TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Published Sist oppdatert

Forskning

Fakultetet fortsatte sin høye forskningsproduksjon i 2023.

To studenter iført labfrakker i et laboratorium.

I løpet av 2023 publiserte forskerne våre hele 602 vitenskapelige artikler og reviews. Det gir nesten 700 publiseringspoeng, noe som gjør at fakultetet er det mest-publiserende av tilsvarende fakultet i Norge. Ved utgangen av 2023 var rundt 140 stipendiater ansatt ved fakultetet. 32 doktorgradsstudenter disputerte i løpet av året. Stipendiatene har forsket på alt fra eksplosiver i naturen til batteriteknologi og aerodynamikk på broer.

Ekstern finansiering

TN-fakultetet har jobbet hardt for å få inn eksterne midler i året som har gått. Flere prosjekter har fått tilslag, noe som bidrar til høy forskningsaktivitet i de kommende årene. Her er noen av prosjektene som fikk finansiering i 2023:

 • SUPER2: 8.525.000 kroner (Forskningsrådet): Prosjektet skal se nærmere på en ny metode som vil gi oss en bedre forståelse av ioniske diffusjonsfenomener i et bredt spekter av avanserte, funksjonelle materialer.
 • Polish-Norwegian sustainable research (intern lenke): 3.000.000 kroner (Marin Energi, Rosenberg Worley og Polish Cluster of Composite Technologies): Polsk-norsk samarbeid og erfaringsutveksling innen fornybar energi.
 • City blues (intern lenke): 2.500.000 kroner (EU): Målet er å utvikle naturbaserte løsninger for klimatilpasning. Menneskene må tilpasse seg klimaendringenes negative effekter og samtidig forbedre grønn og blå infrastruktur for fortetting.

I tillegg mottok fakultetet 10 millioner kroner til bygging av elkraftlaboratorium i den nye energisentralen. Pengene er fra Ulla-Førre-fondet.

Fakultetet fikk også finansiering til to nye næringslivsstipendiater. For å bidra til økt forskning i norsk næringsliv, setter Forskningsrådet hvert år av penger til såkalt nærings-ph.d – ordningen som gjør det mulig å ta en doktorgrad ute i bedriften du jobber i. Matthijs Holthuijsen skal forske på batteriteknologi hos Beyonder, mens Pawel Janusz Klis skal jobbe med maskinlæring i offshorebransjen hos Dynamic Well Solutions.

Priser

 • Terje Aven, professor ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, fikk hedersprisen Distinguished Achievement Award for sitt arbeid innen risikofag.
 • Dimitrios Pavlou, professor ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, ble tildelt Hojjat Adeli-prisen for innovasjon innen beregningsbaserte metoder.
 • Kathinka Dæhli Kurz, professor II ved Institutt for data- og elektroteknologi, fikk Stavanger universitetssjukehus sin forskningspris sammen med ektemannen Martin Kurz.
 • Sudath Siriwardane, professor ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, mottok forskningspris for sine bidrag til International Journal of Structural Integrity.
 • Huong Huynhs doktorgradsavhandling ble kåret til beste norske doktorgrad innen fagfeltet katalyse i perioden april 2021-mars 2023.
 • Factiverse, et startup-selskap fra Institutt for data- og elektroteknologi, vant NORA.startup award i 2023.

Konferanser

Her er noen av konferansene som ble gjennomført på fakultetet i året som gikk:

Utdanning

I 2023 hadde fakultetet 3026 nasjonale førsteprioritetssøkere og 3034 internasjonale primærsøkere.

Flere studenter sitter ved et stort bor og jobber på laptoper.

Rekruttering og markedsføring

Vi har jobbet helhetlig og strategisk med å rekruttere nye studenter til studieprogrammene våre. Dette har vi gjort gjennom både fysiske og digitale tiltak. Vi arrangerte Åpen dag, Teknologiaften, alumnitreff og konferanser. I tillegg produserte vi nyhetssaker, studentportrett, alumniportrett, samt annet organisk og annonsert innhold til digitale kanaler som uis.no og sosiale medier. Vi ser av datatrafikken på våre nettsider at slike tiltak har effekt med å få potensielle studenter til å undersøke våre studietilbud nærmere.

Søking og gjennomføring

I 2023 hadde fakultetet 3026 nasjonale førsteprioritetssøkere og 3034 internasjonale primærsøkere. Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll var det mest søkte studiet vårt, med 948 førsteprioritetssøkere. Bachelor i datateknologi og bachelor i energi- og petroleumsteknologi hadde også høye søkertall med 153 og 111 førsteprioritetssøkere. De best søkte mastergradene våre nasjonalt var samfunnssikkerhet med 378 førsteprioritetssøkere, og industriell økonomi med 197 førsteprioritetssøkere. Computer Science og Data Science hadde flest internasjonale primærsøkere med 523 og 370 søkere.

Nye studietilbud og studieretninger

Fakultetet vedtok å opprette et nytt årsstudium i realfag og teknologi, en ny Y-vei innen energi- og petroleumsteknologi og en ny studieretning innen bachelor i elektroteknologi; elkraft og elektrifisering. De nye tilbudene har oppstart i 2024, og vi håper at de nye studietilbudene er attraktive og tiltrekker seg studenter som vil opparbeide seg kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidslivet.

