Hopp til hovedinnhold
287 articles
NorBra 2020 summer school project. GDPR: Daniela Pampanin har fått muntlig tillatelse fra alle deltakere til at UiS kan lagre og bruke dette bildet. Foto: Privat

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet?

Blodprøve-simulering

Disputaser ved UiS 2019

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2019.

TN-forskerne som fikk EØS-prosjekter i 2020.

Disse fikk EØS-prosjekter i 2020

Hele fem prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk innvilget EØS-støtte i 2020.

Andreas Vestbøstad

Mange vil bli tollere

– Jeg har lyst på et aktivt yrke, sier Andreas Vestbøstad (18) fra Stavanger.

Seks nye professorar

Ved Institutt for kultur- og språkvitskap har heile seks personar fått opprykk eller blitt tilkjent

Blodprøve-simulering

Disputaser ved UiS 2021

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2021.

UiS på OpenGov

Møteprotokoller for råd, utvalg og styrer ved UiS publiseres i portalen OpenGov.

Blodprøve-simulering

Disputaser ved UiS 2020

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2020.

Organisasjonskart

Her kan du sjå den overordna, administrative og vitskaplege organiseringa av Universitetet i Stavang

Ben David Normann og Sigbjørn Hervik viser formler på en tavle

Finn ein forskar!

Journalist? Her kan du finne ekspertkjelder til saker du jobbar med.

Illustrasjonsfoto av bunker med papirer eller dokumenter

Offentleg postjournal

Universitetets offentlege postliste blir vanlegvis lagt ut på nettsidene i løpet av neste verkedag e

Mediekontaktar på UiS

Våre rådgjevarar hjelper journalistar å finne informasjon eller rett person å snakke med.

Modell av strategien til UiS fram mot 2030

Strategi 2030 for Universitetet i Stavanger

Vi skal vere eit ope og innovativt universitet med høg kvalitet i utdanning, forsking og kunstnarisk

UiS er medlem i Etisk handel

UiS har ein handlingsplan for etisk handel og rapporterer årleg til Etisk handel Noreg om framdrifta

Berekraft, etikk og samfunnsansvar

Universitetet i Stavanger skal bidra til å løyse dei store samfunnsutfordringane i vår tid og opptre

paragraf

Språkpolitiske retningslinjer for UiS

Språkpolitikken til UiS skal spegle at vi både er ein internasjonal studiestad og arbeidsplass, sa

kalculator

Fakturainformasjon

Slik sender du faktura til Universitetet i Stavanger.

forskningsdagene-logo

Forskningsdagene

Forskingsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges forskningsråd som Universitetet i St

ECIU logo blå bakgrunn

ECIU University: utfordringsbasert utdanning og innovasjon

UiS er med i ECIU University, det første europeiske universitetet hvor studenter og forskere samarbe

campus ullandhaug

Uniped – universitetspedagogisk arbeid

UiS har høge ambisjonar for læringsmiljø og undervisningskvalitet.

Styret ved UiS. Foto: Mari Hult

Universitetsstyret

Her finn du informasjon om styret ved Universitetet i Stavanger 2019-2023.

IT ikon

Om UiS-IT

IT-avdelingen ved UiS består av 45 medarbeidere som tilbyr service og tjenester til 1600 ansatte og

bokkafeen

Kafeer og kantiner på campus

UiS har bygninger både på Ullandhaug, i Bjergsted og på Våland.

uteområde på campus Ullandhaug. Foto: Mari Hult

Campus Ullandhaug: kart, parkering og tilgjengelighet

Universitetsområdet på Ullandhaug omfatter Universitetet i Stavanger, NORCE, Validé og Innovasjonspa

Et stort tre i høstlige farger på baksiden av Ellen og Axel Lunds hus.

Nettverk for velferdsforskning

Det pågår mye spennende velferdsforskning i regionen.

Elektrolab

Administrasjon - UiS

Dei fellesadministrative einingane og Universitetsbiblioteket er oppdelt i fire divisjonar og leia a

Illustrasjon nettbasert undervisning

NETTOP - avdeling for utvikling av digitale læringsressurser ved UiS

NETTOP-UIS har en praktisk tilnærming til utvikling av digital undervisning og implementering av e-l

gruppe mennesker i møte

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret.