Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-ESPRÅKL

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i engelsk språk og litteratur

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk, Engelsk

Institutt for språk- og kulturvitenskap (IKS) har studietilbud innen de klassiske humanistiske skolefagene historie, religion, engelsk og nordisk. En bachelor fra IKS er en treårig universitetsgrad på til sammen 180 studiepoeng der minst ett fag gir 90 studiepoeng. Læringsutbyttet vil variere alt etter hvilken kombinasjon av fag og emner du velger (les om læringsutbytte under de enkelte emner). Evnen til kritisk tenkning og kritisk og korrekt bruk av kilder står helt sentralt i den vitenskapelige tradisjonen, uansett hvilken fagkombinasjon du tar. Du vil også få trening i å presentere fagstoffet skriftlig og muntlig.

Selve fordypningen består primært i at du skriver et selvstendig forskningsarbeid under faglig veiledning. Dette skjer det tredje året av bachelorstudiet. De resterende emnene kan tas innenfor fagene nordisk, engelsk og religion. Det er også mulig å ta emner ved andre institutt.

Undervisning og vurderingsformer

Undervisningen foregår hovedsakelig som forelesninger, men inkluderer også seminarer, gruppearbeid og muntlige og skriftlige øvelser. All undervisning i engelskemnene foregår på engelsk, og det anbefales solide forkunnskaper i engelsk språk.

Det er formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte emner. For nærmere presisering av vurderingsformer, se beskrivelsene under de enkelte emnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten

 • ha bred kunnskap om engelsk språk, og hvordan språk og samfunn påvirker hverandre
 • ha bred kunnskap om engelsk grammatikk og språklære, samt ha tilegnet seg begreper til å beskrive sentrale aspekt ved det engelske språksystemet
 • ha bred kunnskap om engelsk fonetikk og fonologi, og ulike varianter av engelsk uttale
 • ha bred kunnskap om nøkkeltekster i britisk og amerikansk litteratur, estetikk, sentrale forfattere og om utviklingslinjer i engelskspråklig litteratur
 • ha bred kunnskap om teori og metoder for litterær og språklig analyse
 • ha særskilt god kunnskap om ett tema innenfor litteratur eller språk

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten

 • kunne uttrykke seg presist og korrekt på engelsk både skriftlig og muntlig
 • kunne bruke kunnskap om engelsk lingvistikk til å analysere engelske tekster
 • kunne bruke litteraturteori og litterære metoder til å analysere ulike typer engelskspråklige litterære tekster
 • kunne, under veiledning, bruke teori og metode fra språk eller litteratur i en selvstendig oppgave

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten

 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
 • gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
 • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet
 • innen minst ett annet selvvalgt fagområde ha grunnleggende kunnskaper, som kan gi utfyllende perspektiver til engelskstudiet og sikre faglig bredde i bachelorgraden

Hva kan du bli?

Bachelorutdanning i engelsk språk og litteratur gir deg en språk- og kulturkompetanse som er etterspurt blant annet innen næringsliv, reiseliv, internasjonalt arbeid, kulturformidling, administrasjon, kommunikasjon, media og forlagsvirksomhet.

Hva kan du jobbe med?

Engelsk språk og litteratur er aktuelt innenfor mange jobber og yrker hvor kunnskap om språk, litteratur og kultur er etterspurt. Noen eksempler på aktuelle jobber er:

Bibliotekar

Engelsklærer

Journalist

Kommunikasjonsrådgiver

Oversetter

Du kan fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i Engelsk og Literacy Studies.

Med en mastergrad i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), får du også undervisningskompetanse i engelsk.

Emneevaluering

Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur

  • ENG290: Bacheloroppgave i engelsk

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i engelsk (ENG290)

   Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

 • Velg ett emne i 6. semester

  • ENG271: Fordypning i engelsk litteratur

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i engelsk litteratur (ENG271)

   Studiepoeng: 15

  • ENG272: Fordypning i engelsk språk

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i engelsk språk (ENG272)

   Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur

  • ENG290: Bacheloroppgave i engelsk

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i engelsk (ENG290)

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Historie - fag 2

   • HIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

    Andre år, semester 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid (HIS145)

    Studiepoeng: 15

   • HIS185: Innføring i historiske emner

    Andre år, semester 3

    Innføring i historiske emner (HIS185)

    Studiepoeng: 15

   • HIS165: Moderne historie

    Andre år, semester 4

    Moderne historie (HIS165)

    Studiepoeng: 15

   • HIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Andre år, semester 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (HIS175)

    Studiepoeng: 15

  • Religion - fag 2

   • REL125: Kristendom og jødedom

    Andre år, semester 3

    Kristendom og jødedom (REL125)

    Studiepoeng: 15

   • REL185: Hinduisme, buddhisme og islam

    Andre år, semester 3

    Hinduisme, buddhisme og islam (REL185)

    Studiepoeng: 15

   • REL135: Religion, kunst og populærkultur

    Andre år, semester 4

    Religion, kunst og populærkultur (REL135)

    Studiepoeng: 15

   • REL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

    Andre år, semester 4

    Religionsvitenskap, etikk og livssyn (REL195)

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • NOR125: Språkstruktur og språkbruk

    Andre år, semester 3

    Språkstruktur og språkbruk (NOR125)

    Studiepoeng: 15

   • NOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Andre år, semester 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (NOR165)

    Studiepoeng: 15

   • NOR135: Språkhistorie og talemål

    Andre år, semester 4

    Språkhistorie og talemål (NOR135)

    Studiepoeng: 15

   • NOR145: Tekst i kontekst

    Andre år, semester 4

    Tekst i kontekst (NOR145)