Studiebarometeret

Av alle studieprogrammene ved Universitetet i Stavanger (UiS), var det masterprogrammet i industriell teknologi og driftsledelse som kom best ut. Studieprogrammet fikk 5,0 poeng og toppscore i Studiebarometeret for 2023, som nylig ble offentliggjort. Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse, der studenter blir spurt om hvordan de opplever kvaliteten på sitt studium.

Studentpriser

 • Muhammad Suleman mottok Teknas studentpris under masterseremonien til fakultetet.
 • Jo Fridstrøm fikk prisen for beste masteroppgave under Samfunnssikkerhetskonferansen.

Vår Energis studentpriser (25.000 kr til fire bachelorstudenter og 50.000 kr til to masterstudenter):

 • Vidar Johannes Sagvik (bachelorstudent)
 • Sara Marlen Kolstø (bachelorstudent)
 • Amalie Frafjord (bachelorstudent)
 • Thomas Gingstad (bachelorstudent)
 • Pedram Gargari (masterstudent)
 • Lisa Egeland Jonassen (masterstudent)

Repsols studentpriser (50.000 kr til tre masterstudenter):

 • Muhammad Suleman
 • Imad Chidiac
 • Lisa Egeland Jonassen

Linjeforeninger og studentorganisasjoner

Vi har mange linjeforeninger og studentorganisasjoner tilknyttet fakultetet. Foreningene og organisasjonene spiller en sentral rolle for både det faglige og det sosiale miljøet blant studentene våre. I løpet av året har de arrangert bedriftsbesøk, karrieredager og en rekke ulike sosiale arrangementer.

Flere av studentorganisasjonene våre konkurrerte mot andre organisasjoner i ulike konkurranser. UiS Subsea gikk av med seieren i TAC Challenge, Drillbotics gikk av med seieren i Drillbotics-konkurransen 2022-223 og ION Racing deltok på Formula Student i Silverstone. I tillegg skjøt UiS Aerospace opp sin andre egenproduserte rakett. Det har også kommet til en ny organisasjonen, SheTech, som skal jobbe for våre kvinnelige studenter, og sikre bedre rekruttering av kvinnelige studenter til realfag- og ingeniørutdanninger. 

Formidling

For å nå ut til publikum utenfor universitetet, må ny kunnskap formidles på en god og forståelig måte.

Samfunnssikkerhetskonferansen 2024

Naturvitenskapelige fagområder er sentrale for nødvendig basiskunnskap når vi utdanner dem som skal drive den grønne omstillingen. Teknologi- og ingeniørfagene er sentrale drivere for innovasjon og leverandører av kompetanse til et arbeidsliv i endring. En av de viktigste oppgavene ved fakultetet er derfor å formidle ny kunnskap til omverdenen, enten det er til skoleelever, egne studenter eller til næringsliv og myndigheter. Dette er noe som vi vil satse enda sterkere på i tiden som kommer.  

Skolelaboratoriet i realfag

Skolelaboratoriet drives av Inge Christ og Mari Mæland Nilsen. De er lidenskapelig opptatt av å formidle realfag på spennende og engasjerende måter. Med på laget er også Eirik Midbøe Lunde og Markus Barkved. I 2023 fylte Inge Christ 70 år, og gikk derfor av med pensjon. Han er riktignok ikke helt klar for å gi seg, og har vært engasjert i prosjekter også etter at 70-årsfeiringen var tilbakelagt – engasjementet for realfagsformidling forsvinner ikke selv om pensjonsalderen er nådd. 

Som tidligere år har skolelaboratoriet også i 2023 hatt høy aktivitet. Gjennom året har de gjennomført 25-30 skolebesøk, på alle skoletrinn; barne- ungdoms- og videregående skoler. I tillegg har skolelaboratoriet gjennomført laboratoriebesøk for realfagslærere fra flere videregående skoler, og holder flere studiepoenggivende kurs for elever i videregående skole. 

Inspirasjonsdag for realfagslærere

Tirsdag 14. november arrangerte Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet «Fagnettverksdag realfag» (intern lenke) i samarbeid videregående skoler i regionen. Rundt 270 realfagslærere fra videregående skoler i hele fylket tok turen til Universitetet i Stavanger. Dagen besto av faglige foredrag om blant annet kunstig intelligens, partikkelfysikk og energilagring – for å nevne noe. Deltagerne fikk selv velge hvilke foredrag de ville delta på. Programmet ble avsluttet med laboratorievandring på Kjølv Egelands hus og besøk på didaktisk digitalt verksted (DDV).

Målet med dagen var å gi lærerne faglig påfyll og inspirasjon. I tillegg fikk fakultetet vist fram de ulike fagmiljøene på universitetet, og lærerne fikk et innblikk i hvordan vi jobber med studentene.

Stavanger AI Lab

SAIL ønsker å gjøre kunnskap til kunstig intelligens mer tilgengelig til de studentene på UiS. Skape nysgjerrighet og undring om hvordan kunstig intelligens påvirker oss i hverdagen vår og hvordan vi kan bruke den som en ressurs.

