Forskere ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Våre forskere har lang erfaring fra pasientsikkerhet og består av medlemmer både fra Universitetet i Stavanger og fra våre partnerinstitusjoner.

Publisert Sist oppdatert
Researchers at SHARE 2023
Forskerne ved SHARE 2023 (Foto: Steinar Figved)

Senterledelse

Professor Siri Wiig er senterleder for SHARE. Lene Schibevaag er senterkoordinator og Cecilie Haraldseid-Driftland er kommunikasjon- og formidlingsansvarlig.

Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Senterkoordinator
51834204
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i helserett
51832374
Paviljong 15
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Forskere ved UiS

Professor i pasientsikkerhet
51831534
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i helsevitenskap og ledelse
51834109
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Pensjonert tilknyttet UiS
51834256
Det helsevitenskapelige fakultet
Ekstern tilknyttet UiS
51834194
Det helsevitenskapelige fakultet
Instituttleder
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i medisinsk statistikk
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Dosent i sykepleie
51834171
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
51834167
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834260
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834141
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleiefag
51834203
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap (søknadsskriving)
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834291
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
51831431
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II i sosiologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II i Quality of Care for Older People
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II i resilience in healthcare og teoriutvikling
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
Paviljong 15 Kontor P-227
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Seniorrådgiver
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV
Postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsetjenesteforskning
51831463
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Forsker i Resilience in Healthcare prosjektet
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetslektor i helserett
51832374
Paviljong 15
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51831298
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i paramedic
51831257
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap
51832746
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51834289
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap
51833279
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
51832750
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i prehospital avansert akuttmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Stipendiater

Ekstern tilknyttet UiS
51832482
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51832988
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Doktorgradsstipendiat i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51833148
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51833688
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Forsker i resiliens og kvalitet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innenfor kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innenfor kvalitet og sikkerhet i helsesystemer relatert til satsninge
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
Paviljong 15 P-127
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51831432
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i ultralyd
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i operasjonssykepleie
51831158
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Doktorgradsstipendiat i arbeidshelse og samfunnsdeltagelse
51832864
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Universitetslektor i helsevitenskap/sykepleievitenskap
51831234
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Kristen Rasmussen
Stipendiat
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51832098
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen digitale psykiske helsetjenester for ungdom
51832109
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen teamarbeid i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen teamarbeid i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen digitale psykiske helsetjenester for ungdom
51832135
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
P205
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

NTNU Gjøvik

Førsteamanuensis, NTNU Gjøvik
NTNU Gjøvik
Bjørn Morten Hofman
Professor
NTNU Gjøvik
Marie Louise Hall-Lord
Professor
NTNU Gjøvik
Kristian Ringsby Odberg
Førsteamanuensis
NTNU Gjøvik
Sigrid Wangensteen
Førsteamanuensis
NTNU Gjøvik
Førsteamanuensis
NTNU Gjøvik
Maren Kristine Raknes Sogstad
Førsteamanuensis
NTNU Gjøvik
Eivind Richter Andersen
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Oddveig Reiersdal Aaberg
Stipendiat
NTNU Gjøvik/Universitetet i Agder
Tore Karlsen
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Jon Petter Blixt
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Universitetslektor
NTNU Gjøvik
Postdoktor
NTNU Gjøvik
Universitetslektor
NTNU Gjøvik
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Stipendiat
NTNU Gjøvik
Professor II
NTNU Gjøvik

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Stipendiat
Oslo universitetssykehus HF

Andre