Hopp til hovedinnhold

Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

300

Studieprogramkode

M-MAFYS5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i realfag, matematikk og fysikk

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et nivå langt høyere enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøyskasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse samfunnsfag og ledelse.

 Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i roller innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forskings- og utviklingsteams, særlig for de oppgaver som krevet meget avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse.

Noen matematikere og fysikere velger å spesialisere seg ytterligere gjennom en Ph.D. grad, andre får en karriere innenfor utdannelse, på videregående skolenivå, på høyskolenivå eller i andre typer formidling.

De første 6 semestre av studiet dekker alle de sentrale ferdigheter som en matematiker og fysiker trenger. Herunder mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme, astrofysikk, kvantemekanikk, samt statistikk, videregående kalkulus, abstrakt algebra, differensialligninger og numeriske metoder.

Fra semester 7 velger studenten å spesialisere seg innenfor enten matematikk eller fysikk og i semester 8 velges et sett videregående valgemner.

Masterprosjektet i semester 9-10 gir mulighet for å anvende de tillærte ferdigheter på en konkret, ofte svært utfordrende, problemstilling innenfor moderne matematikk og fysikk. Her eksponeres studenten for noen av de mest avanserte metoder og ideer innenfor matematikk (algebraisk og differensialgeometri, topologi og funksjonsanalyse), for nye metoder innen dataanalyse (algebraisk og differensialgeometri, signalanalyse, maskinlæring og AI) og for dagens utforsking av Universets fundamentale egenskaper som benytter noen av verdens mest komplekse teknologi (CERN, ESRF, Gravitasjonsbølger, supercomputere).

Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått master i matematikk og fysikk vil ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

K1 Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdene matematikk og fysikk, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område av enten matematikk eller fysikk i forbindelse med arbeidet med spesialisering og masteroppgaven.

K2 Kandidaten har bred kunnskap om fagområdenes vitenskapelige teorier og metoder.

K3 Kandidaten har kunnskap om relevante numeriske/digitale verktøy og metoder som finner anvendelse i matematikk og fysikk, samt eksperimentelle metoder.

K4 Kandidaten har kunnskap om hvordan fagområdene matematikk og fysikk kan relateres til andre real- og teknologifag.

K5 Kandidaten har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område av enten matematikk eller fysikk i forbindelse med arbeidet med spesialisering og masteroppgaven.

Ferdigheter

F1 Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsposisjon.

F2 Kandidaten kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre konkrete beregninger og argumenter og dermed utlede resultater innenfor sentrale deler av fagområdene matematikk og fysikk, både kjente og nye problemstillinger.

F3 Kandidaten kan benytte relevante digitale verktøy til å analysere problemstillinger i matematikk og fysikk.

F4 Kandidaten kan benytte relevante forskningsmetoder og fagstoffet på en selvstendig og kritisk måte og til å formulere og strukturere faglige resonnement.

F5 Kandidaten kan gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse under veiledning og i tråd med etiske og vitenskapelige normer innenfor fagfeltet.

F6 Kandidaten kan kommunisere vitenskapelig selvstendig arbeid, herunder eget arbeid, og beherske fagområdets terminologi, både muntlig og skriftlig.

 

Generell kompetanse

G1 Kandidaten kan analysere tall- og datamateriale også utenfor eget fagområde.

G2 Kandidaten kan analysere og presentere komplekse problemstillinger på en logisk og strukturert måte.

G3 Kandidaten kan arbeide selvstendig, og oppsøke og tilegne seg avansert kunnskap på egen hånd.

Hva kan du bli?

Matematikere og Fysikere blir ansatt innenfor:

 • Forsking og utvikling i industri, for eksempel energibransjen, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og geofysikk, maskinlæring og kunstig intelligens.
 • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
 • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering, medier.
 • Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).

En ferdig student kan søke på doktorgradsstudier (Ph.D.) ved de fleste universiteter i Norge og utlandet, innen matematikk eller fysikk, avhengig av spesialisering.

 

Etter 3 års studier kan studenten søke om overgang til andre masterstudier i matematikk eller fysikk i Norge og utlandet, samt til UIS sine masterporgram Computational Engineering og Applied Data Science. Dette krever at studenten gjennomfører en bacheloroppgave i semester 6 (se studieplan for mer informasjon).

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Studieplan og emner
Utveksling

Utvekslingssemester
8. semester

Anbefalt læresteder
Se Masterprogrammet i matematikk og fysikk (toårig)

 

Utveksling
 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Tyskland

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. (Matematikk på realfagskurs dekker også kravet).


Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, email: post-tn@uis.no