I 2023 inviterte SAIL til 5 studentarrangementer:

 • Kan AI redde oss fra eldrebølgen?
 • AI og dating – kjærlighetens algoritme
 • ChatGPT, kan jeg bruke det på eksamen?
 • Verifisering av fakta i en tid med fake news og desinformasjon?
 • 25 years of search innovation from Google

Stavanger AI Lab arrangerte fagseminar for ansatte ved TN den 6. desember der temaet var AI generelt og anvendelsen av AI i praksis. På fagseminaret ble ansettelsen av ny leder Alvaro Fernandez-Quilez annonsert, som trer i kraft 1. februar. Alvaro har bred erfaring innen benyttelse av kunstig intelligens, og vil bidra med både nye perspektiv og faglig tyngde for å øke kjennskapen til SAIL blant studenter og fagmiljø.  

Alumniarrangement

Vi inviterte til to samlinger for Alumnirådet og et medlem av rådet, Andreas Bakke, snakket på mastersamlingen for å rekruttere avtroppende studenter til UiS’ alumninettverk.

I september ble det første nyhetsbrevet til TN Alumni sendt ut, med nyheter fra UiS om forskning og arrangementer. Profileringsartikler ble gitt som premie for quiz.

Vi avholdt vår første alumniarrangement, «Homecoming», for alumner av TN den 21. september på Folken.

Arrangementet oppfordret tidligere studenter til å invitere studiekamerater til å treffes, og bli oppdatert på ny forskning innen TN - presentert som en forskningskabaret. Det var godt oppmøte og mye interesse for lignende arrangement.

De vitenskapelige bidragsytere til arrangementet var:

 • Alejandro Escalona
 • Roald Kommedal
 • Yihan Xing
 • Aleksi Kurkela
 • Sachin Maruti Chavan Arild Nystad

Se også: UiS er tett på arbeidslivet

Forskningsdagene

Forskningsdagene pågikk fra 20. september til 1. oktober. I disse tolv dagene kom forskerne ut av kontorene og laboratoriene for å vise, fortelle og samtale med deg om hva de forsker på. Energi – i alle former – var tema for årets festival. TN-fakultetet var sterkt representert med forskningssenteret NCS2030 (bærekraftig utnyttelse av undergrunnsressurser), Institutt for energiressurser, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi og Institutt for matematikk og fysikk. De deltok på Forskningstorget, Matløypa, Forsker standup med mer.

Forskningsformidling

Bøker med TN-forfattere i 2023 (Cristin).

Her er noen av sakene som ble publisert på uis.no og i andre kanaler i året som gikk:

Virksomhetsstyring

I 2023 var omstilling i søkelyset på det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet-TN fakultetet.

To menn går gjennom en korridor.

Året startet med at flere av studentorganisasjonene og linjeforeningene våre måtte flytte på seg. Dette var en følge av at paviljong 4 ble avviklet, og at det er arealknapphet på campus. Fakultetet har etterstrebet å lage gode midlertidige løsninger, slik at det viktige arbeidet til organisasjonene ikke blir skadelidende. Studentorganisasjoner og linjeforeninger er viktig for studentenes tilfredshet, og er derfor et satsingsområde for ledelsen ved fakultetet. I 2023 har også studentorganisasjonene og linjeforeningene hatt en viktig rolle inn i fakultetets rekrutteringsarbeid.

Fakultetets største satsing i året som gikk har uten tvil vært på studentrekruttering. I løp av 2023 har vi kjørt en stor digital markedskampanje, i tillegg har vi vært på skolemesser i Tyskland og Sverige, i håp om å tiltrekke oss flere europeiske mastergradsstudenter, og vVi har laget en helhetlig og strategisk markedsplan for å få større effekt av vårt arbeid med å tiltrekke oss flere studenter. I tillegg er det opprettet et aAlumniråd som skal veilede ledelsen, og skape mer synergi mot nettverket av uteksaminerte kandidater. Fakultetets tette samarbeid med industrien er noe vi er veldig stolte over, og som vi ønsker å fortsette åog utvikle gjennom aktiviteter knyttet til forskning, utdanning og formidling.

Omstillingsarbeidet har i 2023 også ført til et ekstra fokus på konsolidering. Fakultetet har i løp av året særlig jobbet med å effektiviserte fakultetsadministrasjonen. I tillegg har vi blant annet har vi avviklet en mentorordning som var ressurskrevende og ikke gavoppnådde ønskedet resultater. Det er også blitt og innført retningslinjer for behovsprøving av ansettelser; et tiltak som skal kunne ivareta behovet for å rekruttere riktig kompetanse samtidig som vi reduserer lønnskostnadene.

På tampen av året fikk vi tilsagn på søknad om midler fra Ulla-Førre-fondet. Dette var ett av de virkelige lyspunktene i 2023. Fakultetet fikk 10 millioner kroner til elkraft-satsing. Dette er viktig for å bygge opp infrastruktur til laboratoriene i den nye Energisentralen.