Hopp til hovedinnhold

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Publisert: Endret:
Gunn Therese Sirekrok
  • Navn: Gunn Therese Sirekrok
  • Alder: 46 år
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Sykepleier med videreutdanning i palliasjon og kreftsykepleie som jobber i kommunehelsetjenesten
  • Hva studerte du på UiS og når? Videreutdanning i kreftsykepleie 2018 - 2020, men tok også bachelor i sykepleie ved UiS fra 2003 - 2007

Gunn Therese arbeider ved en kortids- og rehabiliteringsavdeling med direkte pasient- og pårørende rettet arbeid. Hun er tilknyttet avdelingens plasser for lindrende behandling. Med erfaring og utdanning innen palliasjon og kreftsykepleie er hun en ressursperson i avdelingen og deltar i ulike nettverk i regionen.

Hvorfor valgte du å studere kreftsykepleie ved UiS?

Jeg tok en videreutdanning i palliasjon ved Lovisenberg diakonale høgskole for 5 år siden og har vært særlig tilknyttet de 2 plassene for lindrende behandling ved arbeidsstedet mitt. Jeg så behovet for å øke kompetansen på mitt arbeidssted og ønsket mer kunnskaper om kreftsykdom og behandling siden en stor del av pasientene som blir tildelt plassene har en kreftsykdom. Det er behov for kompetanse for å imøtekomme kreftpasienter og deres pårørendes behov på en forsvarlig måte i sykdomsforløpet. Det stilles også økende krav om kvalitet for å kunne ivareta fremtidens økende behov for oppføling av kreftpasienter både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Det gjenspeiler igjen et behov for økt kompetanse blant helsepersonell.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Flere gode og lærerike forelesere som gjorde at studie var motiverende og faglig givende, og som gav et helhetlig innsyn i hva kreftsykepleie innebærer. Et deltid studie hvor en kombinerer studie og arbeid er krevende og man må sette av tid til lesing og skolearbeid. Det er mye studie på egen hånd og det krever selvdisiplin. Et godt klassefellesskap og læringsmiljø bidro til en god studenttilværelse. Studieturen vi organiserte før studieslutt var også et høydepunkt – både faglig og sosialt.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Det er nok erfaringene jeg gjorde gjennom praksisperiodene med pasient og pårørende kontakt og dyktige kontaktsykepleiere som gode rollemodeller. I løpet av praksisperioden fikk man knyttet teori og praksis sammen og bli mer bevisst på rollen som fremtidig kreftsykepleier. Har også fått kjennskap til hvordan man jobber kunnskapsbasert og hvor viktig det er for den faglige utviklingen i dagens og fremtidens helsevesen.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg er glad i jobbe med mennesker og ved å jobbe direkte pasient rettet får man en mulighet til å bli kjent med både pasient og pårørende. Gjennom jobben som kreftsykepleier må en ha evne til å se hele mennesket og ikke bare sykdommen. I en hverdag som kan oppleves som komplisert og preget av uforutsigbarhet kan man med god dialog, informasjon og faglig kompetanse ivareta pasienten og pårørende. Følelsen av å kunne være en trygghet for pasient og pårørende, gi støtte og være der for dem gjennom forløpet er meningsfullt og givende for den jobben man gjør. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid i avdelingen, og det er motiverende å se hvordan samarbeid mellom ulike aktører kan bidra til gode forløp.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

  • Lag deg delmål – ta en ting om gangen. Bruk medstudenter til støtte og refleksjon.
  • Vær i forkant – prøv å jobb jevnt og trutt, og vær i forkant til forelesninger.
  • Sett grenser for deg selv, til tider kan det være travelt å kombinere studier og arbeidsliv. Det er lov å si nei  

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

Guro og Anne hadde utveksling på Svalbard

Guro Skarstein og Anne Louise Gilling deler sine erfaringer fra sommeren de studerte ved UNIS på Svalbard.

Therese Log Bergjord tildelt HHUiS Alumnipris 2021

Therese Log Bergjord, CEO i Skretting og en internasjonal kapasitet innenfor havbruksnæringen, er tildelt Handelshøgskol...

– Økonomifaget er så mye mer enn bare tall og systemer. Det handler like mye om å finne løsninger på nye og eksisterende problemer

Silje Sletten tok en mastergrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i innovasjon. Så ventet en konsulentjobb ...

– Dagens økonomistudenter vil få mer innovative og mindre tradisjonelle stillinger enn tidligere

Gehan Skhmot har en master i økonomi og administrasjon og har spesialisert seg i økonomisk analyse. Nå jobber hun som rå...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

UiS Alumni

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vår...

– Masteren ga meg definitivt et ekstra ess da jeg søkte på jobb

Steffen Skarås fikk jobb som konsulent i Capgemini samtidig som han fullfører masteren i computational engineering.

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde ...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Petroleumsgeologen

– Feltturene til Spania og Hellas var utrolig lærerike, sier Jacob Dieset. Alumnien jobber med å bygge ut en geologisk l...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

David jakter på ulovlige varer

– På Østlandsterminalen kommer det inn millioner av postforsendelser hvert år. Tempoet er høyt og mengden er stor. Vi er...

Silje jobber som toller på finskegrensa

– Vi betjener tre tollstasjoner: Polmak, Utsjok og Karigasniemi. Vårt arbeidsområde er ganske unikt.

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en leder...

PPU opna nye dører

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

Alumnintervju: Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning!

Malin Tveterås Gaard var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018, og jobber nå i universitetsbarnehagen Jåttå barnehage i ...

Alumnportrett: Variert og aktiv hverdag med mye ansvar

Morten Øksnevad var ferdig utdannet barnehagelærer ved UiS i 2019. Nå er han pedagogisk leder ved Læringsverkstedet Stru...

Ruth Vihovde Strand tildelt HHUiS Alumniprisen 2020

Ruth Vihovde Strand er seksbarnsmoren som kombinerte økonomistudier med småbarnsliv, deltidsjobb og politisk lederverv. ...

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Kadafi Zaman jobber som journalist i TV2

Kadafi Zaman har som TV2-journalist hele verden som sin arbeidsplass. Som UiS-student husker han best det gode studentmi...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, ko...

Ung hotellsjef med lang erfaring

UiS-alumni: Helene Hallre (31) er hotellsjef for Radisson Blu Royal Hotel i København. Bachelorgraden i hotelledelse tok...

Norges første og eneste campushotelldirektør

Med et drøyt halvårs erfaring som hotelldirektør ved Ydalir har Martin Rødsen Sagen en kompetanse som er unik i Norge: h...

Leder Nordens største matfestival

Maren Skjelde er daglig leder i Gladmat, matfestivalen i Stavanger sentrum som hver sommer blir besøkt av 250.000 mennes...

Redaksjonsassistent i NRKS dokumentar og samfunn-avdeling

Tone Haugstvedt studerte fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå i hjertet til NRK på Marienlyst.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Forsker på sannhetsbegrepet i dokumentarfilm

Ane Lyngstad Oltedal stoppet ikke med en mastergrad i dokumentarproduksjon. I dag har hun en stipendiatstilling i dokume...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Interesse for miljø og energipolitikk ble yrkesvei

Jakok Ruus studerte bachelor i statsvitenskap og tok master i energi, miljø og samfunn. I dag jobber han som rådgiver in...