Emner Ph.d. i teknologi og naturvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over ph.d.-emnene som tilbys ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert Sist oppdatert
informasjon

Opplæringsdel

Doktorgradsprogrammet er bygget opp av en opplæringsdel med emner som til sammen utgjør 30 studiepoeng.

hånd som skriver

Emnene i opplæringsdelen er er delt inn i tre typer:

  • Programemner
  • Studieemner
  • Prosjektemner

Hver inndeling utgjør 10 studiepoeng.

Hva er forskjellen på program-, studie- og prosjektemner?

Programemner

Programemnene er basert på krav i Ph.d.-forskriften om opplæring innen vitenskapsteori og forskningsetikk, og er dermed obligatoriske for alle på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Emnene undervises med felles forelesninger for alle programmets studieretninger.

Studieemner

Studieemnet velges ut ifra studieretning og ph.d.-prosjekt. Studieemnet er et forelest emne med fast læreplan. Emnet undervises i små grupper og holdes etter behov.

Prosjektemner

Prosjektemnet utarbeides av veilederteamet og tilpasses det enkelte doktorgradsprosjekt som kandidaten er tatt opp til.

katalog

Ph.d.-emnene som tilbys ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet