Hopp til hovedinnhold

Nettverk for smartby-forsking

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit nettverk som skal drive tverrfagleg forsking på utvikling av smarte, berekraftige og levelege byar.

Publisert: Endret:
Fakta
Forskarar

23

Stipendiatar

15

Prosjekt

20

Hugsar du korleis framtida skulle bli?

Smarte og berekraftige byar

Visjonane til framtidas byar er at dei skal utnytte ressursane betre, vere energieffektive og ha smarte løysingar for alt frå heim og bygningar, til overordna infrastruktur. Framtidas berekraftige by krev enda betre og meir heilskapleg byplanlegging.

UiS-nettverket

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit forskingsnettverk for smartby, som skal drive tverrfagleg forsking på utvikling av berekraftige og levelege byar.

Nettverket vart etablert for styrke den tverrfaglege forskinga innanfor smartbyutvikling i nært samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktørar.

Smartby-nettverket er delt opp i åtte fagområde:

  •     utdanning og kunnskap
  •     kunst og kultur
  •     tryggleik
  •     klima og berekraft
  •     mobilitet og transport
  •     demokrati og medverknad
  •     innovasjon og entreprenørskap
  •     data og telekommunikasjon

Med desse temaa ønskjer universitetet å hjelpe til å skape nye smarte løysingar som fører til meire berekraftige og levelege byar og regionar.

Regionalt samarbeid

Fleire kommunar i stavangerregionen har smartby som prioritert satsing. Særleg har Stavanger kommune teke ei leiande rolle i denne satsinga med Smartbyen Stavanger.

Regionen er også sentrum for ei nasjonal næringsklyngje for smartby og den største smartby-konferansen i Norden, Nordic Edge.

Forskingsnettverket samarbeider tett med kommunar og næringsliv for å utvikle Stavanger som førande på smartbyløysingar og smarte teknologiar.

Unge forskere

Stipendiatgruppen består for tiden av 15 medlemmer. PhD-kandidatene møtes regelmessig for å diskutere forskningen og organisere workshops, seminarer og kurs relatert til smart og bærekraftig byutvikling. Alle doktorgradsstudentene oppfordres til å samarbeide på tvers av fagområder. Hvis du er stipendiat eller postdoktor og er interessert i å komme til Universitetet i Stavanger for et forskningsopphold, er du velkommen til å kontakte oss.

Medlemmar i nettverket

51831048
Innovasjonsavdelingen
Prosjektleder
51832013
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831590
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51832871
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51833578
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51831915
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51832878
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51832832
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51831658
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51833704
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51832601
Arkeologisk museum
Førsteamanuensis/forskingsleiar
51831286
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51833702
Norsk hotellhøgskole
Førsteamanuensis
Institutt for data- og elektroteknologi
Stipendiat
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Stipendiat
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat
51832823
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51832903
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
51833687
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i historie
51832534
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Førsteamanuensis
51831560
EOJ-218
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51832834
Avdeling konservering
Førsteamanuensis
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førsteamanuensis
51834158
Avdeling for folkehelse
Professor
51833764
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Senterleder
51832010
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Professor
51831508
Institutt for medie- og samfunnsfag
Instituttleder
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Stipendiat
51834538
Institutt for medie- og samfunnsfag
Doktorgradsstipendiat
51831232
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
51831831
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Forsker
51833037
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Doktorgradsstipendiat
51831382
Institutt for sosialfag
Stipendiat
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
51831396
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
51831395
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis

Forskingsprosjekt innanfor smartby-området

Smartby-nettverket har sett i gang mange ph.d.-prosjekt innanfor eit breitt spekter av fag og tema. I tillegg har ulike institutt mange prosjekt gåande, spesielt på teknologiområdet.

Dei fleste prosjekta er internasjonale av natur og har difor informasjon først og fremst på engelsk. Alle smartby-relaterte forskingsprosjekt på UiS blir gjort tilgjengelege på våre engelske forskingssider om kort tid.

Innovasjonsklynge for smartby

Nordic Edge Smart City Innovation Cluster er Norges offisielle klynge for smartby-innovasjon. UiS og NORCE er med som forskningspartnere.

Samarbeidet er en del av Arena-programmet (ekstern nettside), og klyngen bringer sammen næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører. Målet er å skape verdier, omstilling og fornyelse i bedriftene, og utvikle kvalitative og kostnadseffektive smartby-løsninger for og med byene.

11 virksomheter, deriblant Nordic Edge og Lyse, utgjør kjernebedriftene i klyngen, mens Universitetet i Stavanger (UiS) er med som én av 40 andre aktører i Stavangerregionen. 

Arena-statusen innebærer finansiering til en prosjektleder over tre år, samt noen støttemidler.

Best i Norden

Det er Nordic Edge som har stått som ansvarlig søker for å få den høythengende klyngestatusen.

Visjonen er at Nordic Edge Smart City Innovation Cluster (ekstern nettside) skal være en pådriver for utvikling av smartere byer og være ledende aktør innen Smart City i Norden før 2021.

Involvere innbyggerne

Stavanger kommune vil ha en sentral rolle innen involvering av innbyggerne. Klyngesamarbeidet gjør veien til markedet kortere for kommunen, og kommunen mer tilgjengelig for markedet. Dette skal være en næringsrettet klynge hvor aktørene sammen på tvers av sektorer skal dra regionen i en felles retning.  

UiS-involvering

UiS har flere prosjekter som kan være interessante for Arena-samarbeidet. I tillegg kan det bli aktuelt å belyse relevante problemstillinger fra klyngeprosjektet gjennom forskning; i bachelor-, master- og doktorgradsoppgaver. 

Kontakt
Leiar av smartby-nettverket

Anders Riel Müller

Administrativ kontakt

Elena Sikveland

Følg oss på Twitter

@smartcityuis

Følg oss på Facebook

facebook.com/smartcityuis

Smartby-nettverket ved lanseringa i januar 2020.

Styringsgruppe

Troels Gyde Jacobsen, innovasjonsdirektør

Odd Magne Bakke, dekan ved Fakultet for utdanning og humaniora

Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskaplege fakultetet

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, leiar av Senter for innovasjonsforsking

Stig Finnesand, direktør i Nordic Edge

Elin Schance, leiar av Grønn By

Vitenskapelig komité

Harald Nils Røstvik, professor, Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Truls Eric Johan Engstrøm, førsteamanuensis, Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitskaplege fakultet.

Hege Ingjerd Hollund, førsteamanuensis, Arkeologisk museum.

Kenneth Arne Pettersen Gould, førsteamanuensis, SEROS, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Barbara Maria Sageidet, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora.

Kristiane Marie Fjær Lindland, førsteamanuensis, Institutt for medie- og samfunnsfag, Det samfunnsvitskaplege fakultet.

Gianfranco Nencioni, førsteamanuensis, Institutt for data- og elektroteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Silje Henriette Amalia Normand, førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora og leder av DEMCI.

Tatiana Iakovleva, professor, Handelshøgskolen ved UiS, Avd. for innovasjon, led. og mark.føring.

Knut Erik Giljarhus, professor, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Todor Milkov Kesarovski, PhD-kandidat, Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging, PhD-representant.

Relaterte saker:

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Internasjonal pris til Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning er tildelt prisen Regional Studies Institutional Ambassador Award 2020. Prisen gis til f...

3-stjerners referanseregion innen aktiv og sunn aldring

Stavangerregionen ble i 2019 tildelt status som 3-stjerners referanseregion i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og su...