Hopp til hovedinnhold

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner effektive tiltak for elever som strever.

Publisert: Endret:
Fakta om Engasjer
Undersøker

lesevansker på mellomtrinnet og søker kunnskap om hva som kjennetegner effektive tiltak.

Et samarbeid

mellom Bærum kommune og Lesesenteret. Elever på femte trinn i Bærum deltar.

Støttet av

Norges Forskningsråd med 7 mill. kr fra 2020-2024. Gå til prosjektets sider hos NFR.

Mellomtrinnet er en kritisk fase for elever som strever med lesing.

Professor Oddny Judith Solheim , prosjektleder i Engasjer

Om Engasjer

Hovedmålet med Engasjer er å gi skoleledere og lærere et solid handlingsgrunnlag for å planlegge, utvikle og gjennomføre tiltak for svake lesere på mellomtrinnet.

Femteklassinger i Bærum kommune deltar i ENGASJER. (Illustrasjonsfoto)

Over en femtedel av norske elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing (2018). Elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å miste engasjement for skolearbeidet, oppnå svake læringsresultater og siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjonen fører til redusert livskvalitet for enkeltindivid og har store samfunnsmessige kostnader.

Mellomtrinnet er en kritisk fase

Mellomtrinnet er en kritisk fase for disse elevene. Læringstrykket øker og elevene møter stadig mer komplekse fagtekster. Likevel rapporterer et urovekkende høyt antall lærere at de ikke setter inn tiltak for elever som blir hengende etter i lesing. Skolene har behov for mer kunnskap om lesevansker og hva som kjennetegner effektive tiltak på mellomtrinnet. De trenger også eksempler på hvordan denne kunnskapen tar form i en klasseromspraksis.

Samarbeid mellom forskere og skoler

I Engasjer vil Bærum kommune og forskere ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger samarbeide for å komme disse utfordringene i møte. Vi vil utvikle en digital portal, som både vil være en kunnskapsbase om lesevansker og gi praktiske eksempler på effektive og engasjerende tiltak

I Engasjer vil samarbeidet mellom elever, lærere, skoleledere  og forskerne sikre at innholdet i portalen er tilpasset skolenes kunnskapsbehov, og at tiltakene som beskrives er gjennomførbare i norsk skolekontekst. 

Hovedmål i prosjektet

Hovedmålet med Engasjer er å gi skoleledere og lærere et solid handlingsgrunnlag for å planlegge, utvikle og gjennomføre tiltak for svake lesere på mellomtrinnet. For å nå dette målet har vi satt oss tre delmål.

1.           Kartlegge hvilke forutsetninger skolene har for å gjennomføre tiltak for svake lesere på mellomtrinnet

2.           Utvikle innhold til portalen som lærere kan ta i bruk for å planlegge og gjennomføre tiltak som er i overensstemmelse med internasjonal forskning på feltet

3.           Utvikle og pilotere et undervisningsopplegg for svake lesere på mellomtrinnet. Opplegget er basert på ny, internasjonal forskning, men tilpasset en norsk skolehverdag.

På denne måten får læreren både tilgang til kunnskap om lesevansker og tiltak, og et helt konkret undervisningsopplegg.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd. 

Til deg som er lærer eller foresatt i Engasjer

Medarbeidere i Engasjer

Kari Kolbjørnsen Bjerke

51831268
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51833136
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51833244
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor

Jenny Thomson

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis

Andre medarbeidere

51833541
Administrasjon SLF
Kontorsjef
51831045
3. etg Kitty Kiellands hus
NettOp UiS
Avd.direktør
51833206
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833138
Administrasjon SLF
Rådgiver