Hopp til hovedinnhold

Økonomi og administrasjon bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange spennende muligheter? Har du lyst å jobbe med mennesker, tall og data? Studer økonomi og ledelse!

Fakta
Varighet

3 år

Antall studieplasser

228

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 46,4/42,9 (Ord./førstegang)

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

"Økonomer trengs over alt, og i alle bransjer"

Det er behov for økonomer i alle fagfelt, og dette studiet er perfekt for deg som ønsker gode og allsidige muligheter på arbeidsmarkedet. Etter endt utdannelse vil du være kvalifisert til økonomiske og administrative arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor

Bachelorstudiet økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS gir deg innføring i fag som strategi, ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, markedsføring, matematikk, statistikk, investeringer og samfunnsøkonomi.

Du får gjennom studiet øve opp evnen til kritisk og systematisk tenking og forståelse for økonomiske problemstillinger. For å gi det beste grunnlaget for de analytiske delene av studiet, får du grunnleggende innsikt i matematiske og statistiske metoder. Gjennom studiet vil du lære å bruke ulike data og analyseverktøy, samt jobbe i team og lage presentasjoner og formidle disse digitalt og til medstudenter og forelesere.

Hva kan du bli?

Utdanning i økonomi og administrasjon gir et meget godt grunnlag for mange forskjellige jobber i private og offentlige virksomheter. Alle bedrifter og det offentlige har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, innovasjon og HR.

Utdanningen gir deg både analytisk kompetanse og praktiske ferdigheter, slik at du kan jobbe i alle bransjer, og med et stort spekter av oppgaver.

Mange starter karrieren innen revisjon, konsulentvirksomhet, bank og finans, og i IT-bransjen. Andre jobber i offentlig administrasjon, energi- og ressursforvaltning, og med innovasjon og bærekraft. 

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder: hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres og hvordan investeringer vurdereshvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analysereshvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjonereshvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelserhvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringslivhvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekrafts mål 
 • har relevante kunnskaper i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data
 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder: innhente, sortere og vurdere relevant informasjonanalysere praktiske økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelp av relevante teorier, empiriske metoder og digitale verktøygjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafts hensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne ved hjelp av veiledning
 • demonstrere evne til tverrfaglig og tverrkulturell refleksjon og kommunikasjon

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett
 • er i stand til å bedømme samfunnsmessige virkninger av organisasjoners beslutninger, og til å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn
 • har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.

Ofte stilte spørsmål

Må man være god i matematikk? Hvordan er studiemiljøet? Og hvor kan man dra på utveksling?

1. Er det mulig å ta studiet ved siden av jobb, nettbasert eller deltid?

Vi tilbyr ikke bachelor i økonomi og administrasjon som nettstudiet heller ikke deltid. Noen emner har obligatorisk tilstedeværelse og legges mye vekt på å jobbe i team gjennom studiet, og kan derfor bli vanskelig med full jobb. Planlegger du å jobbe under studietiden bør jobben tilrettelegges etter studiet og ikke omvendt.

2. Er det krav om å være god i matematikk?

Du må ikke ha ekstra matte fra VGS for å komme inn på studiet. De som har et tynt grunnlag i matematikk må beregne å jobbe ekstra med de fagene hvor matematikk inngår, men dette er veldig individuelt.

3. Jeg har studert ved annet lærested og lurer på om jeg kan søke å få innpasset disse fagene på bachelor i økonomi og administrasjon ved UiS?

Først når du har fått bekreftet opptak til studiet kan du søke innpass av emner. Du vil hvis søknaden innvilges få en individuell utdanningsplan basert på hva som er blitt godkjent/innpasset.

4. Jeg ønsker å dra på utveksling, hvor og når kan jeg dra?

Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester. Du finner mer om aktuelle utvekslingsmuligheter på denne siden.

5. Hvordan er studiemiljøet?

Handelshøgskolen ved UiS jobber hele tiden for å ha et godt studiemiljø. Fra høsten 2020 introduserte vi en egen "Kick off samling" hvor studenten blir inndelt i grupper og får en innføring som gir et godt grunnlag for å jobbe i team videre i studiet. Det arrangeres også andre faglige og sosiale arrangementer gjennom studieåret, ofte i samarbeid med linjeforeningene. Vi anbefaler studenten å bli med i en av de mange interesseorganisasjonene som finnes på campus og være aktive i studentmiljøet. Dette er også en god læring for å forberede seg på arbeidslivet i tillegg til å være veldig sosialt.

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
 • Obligatoriske emner

 • Valgbare emner i 4., 5. og 6. semester eller utveksling

 • Obligatoriske emner

  • Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon

   ÅR 3 SEMESTER 5

   Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon

   Studiepoeng: 20

 • Valgbare emner i 5. semester eller utveksling

 • Valgbare emner i 4. og 6. semester

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utvekslingssemester
5. semester

Handelshøgskolen ved UiS har et stort internasjonalt nettverk. I høstsemesteret i det tredje året har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner. Våre faglig ansatte har nettverk som spenner over så og si alle verdensdeler. Flere av våre avtaler er gjennom spesielle stipendprogram og alle kvalifiserer til støtte fra Statens lånekasse. Dette er en unik sjanse til på nært hold gjennom våre dyktige partnerinstitusjoner å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar. Fagfeltene innenfor økonomi og administrasjon har nær sammenheng med internasjonale problemstillinger med globale føringer og konsekvenser. Du vil oppleve spennende og ulike tilnærminger til fagene. Flere av våre internasjonale partnere tilbyr gjerne fagsammensetninger som vi selv ikke har på HH-UiS. En annen viktig faktor er å oppleve andre kulturer. Gjennom utveksling får du mulighet å utvide ditt profesjonelle og sosiale nettverk. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet er svært ettertraktet og nyttig når du skal ut i arbeidslivet

 

Opplegg for utvekslingen

Studenter som søker studieopphold i utlandet, må ha fullført normert studieplan.

