Hopp til hovedinnhold

Forsking på helse og velferd ved UiS

Vår forsking innanfor medisin, helse og velferd skal bidra til at helsevesenet og velferdstenesta er godt rusta til å møte framtidas utfordringar.

Publisert: Endret:
Strategisk satsingsområde

Helse og velferd er eitt av fire overordna satsingsområde ved UiS. Vi skal vere eit leiande universitet for utvikling av framtidas helse- og velferdstenester. Vi forskar på fagområde som helse, medisin, etikk og velferd for å ha ei tverrfagleg tilnærming til helse og helsetenester i tett samarbeid med brukarar og praksisfelt.

FNs berekraftsmål 3: Sikre god helse og fremje livskvalitet for alle, uansett alder.

Helseteknologi

Medisin

Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetenesta

Folkehelse og velferd

Kognitiv lab

Hvordan foregår tenkning og hvordan er den knyttet til atferd?

Samarbeid mellom rettsvesen og velferdstjenestene

Hva kjennetegner god velferd?

Forskning på velferdstjenestene

Omsorg og etikk

Disputasar

Luftambulansens rolle ved store ulykker

Disputas: Hvordan kan luftambulansen gjøre en enda bedre jobb ved store ulykker? Det har overlege og stipendiat Anne Sir...

Innsamling av data i prehospitale tjenester

Disputas: Hvor god er kvaliteten på dataene som legebemannet utrykningstjeneste samler inn og registrerer ved behandling...

Korleis gjere fødslar tryggare

Disputas: Robert Moshiros forsking hjelper til å gjere fødslar i fattige land tryggare.

Overvåker fosterlyd under fødsel i Tanzania

Disputas: Benjamin Kamala har forsket på ulike metoder for overvåkning av fosterlyd under fødsler i Tanzania.

Psykiske problem etter rusmisbruk

Disputas: Melissa Weibell har i doktorgraden sin forska på førstegangspsykose og rus.

Akuttmedisin utanfor sjukehus

Disputas: Korleis kan legar best mogleg hjelpa pasientar å pusta før ein når behandling på sjukehus? Det var tema for Es...

Avansert luftvegshandtering i helikopter

Disputas: Det finst få retningslinjer for når og korleis avansert luftvegshandtering skal utførast utanfor sjukehus. Gei...

Transport av bevisstlause, skadde pasientar

Disputas: Per Kristian Hyldmos doktorgradsarbeid peikar på ein ny metode for transport av bevisstlause, skadde pasientar...

Disputasar velferd

Korleis blir barn sett og hørt i barnevernet?

Disputas: Korleis blir barn synleggjort i norsk og chilensk barnevernsarbeid? Det har Ida Bruheim Jensen forska på.

Doktorgrad om implementeringsprosesser

Gry Cecilie Høiland har undersøkt hvordan man kan forstå avstanden som ofte finnes mellom planlagt implementeringen av b...

Disputas om førebygging av sjukehusinnleggingar ved bruk av velferdsteknologi

Martha Therese Gjestsen har forska på korleis velferdsteknologi kan brukast for å førebygga sjukehusinnleggingar for eld...

Formidling frå våre forskarar

Kunnskapskommunikasjon – en balansekunst

Koronapandemien har vært et storstilt studium i kommunikasjon av helseinformasjon og vitenskap. En av tingene vi har lær...

Hvordan opplever pasienter å leve med hjertesvikt?

Pasienter med hjertesvikt opplever behandling og egenomsorg hjemme som en byrde.Det kan lede til stress og redusert livs...

Kor førebudd var norske fastlegar på handtering av Covid-19?

Ein ny studie utført blant 200 norske fastlegar viser at fleirtalet av fastlegar hadde klare mål og tiltak for å førebyg...

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av lary...

Forsker fant den beste metoden for gjenoppliving av nyfødte i Tanzania

Millioner av barn dør hvert år ved fødselen fordi de ikke får hjelp til å puste. Jørgen Erland Linde fant ut hvordan de ...

Overvåker fosterlyd for å redde nyfødte

Oksygenmangel under fødsel fører til nesten tre millioner dødsfall hvert år. En forskergruppe tester nytt utstyr som ove...

Derfor tar ikkje psykotiske pasientar medisinane sine

Nesten halvparten av psykotiske pasientar tar ikkje medisinar slik dei er anbefalte av legen. Forskarar ved Universitete...

Norge er fortsatt ikke best på pasientsikkerhet

KRONIKK: Altfor mange norske pasienter skades når de mottar helsetjenester, skriver Karina Aase i Dagens Medisin.

Sideleie tryggest også for de med nakkebrudd

En ny norsk metode for å frakte skadde, bevisstløse pasienter setter internasjonal standard.