Rettsvitenskap (jus) – bachelor

Rettsregler berører alle deler av samfunnet, fra enkeltpersoner til store bedrifter og organisasjoner. Gjennom studiet i rettsvitenskap vil du kunne tilegne deg en grunnleggende forståelse for rettssystemet og juridisk metode som er ettertraktet i arbeidslivet.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

60

Omfang

Heltid

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Poenggrense

2023: 58,0 / 53,2 (Ord. / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Er du over gjennomsnittet opptatt av lover og regler?

Om studiet

Da jeg søkte meg til jussen var det særlig det avtalerettslige som interesserte meg. Etter at jeg begynte å studere ser jeg at det er flere områder som er utrolig spennende. Jussen har rett og slett blitt min "passion".

Lene Kristine Solesvik , jusstudent på UiS

Hva kan du bli?

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap gir en bred kompetanse som åpner mange og varierte karriereveier. Denne utdanningen gir muligheter for arbeid innen både privat og offentlig virksomhet. Den er særlig aktuell innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving og veiledning, prosjektledelse, bank og forsikring, energisektoren, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning, internasjonale organisasjoner, undervisning o.l.

Etter bachelorstudiet i rettsvitenskap på UiS har du blant annet disse mulighetene for ytterligere utdanning innen rettsvitenskap:

Master i rettsvitenskap på UiS:

HHUIS tilbyr en master i rettsvitenskap. Dette er en profesjonsutdanning i rettsvitenskap som ivaretar den brede generalist- utdanningen i rettsvitenskap, samtidig som den gir kandidatene mulighet til å tilegne seg kompetanse innenfor forretningsjus gjennom valgemner som tilbys i 3.semester.

Med fokus på studentaktiv læring i mindre klasser er studieprogrammet designet for å gi kandidater solide fagkunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom forskningsbasert uundervisning, problemløsning og varierte undervisnings- og vurderingsformer. Juridisk kompetanse er svært ettertraktet i arbeidslivet som følge av økt rettsliggjøring av samfunnet. En master i rettsvitkap er en generelt anvendbar utdanning, som kvalifiserer studentene for en rekke jobber i rettsvesenet (dommere og advokater) og annen offentlig forvaltning, privat næringsliv, akademia, både nasjonalt og internasjonalt.

Master i rettsvitenskap på Universitetet i Bergen (UiB): Etter en fullført bachelor i rettsvitenskap på UiS kan du søke direkte opptak på Master i rettsvitenskap på UiB. Antall plasser som er reservert for studenter med bachelor i rettsvitenskap fra UiS finnes i UiB sitt opptaksreglement for opptak til to årig mastergrad i rettsvitenskap. For å kunne konkurrere om opptak må søker ha et karaktersnitt på C eller bedre i de karakterbelagte emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. En fullført bachelor i rettsvitenskap ved UiS kan også godskrives som de tre første årene på profesjonsstudiet i rettsvitenskap ved UiB (opptaket i Bergen skjer da på grunnlag av karakterene fra videregående skole, pluss eventuelle tilleggspoeng).

Bachelorstudiet kvalifiserer også for andre studier på masternivå - både i Norge og i utlandet. Opptakskravene ved det enkelte masterstudium, i tillegg til karakterene, bestemmer hva du kan studere videre. Vær oppmerksom på at endringer i opptakskrav kan forekomme.

Videre masterstudier

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Studenten skal:

Kunnskap

 • ha kunnskap om rettssystemet og juridisk metode
 • ha kunnskap om sentrale juridiske begreper
 • ha kunnskap om de sentrale deler av norsk rett og utvalgte deler av internasjonal og EU/EØS rett

Ferdigheter

 • identifisere, analysere, drøfte og ta stilling til praktiske og teoretiske rettsspørsmål på grunnlag av etablert juridisk metode
 • formidle juridiske resonnementer skriftlig og muntlig, på norsk og på engelsk
 • utforme juridiske dokumenter som avtaler, betenkninger og vedtekter

Generell kompetanse

 • ha kompetanse til å tilegne seg kunnskaper på nye rettsområder og holde seg faglig oppdatert
 • tenke kritisk om rettslige spørsmål og kunne delta i faglig debatt
 • kunne arbeide selvstendig med rettsspørsmål og bidra i faglig samhandling med andre
 • ha en bevissthet om hvordan teknologien påvirker jussen
 • kunne reflektere om etiske spørsmål innenfor jussen og juristprofesjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Spørsmål om søking og opptak?

Møt våre studenter

Møt våre tidligere studenter

Slik er det å studere i Stavanger

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

I femte semester kan du reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å få en internasjonal erfaring gjennom utdanningen du tar. Flere av våre internasjonale partnere tilbyr fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. Dette gir deg en mulighet til å skille deg ut på arbeidsmarkedet og fordype deg i det som interesserer deg mest. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet er svært ettertraktet og nyttig når du skal ut i arbeidslivet.

Valg av emner
Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du står fritt til å velge hvilke emner du vil ta i utlandet så lenge emnene er innenfor rettsvitenskap og på riktig nivå i forhold til der du er i studiene. De må heller ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Du må søke om forhåndsgodkjenning av emner som du planlegger å ta på ditt utvekslingsopphold. Et tips er å tenke på spesialisering og ditt interessefelt.

Det er kun studenter med utveksling i femte semester som vil kunne få godskrevet utvekslingsoppholdet. Det gjelder også ved opptak til UiB.


Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekonsulent Cecilie Lund

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Penn State Dickinson Law

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

  University of Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig god mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  University of Murcia

  Gå på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

  University of Split

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Estland

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

 • Finland

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Kroatia

  University of Split

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  University of Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig god mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  University of Murcia

  Gå på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

 • Tyskland

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • USA

  Penn State Dickinson Law

Kontakt oss

Rådgiver
51833748
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Avdelingsleder
51832896
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap