Hopp til hovedinnhold

Risk Analysis master

Vil du bli ekspert på risiko? Med en mastergrad i Risk Analysis kan du analysere, vurdere, kommunisere og styre alle typer risiko. Bli risikoekspert i en tid hvor terrorisme, pandemi, klimaendringer og komplekse teknologiske risikoer er noe av det samfunnet står overfor.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

31 for lokale søkere og 26 for internasjonale søkere

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Se hvorfor du bør velge Risk Analysis.Tilsyn

Samfunnet er i en rivende utvikling hvor urbanisering, klimaendringer og økende energibehov legger press på verdens ressurser – og skaper nye risiko- og sikkerhetsutfordringer. Omstilling og bærekraftig utvikling av samfunnet er helt nødvendig, og arbeidslivet trenger gode kandidater som kan bidra med høy kompetanse innen risiko.

Studieprogrammet i Risk Analysis gir deg unik kompetanse innenfor det å forstå og forholde seg til risiko, inkludert risikoanalyse og risikovurdering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og risikosamstyring (risk governance), policy relatert til risiko, og risikovitenskap. Sentrale temaer knyttet til sikkerhet (safety og security) og resiliens dekkes også, samt temaer knyttet til beredskap og krisehåndtering. Studieprogrammet bygger på konsepter og ideer utviklet gjennom Society for Risk Analysis de siste 40 årene. 

Studiet passer for deg som er interessert i å oppnå en avansert forståelse av risiko, av hva som skaper risiko og hvordan oppnå sikkerhet.

Ønsker du å utgjøre en forskjell? Som risikoekspert kan du jobbe med konkrete utfordringer, som det å oppnå FNs bærekraftsmål. Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som risikoekspert kan du bidra til å oppnå flere av bærekraftsmålene. For eksempel handler bærekraftsmål 11 om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige; og bærekraftsmål 13 handler om å styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land. Du vil også kunne bidra i diskusjonen hvordan best utforme slike mål og følge dem opp.  Risikofaget og risikovitenskapen hjelper deg stille de viktige og kritiske spørsmålene for å sikre god risikoforståelse og fokus på de beste tilnærmingene og tiltakene i denne sammenheng.

Studieprogrammet har to spesialiseringer:

• Spesialiseringen i Risk Analysis and Governance er relevant for studenter med alle typer bakgrunn. Denne spesialiseringen gir en bred risikokompetanse, med særlig vekt på risikosamstyring (risk governance).

• Spesialiseringen i Engineering Risk Analysis and Management er for studenter med ingeniørfaglig bakgrunn. Denne spesialiseringen gir en bred risikokompetanse, med særlig vekt på risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring. Spesialiseringen har en ingeniørfaglig profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet.

I løpet av studiet er det mulighet for praksis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, for eksempel en bedrift, offentlig etat, forskningsinstitutt eller større prosjektarbeid ved universitetet.

Hva kan du bli?

The study program in risk analysis gives advanced knowledge in fundamental topics within risk science. This is an attractive competence both in working life and in research. The study program qualifies for several different types of positions in both the private and public sector, for example:

Risk analyst, advisor or consultant: Risk analysis is today in extensive use in both the private sector, for example, in the petroleum and energy industries, banking and finance, and the ICT industry; and in the public sector, for example, in health care, in urban and regional planning, and the planning and operation of public infrastructure. Risk analysis is also being used in an ever-increasing number of industries and sectors. This creates a need for candidates with strong risk analysis competence who can ensure proper assessment, characterisation, communication, management, and governance of risk. The study program provides the necessary broad and general competence to work as a risk analyst, advisor or consultant.

Manager: An important management task is to make decisions under uncertainty about future consequences, i.e. when faced with risk. Risk assessments constitute an important basis for decision-making in such situations. A high level of competence is then required in understanding and interpreting the results of risk assessments and in conducting risk evaluations. Furthermore, a high level of competence is needed in communicating risk and in understanding how risk is often perceived differently by lay people compared with in professional risk assessments. Finally, there is a need for high competence in risk management and governance, and in the formulation of risk policies to ensure acceptable risk.

Researcher: As a risk researcher, there are many opportunities to contribute to the development and expansion of various parts of the research front. Key fundamental questions studied in risk science are: How to understand risk and uncertainty? How to express risk and uncertainty? How to determine what is acceptable risk? A completed master’s degree in the risk analysis programme with a grade point average of at least B and a minimum grade of B on the master’s thesis can qualify for admission to the PhD programme in science and technology with specialisation in risk management and societal safety at the University of Stavanger.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

After having completed the master’s programme in Risk Analysis, the student:

Knowledge

K1: has advanced knowledge within the academic field of risk science, related to concepts, theories, principles, approaches, methods and models for understanding, assessing, characterising, communicating, managing and governing risk, safety and security.

K2: has specialised insight into risk assessment and risk management with an engineering theory and method profile, or in risk governance with a social science theory and method profile, depending on the chosen specialisation

K3: has in-depth knowledge of theories and methods that form the basis for and that characterise risk science.

K4: can apply this knowledge to new types of problems and issues, in particular practical cases and problems in society, industry, business, etc. 

K5: can analyse scientific issues based on the scientific area’s history, traditions, uniqueness and place in society.

Skills

F1: can evaluate theories, principles, interpretations, methods and models within risk analysis.

F2: can develop and apply methods and models in risk analysis; depending on specialisation, methods for risk assessment, reliability analysis, cost-benefit analysis and risk perception analysis.

F3: can plan and conduct analyses (interpreted in a wide sense) in an independent manner of risk, safety and security, using the above knowledge. 

F4: can use relevant methods for research and scientific/scholarly work in an independent manner. 

F5: can analyse and deal critically with various sources of information and use them to structure and formulate scientific/scholarly arguments. 

F6: can carry out an independent, limited research or development project under supervision and in accordance with applicable norms for research ethics.

General Competence

G1: can analyse relevant professional, occupational and research ethics issues.

G2: can apply their knowledge and skills to deal with questions related to risk analysis, and in new areas to carry out advanced work tasks and projects.

G3: is able to evaluate the applicability of different tools and approaches that are relevant to risk analysis, and examine the short- and long-term effects of different practices and solutions.

G4: can disseminate extensive independent work.

G5: is familiar with and can use the current terminology within the field.

G6: can communicate about scientific issues, analyses and conclusions within the field, with both specialists and the general public.

G7: can guide decision-makers and other stakeholders on how to understand, assess, manage and govern risk, safety and security. 

G8: can contribute to innovation and in innovation processes. 

Opptakskrav

Opptaksregler for spesialisering i Risk Analysis and Governance

Gjennomført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende type grad med 3 års varighet (tilsvarende 180 ECTS). Grader som kvalifiserer for opptak vil være grader i byplanlegging og samfunnssikkerhet, i toll, vareførsel og grensekontroll, samt grader i samfunnsvitenskapelige fag, naturvitenskapelige fag, ingeniørvitenskapelige fag, matematikk eller statistikk. Søkere med annen type utdanningsbakgrunn vil bli vurdert av opptakskomiteen. Andre studieprogrammer som kan oppfylle kravene til opptak inkluderer: Sosialfag, Helse- og samfunnsfag, Økonomi og administrasjon, Hotell og turisme, Politiutdanning, Lærerutdanning , Journalistikk, Historie og vitenskapsfilosofi   

Opptaksregler for spesialisering i Engineering Risk Analysis and Management 

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag. Denne spesialiseringen gir en bredrisikokompetanse, med særlig vekt på risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring. Spesialiseringen har en ingeniørfaglig profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, minimum 5 studiepoeng i statistikk og minimum 7,5 studiepoeng i fysikk.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til den master i risk analysis, spesialisering in Engineering Risk Analysis and management, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør. 

Alle søkere:

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Møt masterstudent Mohaimin Khan fra Bangladesh.
Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Compulsory courses