 

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Fagene må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekonsulent Anette Hansen

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands husmailto:utveksling@uis.nomailto:utveksling@uis.no

utveksling@uis.no

Utveksling
 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentby Dunedin sør på New Zealand.

  Universiteit Twente

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy, and technology.
  MUM offers more than 100 degree programs,

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere på et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Autonomous Technical Institute of México

  Instituto Tecnológico Autónomo de México also known as ITAM was established in March 1946 as one the top universities in Mexico. ITAM is located in the heart of Mexico city, one the eldest cities in the world. An exchange at ITAM will offer you beautiful historical and cultural settings, and a lovely weather all year around.

  Akademia Leona Kozmínskiego

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Politechnika Gdanska

  Gdansk University of Technology er et universitet med over 100 år gamle lange tradisjoner og stort fokus på internasjonalisering. Reis til Gdansk for det ultimate utvekslingsoppholdet!

  Westfälische Wilhelms-Universität Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

  SRH Hochschule Heidelberg

  SRH University Heidelberg tiltrekker seg internasjonale studenter fra hele verden med sin «Heidelberg Study model». Er du interessert i Tyskland og ønsker faglige utfordringer i et spennende akademisk miljø så er SRH Hochschule Heidelberg studiestedet for deg.

  SRH Hochschule Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student så er SRH Hochschule Berlin det riktige valget for deg.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Özyegin Üniversitesi

  Özyeĝin University ligger i fantastiske Istanbul i Tyrkia. Universitetet åpnet sine dører i 2008 og har fokus på entreprenørskap og innovasjon. Dette er en unik mulighet til å bo og studere i den eneste byen i verden som ligger i to verdensdeler.

  Université catholique de Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprise

  Bli Erasmus+-student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business School i Europa!

  University Savoie Mont Blanc

  The University of Savoie Mont Blanc (USMB) is a middle-sized university, with an attractive location between lakes and mountains, and on the border of Switzerland and Italy. Be one of the students to enjoy quality education and breath-taking settings.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+-student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Chonnam National University

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med Chonnam National University. Avtalen gjelder utveksling for både bachelor- og masterstudenter ved UiS.

  Chonnam National University er et statlig universitet som ligger i byen Gwangju. Universitetet ble etablert i 1952, på askene av koreakrigen, med ønske om å bygge opp landet gjennom utdannelse og demokrati. I dag har universitetet over 34 000 studenter og har stor fokus på globalt fellesskap og internasjonalt samarbeid.

  Karl-Franzens-Universität Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser så Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCO verdensarvliste.

  KU Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentby Dunedin sør på New Zealand.

 • Nederland

  Universiteit Twente

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

 • Canada

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy, and technology.
  MUM offers more than 100 degree programs,

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere på et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Mexico

  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Autonomous Technical Institute of México

  Instituto Tecnológico Autónomo de México also known as ITAM was established in March 1946 as one the top universities in Mexico. ITAM is located in the heart of Mexico city, one the eldest cities in the world. An exchange at ITAM will offer you beautiful historical and cultural settings, and a lovely weather all year around.

 • Polen

  Akademia Leona Kozmínskiego

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Politechnika Gdanska

  Gdansk University of Technology er et universitet med over 100 år gamle lange tradisjoner og stort fokus på internasjonalisering. Reis til Gdansk for det ultimate utvekslingsoppholdet!

 • Tyskland

  Westfälische Wilhelms-Universität Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

  SRH Hochschule Heidelberg

  SRH University Heidelberg tiltrekker seg internasjonale studenter fra hele verden med sin «Heidelberg Study model». Er du interessert i Tyskland og ønsker faglige utfordringer i et spennende akademisk miljø så er SRH Hochschule Heidelberg studiestedet for deg.

  SRH Hochschule Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student så er SRH Hochschule Berlin det riktige valget for deg.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Tyrkia

  Özyegin Üniversitesi

  Özyeĝin University ligger i fantastiske Istanbul i Tyrkia. Universitetet åpnet sine dører i 2008 og har fokus på entreprenørskap og innovasjon. Dette er en unik mulighet til å bo og studere i den eneste byen i verden som ligger i to verdensdeler.

 • Frankrike

  Université catholique de Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprise

  Bli Erasmus+-student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business School i Europa!

  University Savoie Mont Blanc

  The University of Savoie Mont Blanc (USMB) is a middle-sized university, with an attractive location between lakes and mountains, and on the border of Switzerland and Italy. Be one of the students to enjoy quality education and breath-taking settings.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+-student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • Sør-Korea

  Chonnam National University

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med Chonnam National University. Avtalen gjelder utveksling for både bachelor- og masterstudenter ved UiS.

  Chonnam National University er et statlig universitet som ligger i byen Gwangju. Universitetet ble etablert i 1952, på askene av koreakrigen, med ønske om å bygge opp landet gjennom utdannelse og demokrati. I dag har universitetet over 34 000 studenter og har stor fokus på globalt fellesskap og internasjonalt samarbeid.

 • Østerrike

  Karl-Franzens-Universität Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser så Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCO verdensarvliste.

 • Belgia

  KU Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

Lurer du på noe?

51833746
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Seniorkonsulent
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2.etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Livet som student i Stavanger

Du er kanskje også interessert i:

Økonomi og administrasjon

Master 2 år (siviløkonom)

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad

Relaterte sider