Hopp til hovedinnhold

Studenter får millionstøtte

Tidewave har laget en smart vendemadrass til helsesektoren. Nå får de én million kroner fra Forskningsrådet for å videreutvikle madrassen.

Publisert: Endret:
Tidewave: Nina Fagerheim Åmodt (f.v.), Elen Haugs Langvik, Andreas Smith og Bjørn Lorentzen
Nina Fagerheim Åmodt (f.v.), Elen Haugs Langvik, Andreas Smith og Bjørn Lorentzen er glade og stolte over at Forskningsrådet har troen på deres smarte madrass.

Første gang publiser februar 2018. Tekst: Benedicte Pentz.

Forskningsrådet bevilger 22 million kroner til 22 STUD-ENT-prosjekter fra 10 ulike universiteter og høyskoler over hele landet. STUD-ENT er en støtteordning opprettet for å bidra til at gode ideer fra utdannings- og forskningsinstitusjoner ikke bare forblir ideer, men blir til nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Skånsom snuing av pasienter

UiS-studentene i Tidewave har utviklet en madrass til helsesektoren for automatisk og regelmessig bevegelse av brukere med redusert mobilitet. Tidewave har blant annet en unik krumning- og vendingsfunksjon som på en skånsom og enkel måte vender pasienter etter et selvbestemt tidsintervall.  

Støtten gjør at gründerne kan sette fart på utviklingen av produktet.

– Å få en million fra forskningsrådet betyr enormt mye for oss. Det betyr at vi kan arbeide fulltid med prosjektet etter endt skolegang. Samtidig gir det mye motivasjon at Forskningsrådet har troen på vårt produkt og team, sier Elen Haugs Langvik, en av gründerne av Tidewave.

Stort marked

Omtrent halvparten av de 45.000 beboere i norske alders- og sykehjem trenger hjelp til å snu seg for å få nødvendig bevegelsesstimuli, samt unngå liggesår og andre belastningsskader. Hjemmemarkedet er trolig enda større og i hurtig vekst. Manuell vending av pasienter er tidkrevende og ikke minst tungt arbeid for helsepersonell. Ryggproblemer knyttet til tunge løft er hovedårsaken til sykemeldinger i helsesektoren.

– Mangel på helsepersonell om få år betyr at deler av helsesektoren må effektiviseres. Tidewave forsøker å ta del i den prosessen ved å ta bort de kalde hendene og øke de varme, sier Langvik.

Endringsledelse og innovasjon

Behovet for smart avlastende teknologi er derfor stort og markedet er globalt. I tillegg til Elen Haugs Langvik, er Nina Fagerheim og Bjørn Lorentzen gründerne  av Tidewave. De er alle avgangsstudenter på masterstudiet i endringsledelse ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (IMKS) på UiS. I forbindelse med masterstudiet har de deltatt på studieopphold i Boston, USA og Singapore i regi av Gründerskolen ved Universitetet i Oslo. I tillegg har studentene fulgt emner i innovasjon på Handelshøgskolen ved UiS hvor professor Tatiana Iakovleva har vært en av veilederne. Gründerne har også med seg de nåværende og tidligere UiS-studentene Simon Furnes, Andreas Smith og Espen Breivik.

Teknologioverføring

Tidewave har jobbet sammen med oljeindustrien i utviklingen av vendemadrassen, som en del av forskningsprosjektet Norway Pumps & Pipes. Tanken bak Norway Pumps & Pipes er teknologioverføring fra petroleumsbransjen til blant andre helsesektoren. Norway Pumps & Pipes er et samarbeidsprosjekt mellom SUS, UiS, IRIS og Greater Stavanger.

Tidewave er også medlem av Norwegian Smart Care Cluster.

Forskningsrådet er fornøyd med nivået på prosjektene. 

– Nivået på prosjektene er høyt, og vi er imponert over bredden i alle de gode ideene som er kommet inn. Vi er glad for å kunne bidra til at flere av disse gode ideene utforskes, sier divisjonsdirektør for innovasjon Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet i en uttalelse.