  • Foundations of risk analysis and risk science

   Første år, semester 1

   Foundations of risk analysis and risk science

   Studiepoeng: 10

  • Risk, Society and Governance

   Første år, semester 1

   Risk, Society and Governance

   Studiepoeng: 10

  • Risk assessment, economic evaluation and decisions

   Første år, semester 2

   Risk assessment, economic evaluation and decisions

   Studiepoeng: 10

  • Risk Management, Communication and Policy

   Første år, semester 2

   Risk Management, Communication and Policy

   Studiepoeng: 10

  • Master`s thesis Risk Analysis

   Andre år, semester 3

   Master`s thesis Risk Analysis

   Studiepoeng: 30

 • Specialization choice

  • Risk Analysis and Governance

   • Risk Analysis and Governance - Compulsory courses

    • Philosophy of Science and Research Methods

     Første år, semester 1

     Philosophy of Science and Research Methods

     Studiepoeng: 10

    • Selected topics in risk management

     Første år, semester 2

     Selected topics in risk management

     Studiepoeng: 10

   • Courses at UiS or exchange 3rd semester

    • Courses at UiS 3rd semester

     • Recommended electives 3rd semester

      • Terrorism, security and resilience

       Andre år, semester 3

       Terrorism, security and resilience

       Studiepoeng: 10

      • Internship in risk analysis

       Andre år, semester 3

       Internship in risk analysis

       Studiepoeng: 10

      • Applied risk analysis

       Andre år, semester 3

       Applied risk analysis

       Studiepoeng: 10

      • International humanitarian emergencies

       Andre år, semester 3

       International humanitarian emergencies

       Studiepoeng: 10

     • Other electives 3rd semester

      • Enterprise risk and information security

       Andre år, semester 3

       Enterprise risk and information security

       Studiepoeng: 10

      • Decisionmaking in emergencies

       Andre år, semester 3

       Decisionmaking in emergencies

       Studiepoeng: 10

      • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Studiepoeng: 10

    • Exchange 3rd semester

  • Engineering Risk Analysis and Management

   • Engineering Risk Analysis and Management - Compulsory courses

   • Courses at UiS or exchange 3rd semester

Spørsmål og svar

Kan jeg ta studiet på deltid? Kan jeg dra på utveksling?

spørsmål og svar SOS

Er det mulig å gjennomføre studiet på deltid, eller som fjernundervisning?Studiet er lagt opp som heltidsstudium, og det er mange obligatoriske gruppebaserte innleveringer i omtrent alle emnene. Vi anbefaler derfor ikke å ta studiet som fjernundervisning. I og med at studiet er et heltidsstudium, er det ikke mulig å få et deltidsopptak, men en student med opptak til en 2-årig mastergrad har tilgang som student i tre år og kan derfor også selv fordele emnene/studiet over tre år istedenfor to år.

Jeg har tidligere bestått emner ved en annen utdanningsinstitusjon. Kan jeg få godkjent noen av disse emnene inn i ny grad?

Ja, det er mulig å søke om å få godkjent tidligere beståtte emner som ikke er del av opptaksgrunnlaget inn i ny grad.

Er det mulig å søke om permisjon fra studiene?

Ja, det er fullt mulig å søke om permisjon fra studiene.

Har jeg mulighet for å dra på utveksling i løpet av studiene mine?

Studiet er lagt opp for utveksling i 3. semester. Hvilke studiesteder det er mulig å søke utveksling til finnes det en oversikt over nedenfor.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Applicants admitted to the programme are recommended to go on an exchange semester abroad as a part of their studies. UiS regards this exchange as a highly positive component of the programme, which will increase your employability. Students should select from their study programme’s recommended universities. 

The recommended semester for exchange is the 3rd semester. This semester has 30 ECTS elective courses.  Courses taken abroad should not overlap with the courses you have already completed. We recommend that you also take into account your field of interest. 

In addition to the recommended universities listed below, UiS has a number of agreements with universities outside Europe that are applicable to all students at UiS, provided that they find a relevant subject offering.

Within the Nordic region, all students can use the Nordlys and Nord Tek networks.

Contact your student adviser at the Faculty if you have questions about guidance and pre-approval of topics.

Sabrina Ebenhoch: https://www.uis.no/nb/profile/2707

General questions about exchange:

Go to the exchange guide in the Digital student service desk

Recommended institutions:

Specialisation: Risk analysis and governance

 • Lund University, Sweden
 • University of Trentino, Italy

Specialisation: Engineering risk analysis and management

 • Lund University, Sweden
 • Politecnico di Milano, Italy
 • University of Bologna, Italy 
 • Delft University, The Netherlands
 • INSA Toulouse, France 
Utveksling
 • Alle land

  Catholic University of Portugal

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet`historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy` fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Frankrike

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy` fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

 • Portugal

  Catholic University of Portugal

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet`historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831444
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor
51831908
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Vårt fagmiljø

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Les meir om studietilbod og forsking ved instituttet.

Mer fra institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Skal jobbe for et grønt og trivelig Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Samfunnssikkerhetskonferansen oppsummert

Over 200 deltagere fikk med seg det siste innen samfunnssikkerhetsforskning da Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 ble ar...

Hold av datoen!

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 arrangeres 2. mai.

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor samfunnssikkerhet, risiko og krise...

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke fungerer - sammen.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har e...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...