandez Quilez (2022)
 • Rune Wetteland (2022)
 • Vebjørn Kvikstad (2022)
 • Kjell Le
 • Jarle Urdal (2020)
 • Øyvind Meinich-Bache  (2020)  
 • Faraz Barzideh (2019)  

Postdoktorer:

 • Jarle Urdal (2020-2023)
 • Mohanad Abukmeil (2022)

Gjesteforskere:

 • Jiahui Geng (2023)
 • Yuandou Wang  (2022)
 • Zahra Tabatabaei (2021)
 • Fernando Peréz Bueno (2021)

Aktuelt om helseteknologi

Etiske løsninger i digitale helse- og omsorgstjenester (E-DigiCare)

Hvilke etiske utfordringer kan oppstå når vi tar i bruk teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten? Forskergrup...

UiS-professor vann forskingspris saman med mannen

Kathinka Dæhli Kurz, professor ved Institutt for data- og elektroteknologi, vann Stavanger universitetssjukehus sin fors...

Eldre som får digital helseinformasjon, er mer engasjert i egen helse

Er du blant de som bruker mobiltelefon, sensorer og andre digitale verktøy for å få helseinformasjon, så tar du gjerne o...

Forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell

En ny studie har undersøkt forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell i forbindelse med COVID-19-pa...

Hvordan bør en digital oppfølgingstjeneste for pasienter være utformet?

En ny studie beskriver viktige aspekter i utviklingen av en digital oppfølgingstjeneste til pasienter med behov for lang...

Kan e-helseløsninger gi bedre oppfølging av pasienter med hjertesvikt?

En kunnskapsoppsummering fra prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home viser at e-helseløsninger egner seg godt til oppfølgin...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Fire prosjekt får forskningsmidler fra HelseCampus

Nyfødtmedisin, psykisk helse, organisasjonsutvikling og digital pasientoppfølging er samarbeidsprosjektene som mottar mi...

Databasert debrief etter gjenoppliving av nyfødte

Når et nyfødt barn må gjenopplives etter fødsel, skal objektive data fra hendelsesforløpet samles inn og fremstilles på ...

Skal flagge arbeidsbelastning på nye SUS

Ved akuttmottak har grønt, gult og rødt flagg lenge vært brukt for å prioritere hvilke pasienter som trenger hjelp først...

Registrerer vitale mål for digital oppfølging

Kan daglig registrering av vitale mål gi pasienter med hjertesvikt og tarmkreft en tryggere og bedre oppfølging hjemme? ...

NewbornTime – Informasjon til deltagere

NewbornTime handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (KI) for aktivitetsgjenkjenning i video fr...

Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy

DEBATT: Både helsearbeidere og brukere står overfor dilemmaer i innføringen av ny teknologi i omsorgssektoren.

Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

KRONIKK: Ny teknologi framstilles i mange sammenhenger som løsning på store og sammensatte omsorgsutfordringer. Men hva ...

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helsesektoren.

Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helse- og sosialtjenester

Hvordan sikre brukermedvirkning og brukerinteresser i utvikling av nye innovative løsninger med digitalisering i helse- ...

Slik kan oljeteknologi hjelpe hjertepasienter

Målet er at leger skal kunne se om blodårene rundt hjertet er tette uten å gå inn i kroppen.

Digital teknologi kan gi pasienten mer makt

Dagens pasienter har tilgang til så mye teknologi og kunnskap om egen helse at de kan være med på endre helsesektoren, h...

Samarbeid mellom helseforskere og oljeforskere er fullt mulig

Men det kan stoppe opp i diskusjoner om hvem som skal tjene penger på ny teknologi.

Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices vil vidareutvikla omso...

3-stjerners referanseregion innen aktiv og sunn aldring

Stavangerregionen ble i 2019 tildelt status som 3-stjerners referanseregion i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og su...

Framtidens yrker: Helseteknolog

– Utdanner du deg innen helse og er i tillegg litt teknologi-interessert, går du spennende tider i møte. Det å kunne bru...

Mobilapp for betre hjelp ved hjartestans

Via telefonkamera kan tilfeldige hjelparar bli guida til å gi betre hjarte- og lungeredning.

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

UiS styrker sin satsing innen helse, medisin og teknologi

Hele 18 medisinere og teknologer er ansatt i stipendiat- og postdoktor-stillinger knyttet til universitetets satsing inn...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Disputas om nettbasert støtte til diabetes-pasientar

Silje Stangeland Lie har forska på ein nettbasert rettleiingsmetode til støtte for pasientar med type 2-diabetes.

Aktuelt fra institutt for data- og elektroteknologi

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Studenten Robin fekk 1 million kroner i støtte frå Innovasjon Norge til sin eigen startup

Robin vart ein del av innovasjonsmiljøet ved UiS. Det førte til at han starta si eiga bedrift.

UiS-professor vann forskingspris saman med mannen

Kathinka Dæhli Kurz, professor ved Institutt for data- og elektroteknologi, vann Stavanger universitetssjukehus sin fors...

Vellykket sommerskole i nevrovitenskap

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) arrangerer hvert år en sommerskole for doktorgradsstipendiater.

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Krasjkurs i kunstig intelligens

Nær 100 elever fra Gand og Vågen videregående skoler fikk lære mer om blant annet sorgroboter og bruk av kunstig intelli...

Fikk innføring i medisinsk teknologi i toppklasse

De første studentene på medisinsk teknologi ved UiS var nylig på besøkt hos forskningssenteret SEARCH. Der fikk de prese...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Ny database tilgjengelig innen data- og elektroteknologi

Få tilgang til forskningslitteratur innen informasjonsteknologi med ACM Digital Library.

Laboratorier for automatisering

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet automatisering, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet v...

Ny styreleder i NORA

Tom Ryen er konstituert styreleder i det nasjonale AI-nettverket NORA fram til april 2022.

UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medis...

Blant landets fremste AI-kvinner

UiS-professor Kjersti Engan listes som den 11. mest innflytelsesrike kvinnen innen fagfeltet kunstig intelligens.

Fra Sandnes til NASA

Markus Fjellheim fra Sandnes siktet mot stjernene under utvekslingsoppholdet hos Jet Propulsion Laboratory i California,...

EU-patent til UiS-forskere

Chunming Rong og Antorweep Chakravorty har fått patent på ny teknologi. "MySoMe" skal gjøre det enklere for deg å bestem...

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet ...

Med 1300 livreddere i lomma

Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Det kan redd...

Tester app for nødsituasjoner i tunneler

Data-studentene Endre Helland og Thomas Johnsrud har utviklet en app som hjelper bilister i sikkerhet dersom det oppstår...

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være ...

Ph.d. - program i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

– Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at de...

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

Institutt for data- og elektroteknologi

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driv utdanning og forsking på fagfelta datateknologi, robotteknologi, auto...

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational Engineering, tok det ikkje lan...