Hopp til hovedinnhold

Studenter får millionstøtte

Tidewave har laget en smart vendemadrass til helsesektoren. Nå får de én million kroner fra Forskningsrådet for å videreutvikle madrassen.

Publisert: Endret:
Nina Fagerheim Åmodt (f.v.), Elen Haugs Langvik, Andreas Smith og Bjørn Lorentzen er glade og stolte over at Forskningsrådet har troen på deres smarte madrass.

Første gang publiser februar 2018. Tekst: Benedicte Pentz.

Forskningsrådet bevilger 22 million kroner til 22 STUD-ENT-prosjekter fra 10 ulike universiteter og høyskoler over hele landet. STUD-ENT er en støtteordning opprettet for å bidra til at gode ideer fra utdannings- og forskningsinstitusjoner ikke bare forblir ideer, men blir til nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Skånsom snuing av pasienter

UiS-studentene i Tidewave har utviklet en madrass til helsesektoren for automatisk og regelmessig bevegelse av brukere med redusert mobilitet. Tidewave har blant annet en unik krumning- og vendingsfunksjon som på en skånsom og enkel måte vender pasienter etter et selvbestemt tidsintervall.  

Støtten gjør at gründerne kan sette fart på utviklingen av produktet.

– Å få en million fra forskningsrådet betyr enormt mye for oss. Det betyr at vi kan arbeide fulltid med prosjektet etter endt skolegang. Samtidig gir det mye motivasjon at Forskningsrådet har troen på vårt produkt og team, sier Elen Haugs Langvik, en av gründerne av Tidewave.

Stort marked

Omtrent halvparten av de 45.000 beboere i norske alders- og sykehjem trenger hjelp til å snu seg for å få nødvendig bevegelsesstimuli, samt unngå liggesår og andre belastningsskader. Hjemmemarkedet er trolig enda større og i hurtig vekst. Manuell vending av pasienter er tidkrevende og ikke minst tungt arbeid for helsepersonell. Ryggproblemer knyttet til tunge løft er hovedårsaken til sykemeldinger i helsesektoren.

– Mangel på helsepersonell om få år betyr at deler av helsesektoren må effektiviseres. Tidewave forsøker å ta del i den prosessen ved å ta bort de kalde hendene og øke de varme, sier Langvik.

Endringsledelse og innovasjon

Behovet for smart avlastende teknologi er derfor stort og markedet er globalt. I tillegg til Elen Haugs Langvik, er Nina Fagerheim og Bjørn Lorentzen gründerne  av Tidewave. De er alle avgangsstudenter på masterstudiet i endringsledelse ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (IMKS) på UiS. I forbindelse med masterstudiet har de deltatt på studieopphold i Boston, USA og Singapore i regi av Gründerskolen ved Universitetet i Oslo. I tillegg har studentene fulgt emner i innovasjon på Handelshøgskolen ved UiS hvor professor Tatiana Iakovleva har vært en av veilederne. Gründerne har også med seg de nåværende og tidligere UiS-studentene Simon Furnes, Andreas Smith og Espen Breivik.

Teknologioverføring

Tidewave har jobbet sammen med oljeindustrien i utviklingen av vendemadrassen, som en del av forskningsprosjektet Norway Pumps & Pipes. Tanken bak Norway Pumps & Pipes er teknologioverføring fra petroleumsbransjen til blant andre helsesektoren. Norway Pumps & Pipes er et samarbeidsprosjekt mellom SUS, UiS, IRIS og Greater Stavanger.

Tidewave er også medlem av Norwegian Smart Care Cluster.

Forskningsrådet er fornøyd med nivået på prosjektene. 

– Nivået på prosjektene er høyt, og vi er imponert over bredden i alle de gode ideene som er kommet inn. Vi er glad for å kunne bidra til at flere av disse gode ideene utforskes, sier divisjonsdirektør for innovasjon Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet i en uttalelse.

Kontakt Tidewave

Nina Fagerheim,
ninafagerheim@tidewave.no
+47 92 41 85 54

Bjørn Lorentzen
bjornlorentzen@tidewave.no
+47 93 22 10 84

Elen Langvik
elenlangvik@tidewave.no
+47 90 72 44 29

Hjemmeside: http://tidewave.no/

Du er kanskje også interessert i

ECIU University: utfordringsbasert utdanning og innovasjon

UiS er med i ECIU University, det første europeiske universitetet hvor studenter og forskere samarbeider med arbeidslive...

UiS satsar på kunstig intelligens

Universitetet i Stavanger samlar forskinga si på kunstig intelligens og inviterer omverda til samarbeid. Fredag 6. novem...

Ekstern finansiering og bistand til innovasjonsprosjekter

På denne siden finner du informasjon om hvordan bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter kan få rådgivning.

Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskapning og velferdsutvikling i en globa...

Pedagogiske app'er

Ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de siste årene utviklet en rekke app'er. Noen av disse er ...

Samarbeid med UiS

Universitetet i Stavanger samhandler tett med samfunn og arbeidsliv. Her finner du en samlet oversikt over ulike samarbe...

Kom i kontakt med våre studenter

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at studenter og arbeidsliv kan knytte kontakt og samarbeide.

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...