Hopp til hovedinnhold

Finn en ekspert innen barnehage og skole

Jobber du med en sak, og trenger en forsker som kan kommentere? Ved Læringsmiljøsenteret arbeider fremtredende eksperter innen flere fagfelt knyttet til barn, skole og oppvekst. Nedenfor finner du en oversikt over hvem du som journalist kan ta kontakt med om hva.

Publisert: Endret:

Våre eksperter

51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Psykisk helse i skolen
- Motivasjon
- Frafall i videregående skole

51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
Tema

- Skoleutvikling
- Klasseledelse
- Mobbing
- Traumer
- Vold og overgrep
- Psykisk helse i skolen

51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Tema

- Barnehage
- SFO/AKS
- Forebygge og håndtere mobbeatferd
- Barn med sosiale og emosjonelle vansker
- Livsmestring
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Klasseledelse
- Lærer-elev-relasjoner
- Mobbing
- Skoleutvikling og skoleledelse
- CIESL-prosjektet

51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Mangfold i skole og barnehager
- Psykologiske utfordringer blant elever med innvandrerbakgrunn
- Mobbing blant elever med innvandrerbakgrunn
- Ungdom med innvandrerbakgrunn og vennerelasjoner
- Mobbing
- Digital mobbing
- Identitetsbasert mobbing
- Rasisme

51832909
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Ekstern uten utbetaling
Tema

- Mobbing i barnehage og skole:
forebygging, gruppedynamikk, kultur,
voksnes holdninger, foreldres rolle i mobbesaker, samarbeid mellom skole og hjem, systematikk og implementering

- PP-tjenestens rolle i mobbearbeid

51831128
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Forsker
Tema

- Inkludering- og ekskluderingsprosesser i skolen
- Barn og ungdom med innvandrer- eller fluktbakgrunn
- Mobbing
- Læringsmiljø i videregående skole

51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Skolevegring
- Skolefravær

51832966
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Inkludering / ekskludering
- Mobbing
- Læringsmiljø i grunnskolen
- Foreldresamarbeid i skolemiljøsaker
- PP-tjenestens rolle i skolenes utviklingsarbeid / systemarbeid
- Sosial kompetanse
- Pedagogisk analyse

51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Barnehage
- Lese- og skriveferdigheter hos barn
- Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)

51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
Tema

- Barnehage
- Tilknytningsteori
- Relasjonskompetanse
- Sosial kompetanse
- Sammenheng mellom barnehage og skole
- SFO/AKS

51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Tema

- Barnehage
- Relasjonskvalitet
- Relasjonskompetanse
- Sosial-emosjonell kompetanse 
- Barnehagekvalitet og barns utvikling
- Ledelse og lærende organisasjoner
- Veiledning og kompetanseutvikling

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Barnehage
- Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen
- Læringsmiljø i barnehage
- Fysisk miljø i barnehage
- Organisering av barn, rom og tid
- Lek
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Skoleutvikling
- Skoleledelse
- Implementeringsarbeid

51832968
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Inkludering / segregering
- Alternativ opplæring
- Bruk av smågrupper i grunnopplæringen
- Pedagogisk analyse
- Skoleutvikling

51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Tema

- Barnehage
​- Mobbing
- Lek
- Livsmestring
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

51832920
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Ekstern
Tema

- Mobbing
- Atferdsproblemer
- Aggresjon

51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Dosent
Tema

- Innovasjon / implementering
- Klasseledelse
- Atferdsvansker
- Mobbing
- Relasjonskompetanse
- Ledelse
- Organisasjonsutvikling

51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Mobbing
- Digital mobbing

51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Tema

- De yngste barnas behov
- Tilknytningsteori / relasjoner / samspill
- Barn i risiko
- Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)
- Læringsmiljø i barnehagen
- Selvregulering

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Læringsmiljø
- Mobbing i skolen
- Læringsmiljøprosjektet

51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Barnehage
- Faglig og sosial utvikling i tidlig alder
- Sosial kompetanse
- Selvregulering
- Lekbasert læring
- Barn som opplever samlivsbrudd
- Agderprosjektet

51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Tema

- Motivasjon for skolearbeid
- Betydningen av læringsmiljø i videregående skole

51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Sosial og emosjonell kompetanse
- Stress og mestring
- Oppfølging etter mobbing
- Mindfulness
- Psykisk helse
- Læringsmiljø

51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Mobbing
- Disiplin- og autoritetsproblem
- Aggresjon
- Klasseledelse
- Lærer-elev-relasjoner
- Klasseromsinteraksjoner og -observasjon
- Videobasert veiledning i profesjonell utvikling for lærere
- VITE-prosjektet

51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Tema

- Betydningen av sosial og emosjonell kompetanse for mestringstro og mental helse i ungdomsskolen

- Psykisk helse og livsmestring i ungdomsskolen

51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Oppvekst for barn og unge
- Psykisk helse i skolen
- Antisosialitet / aggresjon
- Angst, depresjon, traumer og psykiske lidelser
- Barn på flukt
- Traumereaksjoner i barnehagen
- Foreldrereaksjoner
- Populærkultur og mediepåvirkning
- Kognitiv terapi