Kontakt Tidewave

Nina Fagerheim,

ninafagerheim@tidewave.no

+47 92 41 85 54

Bjørn Lorentzen

bjornlorentzen@tidewave.no

+47 93 22 10 84

Elen Langvik

elenlangvik@tidewave.no

+47 90 72 44 29

Hjemmeside: http://tidewave.no/

Du er kanskje også interessert i

Studentar “hacka” åtte løysingar for ei berekraftig framtid

Åtte kreative studentlag brukte ei heil helg til å utarbeide berekraftige løysingar under Future Energy and Autonomy Hac...

UNESCO Chair: Leiarskap og innovasjon

Universitetet i Stavanger ved Det samfunnsvitskaplege fakultet og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, for...

Smart-ER, forsking for smarte regionar i Europa

University Research Institute for smart European regions (Smart-ER) skal utforme, utvikle og implementere smartby-f...

Nå tar det av for Nabla Flow

Spinn-off selskapet fra UiS leverer i dag vindsimulering til fartsidretter på et slikt nivå at en syklist vinner Tour de...

Innovasjonspris for masterstudenter 2021

For å fremme økt innovasjon i regionen har Rogaland fylkeskommune etablert en pris for masterstudenter i Rogaland. Prise...

InGenious-programmet ved UiS søker studentassistent

Ønsker du spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger en engasjert studen...

Studenter foreslår nye transportløsninger

Som pionerer på ECIU University kom studentene Arne Kragseth og Elisabeth Stene opp med en trippel-løsning for bedre mob...

Helse Hackathon – løste utfordringer på 48 timer

Lyspæren innovasjonshus inviterte 27. og 28. april til årets første Hackathon på Ullandhaug. Studenter, ansatte og ekst...

Impact case: Agderprosjektet

UiS forskere har utviklet og testet en strukturert lekbasert læreplan for barn som går det siste året i barnehagen, det ...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

Venture Cup

Venture Cup er ein forretningsplankonkurranse starta av McKinsey. Konseptet har vore nytta i fleire land i Europa, og ve...

Grønn politikk-simulering som læringsverktøy

Prosjektet “the Geopolitics of Renewables Simulation” gir studenter mulighet til å delta i sanntids-simulert forhandling...

Studietilbud i innovasjon og entreprenørskap

Her finner du våre studie- og emnetilbud som dreier seg om entreprenørskap og innovasjon.

InGenious

InGenious er et utfordringsbasert program for å gi studentene innsikt i å jobbe med bærekraftig og innovasjonsdrevne pro...

Gründerskolen

Gründerskolen tilbyr 30 studiepoeng innan entreprenørskap, som du tek i ein kombinasjon av teori og praksis i verdas bes...

TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde ...

EU-patent til UiS-forskere

Chunming Rong og Antorweep Chakravorty har fått patent på ny teknologi. "MySoMe" skal gjøre det enklere for deg å bestem...

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Meld deg opp til MØA-416: Business Development and Innovation: The Firm Perspective som valgemne på vårsemesteret.

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helsesektoren.

ECIU University: utfordringsbasert utdanning og innovasjon

UiS er med i ECIU University, det første europeiske universitetet hvor studenter og forskere samarbeider med arbeidslive...

UiS satsar på kunstig intelligens

Universitetet i Stavanger samlar forskinga si på kunstig intelligens og inviterer omverda til samarbeid. Fredag 6. novem...

Ekstern finansiering og bistand til innovasjonsprosjekter

På denne siden finner du informasjon om hvordan bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter kan få rådgivning.

Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskapning og velferdsutvikling i en globa...

Pedagogiske app'er

Ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de siste årene utviklet en rekke app'er. Noen av disse er ...

Samarbeid med UiS

Universitetet i Stavanger samhandler tett med samfunn og arbeidsliv. Her finner du en samlet oversikt over ulike samarbe...

Kom i kontakt med våre studenter

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at studenter og arbeidsliv kan knytte kontakt og samarbeide.

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...

Opprydding av plastutslipp i elver

Julie Holter Heggdal og Sondre Løcka, siviløkonomstudenter på Handelshøgskolen ved UiS har deltatt i et EU og Erasmus+ f...