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

  • Utveksling

  • Ved UiS

   • Fritt emnevalg, 30 sp

    • BPRA30: Praksis i humanistiske fag

     Tredje år, semester 5

     Praksis i humanistiske fag (BPRA30)

     Studiepoeng: 15

 • Velg ett emne i 6. semester

  • ENG271: Fordypning i engelsk litteratur

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i engelsk litteratur (ENG271)

   Studiepoeng: 15

  • ENG272: Fordypning i engelsk språk

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i engelsk språk (ENG272)

   Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur

  • ENG115: En introduksjon til engelskspråklig litteratur

   Første år, semester 1

   En introduksjon til engelskspråklig litteratur (ENG115)

   Studiepoeng: 15

  • ENG145: Innføring i engelsk språk

   Første år, semester 1

   Innføring i engelsk språk (ENG145)

   Studiepoeng: 15

  • ENG175: Amerikansk litteratur og kultur

   Første år, semester 2

   Amerikansk litteratur og kultur (ENG175)

   Studiepoeng: 15

  • ENG195: Engelsk fonetikk og fonologi

   Første år, semester 2

   Engelsk fonetikk og fonologi (ENG195)

   Studiepoeng: 15

  • ENG290: Bacheloroppgave i engelsk

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i engelsk (ENG290)

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Historie - fag 2

   • HIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

    Andre år, semester 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid (HIS145)

    Studiepoeng: 15

   • HIS185: Innføring i historiske emner

    Andre år, semester 3

    Innføring i historiske emner (HIS185)

    Studiepoeng: 15

   • HIS165: Moderne historie

    Andre år, semester 4

    Moderne historie (HIS165)

    Studiepoeng: 15

   • HIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Andre år, semester 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (HIS175)

    Studiepoeng: 15

  • Religion - fag 2

   • REL125: Kristendom og jødedom

    Andre år, semester 3

    Kristendom og jødedom (REL125)

    Studiepoeng: 15

   • REL185: Hinduisme, buddhisme og islam

    Andre år, semester 3

    Hinduisme, buddhisme og islam (REL185)

    Studiepoeng: 15

   • REL135: Religion, kunst og populærkultur

    Andre år, semester 4

    Religion, kunst og populærkultur (REL135)

    Studiepoeng: 15

   • REL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

    Andre år, semester 4

    Religionsvitenskap, etikk og livssyn (REL195)

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • NOR125: Språkstruktur og språkbruk

    Andre år, semester 3

    Språkstruktur og språkbruk (NOR125)

    Studiepoeng: 15

   • NOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Andre år, semester 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (NOR165)

    Studiepoeng: 15

   • NOR135: Språkhistorie og talemål

    Andre år, semester 4

    Språkhistorie og talemål (NOR135)

    Studiepoeng: 15

   • NOR145: Tekst i kontekst

    Andre år, semester 4

    Tekst i kontekst (NOR145)

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

  • Utveksling

  • Ved UiS

   • Fritt emnevalg, 30 sp

    • BPRA30: Praksis i humanistiske fag

     Tredje år, semester 5

     Praksis i humanistiske fag (BPRA30)

     Studiepoeng: 15

 • Velg ett emne i 6. semester

  • ENG271: Fordypning i engelsk litteratur

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i engelsk litteratur (ENG271)

   Studiepoeng: 15

  • ENG272: Fordypning i engelsk språk

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i engelsk språk (ENG272)

   Studiepoeng: 15

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Hovedvindu for utveksling i et helt semester med opt-out (må velges aktivt bort av studenten selv). Velg fritt innenfor humanistiske fag ved et annet universitet.

Flere muligheter for utenlandsopphold

2. semester: Tilbud om to-ukers studietur til Det norske studiesenteret i York.

3. og/eller 4. semester: Ta (deler av) ditt fag 2 i utlandet.

6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York.

Opplegg for utvekslingen
Ved utveksling i 5. semester står du helt fritt til å velge emner innenfor humanistiske fag, men det anbefales at du velger emner som kan relateres til ditt hovedfag. Dette vil gi den beste kontinuiteten i studiet ditt.

Utveksling i 3. og/eller 4. semester gir deg mulighet til å ta emner ved en annen institusjon som kan erstatte de emnene som tilbys ved UiS (historie, nordisk, religionsstudier). Du kan også velge andre fag.

Emnene må forhåndsgodkjennes for at de skal kunne telle som del av utdanningen. For studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er det viktig at emner tatt i utlandet er godkjent som grunnlag for undervisningskompetanse.

Aktuelle utvekslingsavtaler
Avtalene som er anbefalt for dette programmet tar utgangspunkt i hovedvinduet for utveksling (5. semester), og er kartlagt med tanke på tilbud innen engelsk språk og litteratur.

Ønsker du å reise ut tidligere, for å ta deler av bachelorgraden i utlandet, må du forsikre deg om at stedene du ønsker å reise til tilbyr relevante emner, og at disse dekkes av utvekslingsavtalen UiS har. Et godt sted å starte, er å sjekke Bachelor i historie sitt tilbud dersom du ønsker historieemner, Bachelor i religion, kultur og samfunn sitt utvekslingstilbud hvis du ønsker religionsemner.

For studenter som ønsker å ta nordisk, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Studiekoordinator Margrethe Melin, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Picardie Jules Verne (Amiens)

  Université de Picardie Jules Verne ligger i den sjarmerende franske byen Amiens, nord i Frankrike, en drøy time med tog fra Paris.

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

 • Australia

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Frankrike

  University of Picardie Jules Verne (Amiens)

  Université de Picardie Jules Verne ligger i den sjarmerende franske byen Amiens, nord i Frankrike, en drøy time med tog fra Paris.

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

 • Romania

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

 • Tyskland

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

 • USA

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator
Margrethe Melin
Tlf.: 51831207
Epost: margrethe.melin@uis.no