Hopp til hovedinnhold

BMDLab - Biomedisinsk dataanalyse

Forskergruppen innenfor biomedisinsk dataanalyse, BMDLab, identifiserer og håndterer problemer innen biologi og medisin som krever dataanalyse.

Publisert: Endret:
BMDLab
Forskere og stipendiater

27

Prosjekter

12

Bedre data-analyse kan bidra til å redde liv

Prof. Kjersti Engan

BMDLab ledes fra Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Gruppens primære fokus er digitalisering og utfordringer knyttet til analyse av biomedisinske data. Innovasjoner på dette området gir et betydelig bidrag til helse- og omsorgssektoren.

Forskningsgruppen har både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Den er også tverrfaglig, ettersom vi i økende grad er avhengig av ideer og tilnærminger hentet fra en rekke vitenskapelige fagområder og anvendelsesområder, som signal- og bildeanalyse, statistikk, maskinlæring, biologi og medisin.

Gruppens forskningsprosjekter faller inn i en av fem kategorier:

  • Mikroskopiske bilder og digital patologi
  • Overlevelse blant nyfødte
  • Kardiologi og gjenoppliving
  • Hjernen og nevrovitenskap
  • Kreft

De enkelte forskningsprosjektene er beskrevet på den engelske versjonen av denne siden.

BMD Lab er en del av UiS' satsing på kunstig intelligens, Stavanger AI Lab.

Safer Births-prosjektet

Samarbeid med Laerdal Global Health og SUS

Mobilapp for betre hjelp ved hjartestans

Slik kan tilfeldige hjelparar bli guida til å gi betre hjarte- og lungeredning.

Forskere

Professor
51832008
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Professor
51832035
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51832016
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Professor
51832255
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor II
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51832761
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51832028
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis II
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Postdoktor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
professor
51832061
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Ekstern
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Ekstern
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Professor II
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II
Stavanger
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Førsteamanuensis
51832043
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Helge Myklebust
Head of strategic research, Laerdal Medical

Stipendiater

Ekstern u/lønn
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Ekstern
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Vebjørn Kvikstad
Ph.d.-student
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk

Aktuelt om helseteknologi

NewbornTime – Informasjon til deltagere

NewbornTime handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (AI) for aktivitetsgjenkjenning i video fr...

HelseCampus lyser ut forskningsmidler

Forskningsmidlene skal gå til samarbeidsprosjekter innen HelseCampus sine tre satsningsområdene simulering, samhandling ...

Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy

DEBATT: Både helsearbeidere og brukere står overfor dilemmaer i innføringen av ny teknologi i omsorgssektoren.

Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

KRONIKK: Ny teknologi framstilles i mange sammenhenger som løsning på store og sammensatte omsorgsutfordringer. Men hva ...

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helsesektoren.

Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helse- og sosialtjenester

Hvordan sikre brukermedvirkning og brukerinteresser i utvikling av nye innovative løsninger med digitalisering i helse- ...

Slik kan oljeteknologi hjelpe hjertepasienter

Målet er at leger skal kunne se om blodårene rundt hjertet er tette uten å gå inn i kroppen.

HelseCampus

HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simulerin...

Digital teknologi kan gi pasienten mer makt

Dagens pasienter har tilgang til så mye teknologi og kunnskap om egen helse at de kan være med på endre helsesektoren, h...

Samarbeid mellom helseforskere og oljeforskere er fullt mulig

Men det kan stoppe opp i diskusjoner om hvem som skal tjene penger på ny teknologi.

Studenter får millionstøtte

Tidewave har laget en smart vendemadrass til helsesektoren. Nå får de én million kroner fra Forskningsrådet for å videre...

Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (QUALITECH) vil vidare...

3-stjerners referanseregion innen aktiv og sunn aldring

Stavangerregionen ble i 2019 tildelt status som 3-stjerners referanseregion i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og su...

Framtidens yrker: Helseteknolog

– Utdanner du deg innen helse og er i tillegg litt teknologi-interessert, går du spennende tider i møte. Det å kunne bru...

Mobilapp for betre hjelp ved hjartestans

Via telefonkamera kan tilfeldige hjelparar bli guida til å gi betre hjarte- og lungeredning.

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Brobygger mellom helse og teknologi

Fra hun var liten har Hanne Røland Hagland vært interessert i hvordan ting er bygget opp. Det førte henne inn i biologie...

UiS styrker sin satsing innen helse, medisin og teknologi

Hele 18 medisinere og teknologer er ansatt i stipendiat- og postdoktor-stillinger knyttet til universitetets satsing inn...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Norway Pumps and Pipes på Forsker-standup

Hva kan medisinsk forskning lære av forskning innen olje- og gassindustrien, og omvendt? Thor Ole Gulsrud, prosjektleder...

Disputas om nettbasert støtte til diabetes-pasientar

Silje Stangeland Lie har forska på ein nettbasert rettleiingsmetode til støtte for pasientar med type 2-diabetes.

Aktuelt fra institutt for data- og elektroteknologi

NewbornTime – Informasjon til deltagere

NewbornTime handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (AI) for aktivitetsgjenkjenning i video fr...

SAIL AWAY med Stavanger AI Lab

Stavanger AI Lab ønsker å spre kunnskap om kunstig intelligens til folket. Torsdag 16. september var det kick-off for en...

Ny styreleder i NORA

Tom Ryen er konstituert styreleder i det nasjonale AI-nettverket NORA fram til april 2022.

UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medis...

UiS er vertskap for ECIR-konferansen 2022

ECIR-konferansen er et av de fremste europeiske forum for presentasjon av nye forskningsresultater innen intelligent inf...

Blant landets fremste AI-kvinner

UiS-professor Kjersti Engan listes som den 11. mest innflytelsesrike kvinnen innen fagfeltet kunstig intelligens.

Fra Sandnes til NASA

Markus Fjellheim fra Sandnes siktet mot stjernene under utvekslingsoppholdet hos Jet Propulsion Laboratory i California,...

EU-patent til UiS-forskere

Chunming Rong og Antorweep Chakravorty har fått patent på ny teknologi. "MySoMe" skal gjøre det enklere for deg å bestem...

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet ...

Med 1300 livreddere i lomma

Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Det kan redd...

Tester app for nødsituasjoner i tunneler

Data-studentene Endre Helland og Thomas Johnsrud har utviklet en app som hjelper bilister i sikkerhet dersom det oppstår...

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være ...

Ph.d. - program i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

– Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at de...

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

Institutt for data- og elektroteknologi

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driv utdanning og forsking på fagfelta datateknologi, robotteknologi, auto...

20 nye studieplassar på data

Kunnskapsdepartementet gir 20 nye studieplassar øyremerka informasjonsteknologi til Universitetet i Stavanger. Dermed bl...

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være ...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational Engineering, tok det ikkje lan...

Molaug hedret med eget rom

Jærens egen Petter Smart, Ole Molaug, ble hedret med å få navnet sitt på døren til «Molaugståvå», som den ene elektrolab...